Halenkov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 17.09.2013
Umístění: Halenkov, na pravo od kotela
Nápis:
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY 1914 - 1918
PADLÍ Z HALENKOVA:
ANDRASEK JOS. č. 293.
BAROŇ PETR
ČERNOCH KAREL
GAJDOŠ FRANT. 175.
GAJDOŠ PAVEL 175.
HOLEC JOS. 29.
HOLUB FRANT. 91.
HUDEC JOS.
JANOTA JOS. 245.
JAŠEK ANTONÍN
KALINEC PAVEL
KOCIÁN JOSEF
KOCIÁN PAVEL
KOCUREK FRANT. 316.
KOCUREK JAN 157.
KOCUREK PETR 253.
KOŇAŘÍK AUG.
KOŇAŘÍK JOS. 35.
KOŃAŘÍK JOS. 184.
KOŇAŘÍK LUK. 264.
KOŇAŘÍK ŠTĚP. 112.
KOPECKÝ JOS. 330.
KOPECKÝ VÁCL. 20.
KOŘENEK JAN 219.
MAJTNER JOSEF
MALIŇÁK JOS. 18.
MAŇÁK ANT. 145.
MAŇÁK JAN 76.
MECHL EDUARD

MĚKYNA JAN č. 71.
MĚKYNA JOSEF 70.
MĚRKA JOSEF 163.
MIKEŠ JAN 310.
NOVOSAD JAN 78.
NOVOSAD JOS. 85.
NOVOSAD JOS. 366.
STRBAČKA AUG. 171.
STRBAČKA ANT. 171.
STRBAČKA LUD. 171.
SUROVČÁK JOS. 170.
SUROVEC PAVEL 146.
SUROVEC PETR 126.
ŠPALEK MARTIN 330.
ŠULÁK JOS. 244.
ŠULÁK JOS. 258.
ŠULÁK JOS. 321.
ŠVÁBEK BOHUŠ
TKADLEC MICH. 149.
TRLIČÍK JAN 333.
TRLIČÍK MICH. 112.
TYDLAČKA AUGUSTIN
TYDLAČKA JOS. 174.
VÁCLAVÍK PAVEL 346.
VÁCLAVÍK PETR 346.
VOJKŮVKA JAN 123.
ZÁVRSKÝ JAN 251.

(napravo)
PADLÍ Z HOVĚZÍ:
ADAMEC JOS. 416.
BABICA JOS. 396.
BLAHA LUKÁŠ 607.
HRUŠKA PAVEL 345.
JUŘICA JAN 366.
KALINEC JAN 497.
KOŇAŘÍK JOS. 317.
KOPECKÝ ANT. 377.
KOŘENEK ANT. 421.
MAŇÁK ANT. 361.
MAŃÁK FRANT. 361.
MAŇÁK MART. 304.
MAŇÁK PAVEL 369.
MAZÁČ JAN 526.
MAZÁŘ JOS. Ř74.
NOVOSAD ANT. 402.
VÁCLAVÍK ANT. 393.
VÁCLAVÍK JAN 325.
VÁCLAVÍK JAN 389.
VÁCLAVÍK PAVEL 387.
ŽÁRSKÝ JOSEF

NEZVĚSTNÍ:
JUŘICA FRANTIŠEK
MAŇÁK PAVEL 335.

(nalevo)
PADLÍ Z NOV. HROZENKOVA:
HALENÍK ANT. č. 575.
HALEŇÁK MICH. 575.
CHRÁSTECKÝ ANT. 524.
CHRÁSTECKÝ JOS. 525.
CHROMČÁK JOS. 174.
KOPECKÝ FRANT. 173.
MAŇÁK JAN 176.
MAZÁČ PAVEL 175.
ŠULÁK JAN 179.

NEZVĚSTNÍ:
CHROMČÁK LUK 174.

MEZVĚSTNÍ Z HALENKOVA:
ANDRÝSEK CYR. 293.
BLAHA JAN 186.
ČERNOTA JOS. 365.
JANUŠ MICH. 303.
KAMENEC JOS.
KNEBL VALENT 305.
MAŇÁK PETR 76.
NOVOSAD FRANT. 63.
NOVOSAD JOS. 69.
ŘEPKA JAN 84.
ŠIROČKA JOS. 350.
ŠULÁK PAVEL 276.
ŠULÁK PETR 86.
ŠULÁK ŠTĚPÁN 26.
TANEČKA PAVEL 225.
TKADLEC AUG. 320.

(deska v pravo)
PADLI V OSVOBOZOVACÍCH BOJÍCH
LUCIAK ONDŘEJ ROTNÝ
VALKO PETR DESÁTNK
BELJA MIKLOŠ VOJÍN
CVENGROS JOSEF "
PLICHTA JOSEF "
PUCHLÁK ŠTĚPÁN "
TITKO PAVEL "
ŽOLDÁK JURAJ "
ŠULDÍK JURAJ "
ŠULÁK ALOIS
POLITZER FRANTIŠEK KPT.F/O

(deska v levo)
OVĚTI NÁRODNÍ A RASOVÉ
PERSEKUCE Z OBCE HALENKOVA
A Z PŘIFAŘENÉ ČÁSTI OBCE HOVĚZÍ
ADAMEC JAN
ADAMEC JOSEF
BABOVEC RUDOLF
BORÁK FRANTIŠEK
ČOTEK ANTONÍN
DEUTELBAUM OSKAR
DEUTELBAUMANOVÁ ARANKA
DEUTELBAUMANOVÁ MARGARETA
HIRSCH AMUEL
HIRSCHOVÁ ADÉLA
CHRISTIÁN VLADIMÍR
JANOTA JAN
KOCUREK FRANTIŠEK
MIKULENKA JOSEF
NAVRÁTIL JINDŘICH
ŘIŠICA JAN
TKADLEC ALOIS
TKADLEC JAROSLAV
TRLIČÍK JOSEF
VÁCLAVÍK JOSEF

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7212-01169
Pomník přidal: Lenka Šimčíková