Bátorove Kosihy

Pomník Revolúcia 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Bátorove Kosihy, Hlavná, pred základnou školou
Nápis:
Kik erted haltak
szent
világszabadság!
(Petőfi)

Görgei A.
és Bátorkeszin állomásozó
hadserege tiszteletére állíttatta
az önkórmányzat

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.06.2015
Umístění: Bátorove Kosihy, Hlavná, oproti pošte
Nápis:
IN MEMORIAM
1939 – 1945

A II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK
EMLÉKÉRE
BÁTORKESZI 1993

BIRCSÁK KÁROLY, BLAHOVICS ISTVÁN, BLAHOVICS LÁSZLÓ, BÓNA ISTVÁN, BÓNA PÁL, BÓNA SÁNDOR, BOTTYÁN ISTVÁN, BRÚDER GYULA, BRUSZI PÁL, CZIBOR ISTVÁN, CZIBOR PÁL, DOMONKOS IHÁLY, DROPPAN ISTVÁN, DUBÁN JÓZSEF, GASPARIK BÉLA, GASPARIK ISTVÁN, GÁSPÁR ISTVÁN, HAJABÁCS GÁSPÁR, HAJABÁCS LAJOS, HAJABÁCS VILMOS, HOLOP GYULA, JOZEFIK ANDRÁS, CZOMPÁL JÁNOS, CSÁKI FERENC, HAKKEL FERENC, KÉTHYI ISTVÁN, SZVITEK ISTVÁN, VARGA JÁNOS, VARGA PÁL, JUHÁSZ LAJOS, KARVANSZKY ELEMÉR, KARVANSZKY ISTVÁN, KEREKES ANDRÁS, KISS FERENC, KIS PISTI ANDRÁS, KIS PISTI ISTVÁN, KIS PISTI JÁNOS, KORPITS LÁSZLÓ, KOVÁCS JÁNOS, LAMI ISTVÁN, MÁCSODI ISTVÁN, MÁCSODI JÁNOS, MATUSEK JÁNOS, MÚCSKA ISTVÁN, MUDRÁK ISTVÁN, NYERS GÉZA, NYERS GYULA, NOVÁK LAJOS, PAJER ISTVÁN, PAJER JÓZSEF, PALLAG KÁROLY, PÁLINKÁS BÉLA, PINTÉR ISTVÁN, PSZOTA FERENC, REICHER ISTVÁN, RIGÓ JÓZSEF, SÁTOR ISTVÁN, SEBEDOVSZKY ISTVÁN, SIMONEK IMRE, SIMSIK LÁSZLÓ, STEFANKO ISTVÁN, SZARLAI JÓZSEF, SZÁSZ JÓZSEF, SZENCZI ANDRÁS, SZENCZI ISTVÁN, SZIKORA PÁL, TÁCSIK JÁNOS, TÓTH LÁSZLÓ, VESZELOVSZKY JÓZSEF

POLGÁRI ÁLDOZATOK

ADAMEK ILONA, ADAMEK ISTVÁN, BÁBINDELI ZSÓFIA, BALASKÓ GÉZA, BÓNA JÁNOSNÉ, BÓNA MÁRIA, BROSKOVICS BOLDOZSÁR, BUCHAN JENŐ, CZIBOR ANDRÁS, CZIBOR JÓZSEF, CZUCZOR ISTVÁN, CSÁKI JÁNOS, CSÁKI PÁL, DEDINSZKY MIKLÓS, DOBROCSÁNYI KLAJOS, DOMONKOS FERENC, DÖMÉNY ERZSÉBET, FEKETE ERZSÉBET, GARAI LACIKA, GARAI MÁRIA, GÁSPÁR BÉLA, HABAI JÓZSEF, HABAI JÓZSEFNÉ, HORVÁTH ANNA, HORVÁTH FERENC, HORVÁTH GYULA, HORVÁTH JÁNOS, HORVÁTH TAMÁS, JUHÁSZ FERENC, JUHÁSZ FERENCNÉ, JUHÁSZ GYULA, KAJTÁR JÁNOS, KÁLAZDI FERENC, KISS ANDRÁS, KISS JÁNOS, KLIMÁN JÓZSEF, KLIMÁN MIHÁLY, KORPITS SÁNDOR, KOVÁCS JÁNOS, LABANCZ ISTVÁN, LACZKÓ JÁNOS, LAKATOS GYULA, LAKATOS GYUSZIKA, LAKATOS GYULA, LAKATOS LÁSZLÓ, LAKATOS RUDOLF, LAKATOS TIBOR, LAKATOS TIBIKE, LAKATOS VILMOS, LAMI LÁSZLÓ, MLATYECZ LÁSZLÓ, NAGY ISTVÁN, NOVÁK LAJOS, ONÓDI ILONA, PAJER ISTVÁN, PALLAG LAJOS, PALLÓ JÓZSEF, PALLÓ JÓZSEF, PALLÓ JÓZSEF, PALLÓ LAJOS, PRATZ PÁL, RADVANSZKY ISTVÁN, SIMSIK BÉLANÉ, SMIDÁK IGNÁC, SPÁNIK LÁSZLÓ, SZABADKA IMRE, SZABÓ ZOLTÁN, SZALAI JÓZSEF, SZÁRAZ JÁNOS, SZÉKELY LAJOSNÉ, SZÉKELY PÁL, SZIKORA PÁLNÉ, SZTANYO VILMOS, TÓTH JÓZSEF, TÓTH LAJOS, URBÁN ERZSÉBET, URBÁN JÁNOS, URBÁN LÁSZLÓ, VARGA GYUSZIKA, BERTA SÁNDORNÉ, BÓNA ANDRÁS, CZIROK GYULA, CZIROK GYULA, CZIROK JÓZSEF, DOBROCSÁNY JÓZSEF, DOBROCSÁNY JÓZSEFNÉ, FEKETE IMRE, FRANCZEN PÁL, GARAI JÓZSEFNÉ, HABAI MIHÁLY, HABAI MIHÁLYNÉ, HOLOP FERENC, JÓBA GYULA, JÓBA LÁSZLÓ, JUHÁSZ BÉLA, KARDOS GYULA, KARVÁNSZKY GÉZA, KELLER ERNŐ, KLIMÁN JÁNOS, KOVÁCS ISTVÁN, KÖVÉR FERENC, LAKATOS FERENC, LAKATOS ISTVÁN, LAKATOS JÁNOS, LAVICSKA JÓZSEF, LOVÁSZ FERENC, MADARÁSZ ISTVÁN, PALLÓ GYULA, PALLÓ GYULA, PALLÓ ISTVÁN, RADVÁNSZKY MIHÁLY, RIGÓ TIBIKE, ROHÁCSEK VILMOSNÉ, SZENCZI PÁL, SZÉKELY GERGELY, SZÉKELY MARGIT, TÖRÖTTŐ ISTVÁN, TURBACS ISTVÁN, TURBACS SÁNDOR

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás