Nová Ves I

Kolínská, nezařazeno

Pomník Obětem Sedmileté války - Bitva u Kolína

Autor: Martin Brynych, 27.09.2009
Umístění: Nová Ves I, za obcí, vrch Bedřichov
Nápis:
NA PAMĚŤ BITVY U KOLÍNA 18. ČERVNA 1757
VRCH BEDŘICHOV BYL JEDNÍM Z VELITELSKÝCH STANOVIŠŤ KRÁLE
FRIEDRICHA II. VELIKÉHO, VRCHNÍHO VELITELE PRUSKÝCH VOJSK.

ALS ANDENKEN AN DIE SCHLACHT BEI KOLÍN AM 18. JUNI 1757.
DER HÜGEL BEDŘICHOV WAR EINE DER KOMMANDOSTELLUNGEN DES
PREUSSISCHEN KÖNIGS FRIEDRICH II. DES GROSSEN DEM
OBERBEFEHLSHABER DES PREUSSISCHEN HEERES.

IN THE MEMORY OF THE BATTLE OF KOLÍN ON 18 JUNE 1757.
THE BEDŘICHOV HILL WAS ONE OF THE COMMAND POSTS OF FREDERICK
THE GREAT, COMMANDER-IN CHIEF OF THE PRUSSIAN ARMY.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°02'42.40'' E15°08'14.10''
Pomník přidal: Martin Brynych

Pomník vojákům Rudé armády

Autor: Adam Vykydal, 20.10.2006
Umístění: Nová Ves I, Kolínská, u silnice
Nápis:
СПАСИБО
КРАСНОЙ
АРМИИ
ЗА
ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ НАЦИЗМА

NEZAPOMEŇ
ŽE ZA ŽIVOT
A
SVOBODU NÁRODA
VDĚČÍŠ
SVÝM
OSVOBODITELŮM

9.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32672
Souřadnice: N50°3'4.59'' E15°8'44.96''
Pomník přidal: Adam Vykydal

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ivo Šťastný, 17.03.2007
Umístění: Nová Ves I, Kolínská, hřbitov
Nápis:
PADLÝM
VOJÍNŮM
1914 – 19

ANT. JELÍNEK, FRANT. BENEŠ, ALOIS BOJANOVSKÝ, FRANT. BOŠTIČKA, JAN ČUDA, MIROSL. HOLAN, KAREL HOLÝ, ALOIS HORÁČEK, FERD. HORÁČEK, JAN HORÁČEK, ALOIS KAŠPAR, JAN KRČKA, KAREL KUBÁT. VÁCLAV KUKAL, ALOIS LANC, KAREL LEHKÝ, JOSEF MALÝ, JAROSL. MAŠAT, FRANT. MRÁZEK, JOS. NYKODÉM, VÁCL. PRAŽÁK, FRANT. PTÁČEK, JOS. SUCHÁNEK, JAN ŠIBRAVA, JOS. ŠIBRAVA, FRANT. ZÍTA, JAN NEJEDLÝ, FRANT. KOKOŠKA, JOSEF SRB
Poznámka:

pomník přesunut z původního umístění: Nová ves I., střed obce, u kostela, původní souřadnice: 50°3'5.08"N, 015°8'43.5"E


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2110-32674
Souřadnice: N50°2'58.91'' E15°8'55.27''
Pomník přidal: Ivo Šťastný

Hrob Josef Vlach

Autor: Ivo Šťastný, 20.01.2007
Umístění: Nová Ves I, Kolínská, hřbitov
Nápis:
ZDE SPÍ
JOSEF VLACH
PŘÍSL. VL. VOJSKA Z DOLNÍHO
HOLETÍNA U HLINSKA V ČECHÁCH
Poznámka:

Vlach Josef: *2.8.1920 v Dolním Holetíně v okrese Chrudim. Byl české národnosti, svobodný, římskokatolického vyznání. Po pěti třídách obecné a třech občanské školy navštěvoval dvouletou vojenskou hudební školu a v období od 1.9.1935 do 24.6.1938 měl postavení hudebního eléva. Do vládního vojska jej zařadili po odvodu 19.9.1940 a vtělili k praporu č. 3 v Čáslavi, 1.4.1941 se dočkal povýšení na svobodníka. 1.9.1942 se utopil nešťastnou náhodou v Praze ve Vltavě. Jeho tělo bylo nalezeno na dně řeky následujícího dne.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°3'0.66'' E15°8'56.44''
Pomník přidal: Ivo Šťastný
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob František Kokoška

Autor: Marek Skýpala, 15.07.2018
Umístění: Nová Ves I, Kolínská, hřbitov
Nápis:
syn FRANTIŠEK
+ 21.8.1936 v stáří 24 r.
Poznámka:

Na fotografii muž v uniformě.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'58.57'' E15°8'56.44''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Hrob Josef Grunert

Autor: Marek Skýpala, 15.07.2018
Umístění: Nová Ves I, Kolínská, hřbitov
Nápis:
JOSEF GRUNERT
* 23.8.1893 + 28.12.1967
Poznámka:

Josef Grunert se narodil v Nové Vsi. Po obecné škole pracoval jako strojní zámečník. Zajat byl jako vojín c.k. 36. pěšího pluku dne 7.5.1915 u Jasla. Do čs. vojska se přihlásil dne 14.8.1917 ve Stavropolu a byl zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 7.10.1920 v hodnosti desátníka.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°2'59.6'' E15°8'57.78''
Pomník přidal: Marek Skýpala