Urmince

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 20.10.2013
Umístění: Urmince, v parčíku pod kostolom, vedľa hlavnej cesty
Nápis:
1944 – 2001

TU PADLI SYNOVIA
VLASTI, ABY MOHLA
VEČNE ŽIŤ...

PAMÄTNÁ TABUĽA
PADLÝM V II. SVETOVEJ VOJNE

V ROKOCH 1941 – 1945
KÚDELA JULIUS *1.IX.1919 †29.III.1942, BAGO ŠTEFAN *2.V. 1920 †2.III.1944, BAGO MATUŠ *10.XII.1888 †1.IV.1945, ĎURČEK JOZEF *21.II.1919 †7.VII.1944

ČESŤ ICH PAMIATKE !

EDUARD ARNOLD TOPOĽČANY 1925-1944, KAROL HANAČEK TOVARNIKY 1907-1944, FRANTIŠEK MARKUSÍK TRNAVA 1916-1944, JOZEF MENDEL NITRA 1921-1944, JÁN RIŠŠA HORNÍ ROSLOVICE 1921-1944

ALADAR SLAVKA TOPOĽČANY 192-1944, JÁN ZÁLEŠ BOŠANY 1928-1944, EMIL BOBULA KAMANOVÁ 1913-1944, JOZEF KLEMAN URMINCE 1915-1944

VYHOTOVILA KAMENÁRSKA VÝROBA
– NEMEČKY P. KOZINKA –

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°31'55.6'' E18°05'48.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 21.10.2013
Umístění: Urmince, vedľa kostola sv. Michala
Nápis:
1914 – 1918

Bago Jozef 32 r., Bago Štefan 27 r., Belák Ján 31 r., Belák Jozef 32 r., Bobula Štefan 27 r., Burič František 21 r., Cabaj Ján 43 r., Cabaj Michal 20 r., Cifra Jozef 22 r., Cifra Jozef 22 r., Cifra Jozef 37 r., Cabaj Ľudovít 22 r., Dubný Jozef 43 r., Ďurček Jozef 20 r., Ďurík Ján 38 r., Grznár Ján 22 r., Huba Jozef 35 r., Huba Pavel 39 r., Chrenko Jozef 25 r., Chrenko Ľudovít 22 r., Chudy Jozef 32 r., Chudy Štefan 33 r., Kalivoda Jozef 23 r., Kleman Michal 20 r., Kováčik Ján 43 r., Kováčik František 22 r., Kováčik Štefan 39 r., Krajčovič Ján 19 r., Kudela Jozef 22 r., Markovič Štefan 24., Martiška Štefan 36 r., Merašicky Ján 21 r., Merašicky Pavel 19 r., Našticky Michal 22 r., Pastierík Michal 22 r., Stredansky Augustin 20 r., Stredansky Jozef 37 r., Ševčík Štefan 22 r., Vajdák Ján 25 r., Winkler Ján 27 r.,

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°31'52.9'' E18°05'43.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Obetí SNP

Autor: Ladislav Barabás, 21.10.2013
Umístění: Urmince, v zadnej časti cintorína, za hlavným krížom
Nápis:
DŇA 3. IX. 1944
V PARTIZÁNSKYCH BOJOCH
HRDINSKY PADLI.

JÁN RIŠŠA *1921 HORNÉ PRASLAVICE, FRANTIŠEK MARKUSIK *1916 TRNAVA, EDVARD ARNOLD *1925 TOPOĽČANY, JÁN ZÁLEŠ *1928 BOŠANY, ALADÁR SLÁVKO *1928 TOPOĽČANY, JOZEF MENDEL *1921 NITRA

K PAMIATKE PADLÍM
HRDINOM VENUJE OBEC
URMINCE
Poznámka:

V hrobe sú uložené tri telá: Ján Rišša *1921 Horné Praslavice, František Markusík *1916 Trnava, Ján Záleš *1925 Bošany. Edvard Arnold *1925 z Topoľčian a Aladár Slávko *1928 tiež z Topoľčian boli prevezení do Topoľčian, preto sa ich telá v hrobe nenachádzajú. Taktiež telo Jozefa Mendela *1921, nie je pochované v tomto hrobe. Jeho rodina ho pochovala na tomto cintoríne osobitne, ale v roku 1968 si ho previezla do Nitry. Zaujímal som sa o Jána Riššu, ktorý má napísané bydlisko /rodisko?/ Horné Praslavice. Takáto obec však na Slovensku nie je a sú len Raslavice pri Bardejove, kde sa však takéto mená nevyskytujú, čo mi potvrdili na matrike tejto obce. Pri Olomouci sa nachádza obec Praslavice. Možno sa tam tento človek narodil, ak tam chodili jeho rodičia na práce. O tom, že bol z východu mi hovoril môj už nebohý otec, ktorý v tom čase bol sanitárom CO a tak týchto partizánov zhromažďoval v škole. Tento Ján Rišša bol zranený a zomrel až v neskorých večerných hodinách. Komunikovali s ním a tak otec vedel, že bol z východného Slovenska a že sa učil v Baťovanoch. Mŕtvi boli dva dni vystavení na identifikáciu, lebo niektorí nemali pri sebe doklady, alebo im ich nemeckí vojaci zobrali. František Markusík bol dôstojník z Trnavskej posádky a prechádzal v tom čase, keď bola prestrelka cez našu obec ako spojka do Topoľčian. Na kraji dediny ho zastavila nemecká hliadka, ktorá mala už v tom čase priestor pod kontrolou a on sa im snažil ujsť, ale zasiahla ho strela nemeckého vojaka. Bol v tom čase ženatý a mal jednu dcéru, ktorá spolu s mamou prišla niekedy v roku 1960-61 pozrieť na miesto odpočinku svojho otca. Ja som ich vtedy ako 15-ročný fotografoval pri tomto pomníku. Fotografie sa mi nezachovali, lebo som im celý film dal na spracovanie. Tieto údaje mám zo spomienok môjho otca, ktorý bol v tom čase sanitárom CO, ale aj pomocným organistom a tak tých partizánov pochovával. Bola to vtedy ťažká doba. Pohrebné obrady sa vykonávali veľmi narýchlo a pod stálym strachom, že Nemci znovu prepadnú obec a zabránia tento obrad vykonať. Dňa 1.11.2013 mi túto skutočnosť potvrdil priamy účastník pohrebu, dnes 75 ročný Eduard Jančovič, ktorý miništroval na tomto pohrebe. Potvrdil, že v hrobe boli iba tri telá, ktoré neboli pochované v rakvách, lebo v tom čase ich nebolo možné z Topoľčian priniesť (pre obsadenie Topoľčian Nemcami). (zdroj: Ing. František Streďanský, spomienky jeho otca a Eduarda Jančoviča)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°31'47.8'' E18°05'41.5''
Pomník přidal: Peter Pavlík