Údrč

Pomník Obětem 1. a 2. světové války a odsunu Němců

Autor: Marta Nejedlá, 16.10.2013
Umístění: Údrč, na návsi po pravé (západní) straně ulice
Nápis:
WELTKRIEG 1914 – 1918
UNSEREN HELDEN

Udritsch:
Kandler Adolf
Schipek Adolf
Ulberl Franz
Ludwig Alois
Possmann Rob.
Kandler Wilh.
Friedrich Frz.
Klieber Anton
Seltner Franz

Teschetitz:
Schroll Alois
Jakob Wenzel
Nürnberger Jos.
Viehmann Wzl.
Wirkner Alois
Jakob Franz

Ratiworz:
Bachmann Frz.
Fischer Anton
Fischer Leopd.
Hetzer Karl
Knössl Anton
Stark Wenzel
Würkner Alois
Hetzer Leop.

Wohlau:
Nürnberger Frz.
Nürnberger Jos.
Riedl Franz
Totzer Franz
Watzka Heinr.
Brunner Ant.

Knönitz:
Lein Wenzel
Stark Josef
Karl Franz

Gessing:
Franz Karl

Herscheditz:
Müller Franz
Stieber Ferd.
Pohlem:
Kandler Josef

EHRE IHREM ANDENKEN !
Ratiworz:
Stieber Otto
Fischer Wenzl


druhá strana pomníku:
Na památku obětem
obou světových válek

Holocaustu
rodiny Buxbaumové

Divokého odsunu
od 27.6.1945

Zum Gedenken den Opfern
der beiden Weltkriege

Des Holocaust
der Familie Buxbaum

Der wilden Vertreibung
vom 27.6.1945
Poznámka:

Udritsch – Údrč
Teschetitz – Těšetice
Ratiworz – Ratiboř
Autor pomníku P. Wolff, Karlsbad (Karlovy Vary), odhalen 1920

Wohlau – dnes již neexistující lokalita
Knönitz – Knínice
Gessing – Jesínky
Herscheditz – Herstošice
Pohlem - Polom
- 7. fotografie - historické foto převzato z http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

doplnění informací k některým jménům:
Kandler Adolf: ResKorp.,IR.Nr.91, 1888 – 1915 Itálie
Schipek Adolf: Korp., +1915 Innsbruck
Ulbert Franz: LstInft.,IR.Nr.88, 1888 – 1915 Halič
Ludwig Alois: Inft.,IR.Nr.88, 1888 – 1917 Rusko, zajatecký tábor.
Possmann Robert: Inft.,IR.Nr.88, 1894 – 1918 Slovinsko, malárie.
Kandler Wilhelm: Inft.,IR.Nr.88, 1893 – 1917 Itálie
Friedrich Franz: Inft.,IR.Nr.88, 1893 – 1917 Itálie
Klieber Anton: 1888 – 1915 Karpaty
Seltner Franz: 1879 – 1917 Itálie
Na pomníku neuveden: Vojt Josef: Inft.,IR.Nr.88, 1888 – 1915 Halič (?)
Teschetitz – Tešetice
Schroll Alois: 1873 – 1915 Halič
Jakob Wenzel: 1889 – 1918 Dubrovník (?)
Nürnberger Josef: 1892 – 1914 Srbsko (?)
Viehmann Wenzel: 1897 – 1917
Wirkner Alois: LstInft.,IR.Nr.88, 1874 – 1916 Rusko, zajatecký tábor.
Jakob Franz: Inft.,IR.Nr.88, 1892 – 1918 Rusko, zajatecký tábor, dále nezvěstný Na pomníku neuvedeni:
Ströhel Franz: Inft.IR.Nr.88, 1881 – 1915 Maďarsko, FeldSpit.Nr104.
Hoffmann Anton: +1914 Dalmácie
Holley Johann: 1892 – 1914 Srbsko
Sussmann Rudolf: +1918 Albánie
Ratiworz - Ratiboř
Bachmann Franz: Inft.IR.Nr.88 1891 – 1914
Fischer Anton: +1916, Volyň
Fischer Leopold: Inft.,IR.Nr.31, + 1914 Maďarsko, nemocnice.
Hetzer Karl: Inft.IR.Nr.88, +1915 Rusko
Knössl Anton: Felw.,Ir.Nr.28, +1918 Itálie
Stark Wenzel: 1874 – 1914
Würkner Alois: Schütze, +1915 Rusko, nezvěstný
Hetzer Leopold: Inft.IR.Nr.88, +1915 Rusko,zajatecký tábor
Fischer Wenzel: 1873 – 1914 Srbsko
Stieber Otto: Schütze, +1915 Karpaty, nezvěstný. Na pomníku neuveden: Engl Anton: LstInft.IR.Nr.88 1883 – 1916
Wohlau – Valov
Nürnberger Josef: LstGefr.,IR.Nr.88, 1897 – 1916
Riedl Franz: Inft.IR.Nr.88, 1889 – 1916
Watzka Heinrich: LstInft.,k.k.LIR.Nr6, 188 – 1916(7) Rusko, EvakuationsSpital Charkov.
Brunner Anton: ErsRes.,IR.Nr.88, 1884 – 1914
Na pomníku neuveden: Peinelt Johann: Inft.,IR.Nr.92, +1917
Knönitz - Knínice Lein Wenzel: Korp.,LstIR.Nr.38, 1878 – 1917 (?) Rusko(?)
Stark Josef: 1899 – 1919 Itálie, následky války.
Karl Franz: Inft.,IR.Nr.88, 1887 – 1915 Srbsko, nemocnice, tyfus.
Gessing – Jesínky
Franz Karl: Inft.IR.Nr.88, 1886 – 1914 Srbsko, nezvěstný.
Na pomníku neuveden: Seltner Rudolf: Inft.TitGefr.,IR.Nr.92 1884 - 1914
Herscheditz – Heršedice
Müller Franz: Drag.,DR.Nr.7, 1895 – 1916 Rusko
Stieber Ferdinand: +1915 Na pomníku neuveden: Brossmann Alfred: Inft.,k.k.LIR.Nr.28, 1877 – 1915
Pohlem – Polom
Kandler Josef: Inft.IR.88, 1887 – 1916 Na pomníku neuvedeni:
Zörner Anton: Inft.,IR.Nr.88, 1877 – 1917
Engel Ernst: Drag.,DR.Nr.14, 1890 - 1917


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4103-39288
Pomník přidal: Marta Nejedlá
Doplnění informací: Arno Glaser