Krušovce

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 21.10.2013
Umístění: Krušovce, v dolnej časti cintorína, vľavo od domu smútku
Nápis:
NA PAMIATKU
PADLÝCH HRDINOV
V 1. SVETOVEJ VOJNE
Z OBCÍ
KRUŠOVCE
DOLNÉ a HORNÉ
CHLEBANY

ODPOČINUTIE VEČNÉ,
DAJ IM PANE
1924

PAMÄTNÁ TABUĽA
ODHALENÁ PRI PRÍLEŽITOSTI
770. VÝROČIA PRVEJ
PÍSOMNEJ ZMIENKY
O OBCI KRUŠOVCE
2005

KRUŠOVCE
EDUARD ČUHÁK 1914, KLEMENT ČUHÁK 1914, KALMAN ČANIGA 1915, TOMÁŠ FEREJE 1915, JÁN RAUČINA 1915, FLORIÁN BELES 1915, FLORIÁN MEDO 1915, EDUARD GÁLIS 1915, ŠTEFAN SELEŠ 1916, FRANTIŠEK KRIŠTOF 1916

KRUŠOVCE
JOZEF SULOVSKÝ 1915, JANOŠ ANOVČÍN 1917, ŠTEFAN MEDO 1918, JOZEF ČANIGA 1918, MICHAL FEREJE 1914, FLORIÁN GUNIŠ 1915, JOZEF GUNIŠ 1915, VIKTOR GÁLIS 1915, JÁN SELEŠ 1916, FLORIÁN NAŇO 1916, IMRICH NAŇO 1918

HORNÉ CHLEBANY
JÚLIUS NOVOTNÝ 1914, RUDOLF NOVOTNÝ 1915, JÁN NOVOTNÝ 1915
DOLNÉ CHLEBANY
FRIDRICH GÁLIS 1914, SILVESTER KÚDELA 1915, FERDINAND GÁLIS 1916, ADAM GÁLIS 1916, RUDOLF GÁLIS 1916, ALOJZ KUBRICKÝ 1918

Z príležitosti 760. výročia
venuje obec Krušovce
túto pamätnú tabuľu
účastníkom protifašistického
odboja v II. svetovej vojne.
Obec Krušovce rok 1995


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°35'44.8'' E18°12'34.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás