Holíč

Hrob Luděk Sprušanský

Autor: Ladislav Barabás, 07.08.2014
Umístění: Holíč, Hurbanova, hneď za vchodom do cintorína, vľavo
Nápis:
Tu v Kristu Pánu odpočíva

Luděk
Sprušanský,
*13.5.1936, zomrel tragickou smrťou
6.6.1958 ako čatár vo voj. službe v Brně.

Luděnko ako vtáča odletels v dál,
matince po Tebe ostal v srdci len žiaľ.

Spi sladko ! „Do videnia.“

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°48'24.7'' E17°09'57.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Milan Kanský

Autor: Ladislav Barabás, 07.08.2014
Umístění: Holíč, Hurbanova, približne v strede cintorína
Nápis:
RODINA KANSKÝCH

MILAN
*14.6.1922, ZAHYNUL PRI NÁLETE
NA BRATISLAVU 21.2.1945.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°48'23.4'' E17°10'00.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Anton Pulanich

Autor: Ladislav Barabás, 07.08.2014
Umístění: Holíč, Hurbanova, v hornej časti chodníka od vchodu do cintorína ku kaplnke
Nápis:
generál I. triedy
Anton
PULANICH
*25.5.1884 Holíč †4.1.1962 Holíč

Vyznamenania:
Gréc. Rad Phenix IV. Tr., kríž sv. vojny, kríž
odboja, Pamätná medaila, za hrdinstvo I. st.,
Vojnový víťazný kríž III. Tr.,
Coroana Romaniei de Virtute Militara,
Vojenský víťazný kríž I. Tr.
ďalšie ...

Matica slovenská
Poznámka:

Anton Pulanich bojoval v radoch rakúsko-uhorskej armády najprv v Rusku, neskôr v Taliansku. Po rozpade monarchie vstúpil do československej armády a bojoval na juhu Slovenska proti boľševikom z Maďarskej republiky rád. V roku 1936 bol z armády prepustený. Po vzniku Slovenského štátu vstúpil do služieb slovenskej armády. V roku 1939 stál na čele 1. divízie pri oslobodzovaní obcí zabraných Poľskom. Vzhľadom na svoj vek a zdravie zastával v ďalšom priebehu vojny prevažne administratívne funkcie.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°48'22.9'' E17°09'59.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Nikita Sergejevič Lunin

Autor: Ľubica Krištofová, 01.02.2019
Umístění: Holíč, Hurbanova, cintorín, vľavo od hlavného chodníka
Nápis:
NIKITAS DE LUNIN
OFFICIALIS RUSSICUS
ANNORUM XVI
EX VULNERE IN PUGNA AUSTERLITZ ACCEPTO
OBIT
ANNO MDCCCVI DIE I. JANUARI

Zu folge
des Gelübdes
und am 3ten März 1845
stattgefundenen Besuches
der Witwe
des kaiserlich russischen Kammerhern
wirklichen Staatsrathes
und Ritters mehrerer Militair-Order
Theodor von Uwaroff
Catharina von Uwaroff
der leiblichen Schwester
des verewigten jungen Helden
die deswegen
von fernem Norden Russlands gekommen
ist dieses Denkmal renowirt worden.
Poznámka:

Preklad:
Nikita Lunin, šestnásťročný ruský dôstojník, zranený v bitke pri Slavkove zomrel 1. januára 1806
Na základe sľubu a 3. marca 1845 vykonanej návštevy Cathariny von Uwaroff, vdovy po cárskom ruskom komorníkovi, štátnom radcovi a rytierovi niekoľkých vojenských radov Theodorovi von Uwaroff, vlastnej sestry zosnulého mladého hrdinu, ktorá prišla z ďalekého severného Ruska, bol tento pomník obnovený.

V hrobe je uložený šestnásťročný kornet 2. eskadróny kavalergardského pluku Nikita Sergejevič Lunin, ktorý bol zranený v bitke pri Slavkove. Po prevoze do Holíča zomrel. Náhrobník je v zlom stave.
(zdroj: www.austerlitz.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jan Škodáček

Autor: Petr Kudláček, 07.05.2018
Umístění: Holíč, Hurbanova, hřbitov, sekce I, hrob č. 1618
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
JAN
ŠKODÁČEK
narozen 16.února 1905
zahynul tragickou smrtí ve
službách vlasti pádem letadla
v Malackách 3. května 1929

V mužném věku vůlí Páně odvolán jsi byl
aniž čas ti popřán bys se s námi rozloučil.
Zde konec našich nadějí.
Poznámka:

Pilot čet. Jan Škodáček zahynul 3.5.1929 při srážce letadel nad střelnicí u Malacek na Slovensku, blízko obce Rarbok (dnes Rohožník). V druhém letadle zahynuli pilot des. Vladimír Odehnal a střelec svob. Jaroslav Nosek. V novinových článcích jsou chyby u pilota Odehnala a střelce Noska. Správně je to ve Věstníku MNO - část osobní, 1929, str. 188: zde je uvedeno, že 1.6.1929 byli jmenováni Pro memoria: Polním pilotem letcem des. Vladimír Odehnal a Polním leteckým střelcem svob. Jaroslav Nosek.

V Lidových novinách vyšel dne 4.5.1929 článek s chybným jménem Jaroslava Noska: Velké letecké neštěstí na Slovensku. Dvě vojenská letadla se srazila. Tři mrtví. Bratislava 3. května. U Malacek v župě bratislavské stalo se dnes odpoledne velké letecké neštěstí, jemuž padly za oběť tři lidské životy. O 9. hodině konalo se cvičné ostřelování letadel. Asi o 9.35 na kopci Rarbok u Malacek srazila se obě cvičící letadla. Na konci cvičné dráhy se stíhané letadlo obrátilo a srazilo se s letadlem útočícím. Ke srážce došlo ve výši 400 metrů. Obě letadla se zřítila dva kilometry západně od obce Rarboku, nedaleko silnice Rarbok - Malacky. Na letadle stíhaném byl desátník pilot Vladimír Odehnal od leteckého pluku č.2 z Olomouce a pozorovatel svobodník Bedřich Nosek od téhož pluku. Na druhém letadle útočícím byl četař pilot Ján Škodáček od leteckého pluku č.3 z Košic. Z trosek obou letadel, která se úplně rozbila, byly vytaženy již jen mrtvoly všech tří letců a dopraveny dnes dopoledne do divisní nemocnice v Bratislavě. Trosky letadel byly pak odneseny na dělostřelecké cvičiště v Malackách.

Ve Slovenském denníku vyšel dne 4.5.1929 článek, a taky s chybami: Osudná srážka dvoch vojenských lietadel při Malackách. Při strelbe na letecké terče srazily sa dve lietadlá vo výške 500 metrov. Traja vojáci sa pádom zabili. Z Malaciek 3. mája. Na delosreleckej streľnici v Malackách konajú sa teraz cvičenia leteckých plukov v prenasledovacej streľbe, pri čom strieľa jedno lietadlo z guľometu na zvláštny terč, ktorý tiahne iné lietadlo vo vzdialenosti asi 300 metrov za sebou. Tento terč rukávového tvaru je asi 5 metrov dlhý a predstavuje nepriateľské lietadlo, na ktoré se strieľa. Dnes sa udalo pro tomto cvičaní hrozné nešťastie, ktoré si vyžiadalo život troch vojakov, ktorí boli na dvoch lietadlách. Od očitého svedka dostali sme o tom následujúcu zprávu:
Po 10. hod. dopoludnia prenasledovalo lietadlo typu A-11, na ktorom bol čatár Ján Škodáček od 7. letky 3. leteckého pluku z Košic silnejšie lietadlo, vedené pilotom slob. Bedrichom Noskom a pozorovatelom des. Vlad. Odehnalom. Oba tito vojaci boli od 9. letky 2. leteckého pluku z Olomouce a boli teraz ubytovaní v Kuchyni u Malaciek.

Pri prenasledování nadletel Škodáček so svojím lietadlom na prenasledované lietadlo, ale tak blízko, že došlo ke srážke. Obe lietadlá boly vtedy vo výške asi 500 metrov. Srážka bola neobyčejne prudká a mala osudné následky. Obe lietadlá sa srútily prudko na zem. Keď pribehli vojaci zo streľnice k lietadlám, boli už všetki vojaci Škodáček, Nosek i Odehnal mrtvi. Spadli s troskami lietadla asi 5 km od Malaciek, blízko cesty vedúcej do Rarbochu, v druhom oddelení streľnice zvanom "Kanárka".

Na miesto nešťastia vypravila sa z Malaciek hneď komisia, složená z posádkového veliteľa majora Vacka, jeho pobočníka kapitána Nuderu, ďalej četnícky nadporučík Kroupa z Malaciek, vyšetrujúci súdca, atď. Mrtvoly všetkých troch vojakov boly dopravené do Malaciek, ale budú pravdepodobně na náklad vojenskej správy dopravený do rodných obcí nebohých vojakov.

Ako sa dozvedáme, bola srážka pravdepodobne zposobená tým, že prenasledované lietadlo sa na konci trati obrátilo, načo prenasledujúci pilot Ján Škodáček nebol priravený.

Další na stránkách Wikipedie; v článku Letecké nehody vojenských strojů České a Československé republiky. https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A9_nehody_vojensk%C3%BDch_stroj%C5%AF_%C4%8Cesk%C3%A9_a_%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_republiky


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Petr Kudláček