Mydlovary

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Mgr. Alois Sassmann, archiv
Umístění: Mydlovary, na návsi, vlevo od kaple
Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE
PADLÝM VOJÍNŮM
VE
SVĚTOVÉ VÁLCE
1914.-1918.

BARTOŠ VÁCL.
ČEPIČAN JAN
ČERNÝ FR.
HAŠEK FR.
HAJNÝ MAT.
IRA JOS.
JERHOT VÁCL.
JERHOT JOS.
JANEČEK FR.
KOLÁŘ FR.
ONDOK FR.
POMYJE VOJ.
ŠVAMBERK JOS.
ŠTEFL JOS.
TESAŘ FR.
VESELÝ FR.

1921
VĚNUJÍ OBČANÉ Z MYDLOVAR
Poznámka:

- veškerá fotodokumentace pochází z knihy "Z historie Mydlovar a okolí", vydal OÚ Mydlovary 2001


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-10631
Pomník přidal: Mgr. Alois Sassmann
Příprava dat: Vojtěch Stráník

Pomník Jan Böhm

Autor: Mgr. Alois Sassmann, archiv
Umístění: Mydlovary, na návsi, vpravo od kaple
Nápis:
DRAHÝ SYN NÁŠ JAN
BOJOVAL NA SRBSKU
KDE BYL 9/10 1914 RANĚN
PŘI ČEMŽ UPADL DO ZAJETÍ.
PO DOBĚ DVOULETÉM TRAPNÉM
ŽIVOTĚ V NIŠI
ODESLÁN NA OSTROV ASINARA
KDEŽ DOKONČIL SVŮJ-
AČ MLADÝ PŘEC BOLUPLNÝ
ŽIVOT 29/6 1916.

NA STÁLOU UPOMÍNKU
NA SVÉHO DRAHÉHO SYNA
A BRATRA VĚNUJÍ TENTO
POMNÍK RODIČOVÉ
BÖHMOVI.
Poznámka:

- veškerá fotodokumentace pochází z knihy "Z historie Mydlovar a okolí", vydal OÚ Mydlovary 2001


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3102-10904
Pomník přidal: Mgr. Alois Sassmann
Příprava dat: Vojtěch Stráník