Lejčkov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. František Jedlička, 06.11.2013
Umístění: Lejčkov, střed obce
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH
PŘI ÚSTUPU NACISTŮ 9.V.1945
Z OBCÍ:
LEJČKOV
GARHOFER ALFONS
OBLAJOVICE
HAVLÍČKOVÁ PETRONILA
PRASETÍN
DRÁB ALOIS, DRÁB KAREL, NĚMEC JOSEF, RAIS AUGUSTIN, SOUČEK KAREL, ŽÍTT FRANTIŠEK
CETORAZ
JANŽURA JIŘÍ, MAŠÁT JAN
POŘÍN
ČEKAL JAN
ZAHRÁDKA HROBSKÁ
BALOUN JOSEF, PIVOŇKA ALOIS, SVÁČEK FRANTIŠEK
VODICE
ŘÍHA VÁCLAV
HÁJEK
HOLUB ALOIS
BLATINY
BALOUN VÁCLAV, DVOŘÁK JAN, ŠIMEK JOSEF
DOMAMYŠL
NOVOTNÝ JAN
BRADÁČOV
LÍSKOVEC JOSEF
POJBUKY
VESECKÝ JAN

PRESIDENT
ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY
PROPŮJČUJE
OBCI LEJČKOV, OKRES TÁBOR
ZA AKTIVNÍ PŘÍSTUP V NÁRODNĚ OSVOBOZOVACÍM BOJI
PROTI FAŠISTICKÝM OKUPANTŮM V PRŮBĚHU II. SVĚTOVÉ VÁLKY
A ÚSILÍ PŘI BUDOVÁNÍ SOCIALISTICKÉ SPOLEČNOSTI
VYZNAMENÁNÍ ZA STATEČNOST
V PRAZE DNE 30. DUBNA 1975
PŘEDSEDA VLÁDY ČSR J. KORČÁK

ČSSR
ZA STATEČNOST

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3112-10475
Pomník přidal: Lenka Šimčíková