Starý Bozděchov

Pomník Jan Hejtman

Autor: Martin Rak, 29.10.2013
Umístění: Starý Bozděchov, v poli ve východní části obce, asi 50m od silnice vedoucí do Horní Radouně
Nápis:
K uctění památky na padlého vojína
JANA HEJTMANA
rolníka ve Starém Bozděchově

Tvé mladé tělo srbská zem kryje
však duch Tvůj stále mezi námi žije
a spojí nás Bůh na věčnosti zas

Vzpomíná manželka a milující syn

nar.4.1.1886
+ v roce 1915 v Niši v Srbsku
Poznámka:

Pomník byl postaven v polích rodiny Hejtmanovy, potomci vlastní usedlost dodnes.
Hejtman Jan: ErsRes., k. k. LIR. Nr. 28, 12. Komp., zemřel v srbském zajetí.
(zdroj: Oö landesbibliothek)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Holický
Doplnění informací: Arno Glaser