Imeľ

Hlavná

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 28.12.2010
Umístění: Imeľ, Hlavná, spojnica ulíc Hlavná a Školská
Nápis:
1914 – 1918

HŐSEINKNEK

Bacigál János, Bacigál Pál, Bagin János, Belokosztolszki Illés, Belokosztolszki István, Böjtös Károly, Gogola Kálmán, Gogola Kálmán, Gogola Menyhért, Gogola Mihály, Hoffman Ambrus, Hoffman Sándor, Hulánszki Lajos, Jakubács Imre, Juhász István, Kamenicki Pál, Kovács János, Kovács Miklós, Kovács Péter, Kovacsic András, Kovacsic János, Kovacsic János, Kovacsic Károly, Kovacsic Mihály, Kovacsic Zsigmond, Kovacsic Kálmán, Kucman Gábor, Lovász Ferenc, Mozes Lajos, Pasztorek József, Pasztorek Mihály, Petrik Lajos, Radosicky József, Rajkó János, Rajkó Sándor, Risavi Zsigmond, Seszták Kálmán, Seszták János, Seszták Lajos, Szmolka Mihály, Vrábel Ferenc, Vrábel József, Zachar János

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°54'06.1'' E18°08'19.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás