Dolní Radouň

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Martin Rak, 29.10.2013
Umístění: Dolní Radouň, vedle budovy školy nad hlavní silnicí
Nápis:
PADLÝM BOJOVNÍKŮM ZA SVOBODU
1918 - 1945
Poznámka:

Tato obec byla do roku 1945 osídlena německým obyvatelstvem. Původně německý nápis byl v pozdější době překryt současnou žulovou deskou s českým nápisem.
Do roku 1979 stála mezi školou a pomníkem kaple Nanebevzetí Panny Marie, která byla zbourána.

Vývoj nápisu (zdroj: pan Richard Hanslovski, nar. 1922, původní německý obyvatel obce): původní nápis umístěný na pomníku zbudovaném po 1. světové válce zněl "Padlým ve světové válce 1914 - 1918, na památku." (nápis byl v němčině). Po 2. světové válce Češi tento nápis odstranili na nahradili nápisem, jenž zněl: "Památník sovětským osvoboditelům." Současná podoba pochází až z doby po listopadu 1989.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-3105-29225
Pomník přidal: Ladislav Holický