Mad

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 14.10.2013
Umístění: Mad, za bránou do cintorína
Nápis:
AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK NÉVSORA
1914 – 1918

BARTALOS FERENC, BARTALOS LAJOS, BOGYAI GYULA, BOGYAI KÁLMÁN, BOGYAI LAJOS, KOVÁCS FERENC, KOVÁCS JÁNOS, KOVÁCS VINCE, KOVÁCS GÉZA, KOVÁCS MIKLÓS, KOVÁCS SÁNDOR, KOHÁRY IGNÁC, LÁSZLÓ JÁNOS, LÁSZLIK JÓZSEF, LUBINSZKY PÉTER, LUBINSZKY JÁNOS, NAGY SÁNDOR, NAGY MIKLÓS, NAGY FERENC, PALIK FERENC, SÜKE MIHÁLY, SZALAI ISTVÁN

AZ II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK NÉVSORA
1941 – 1945

BÍRÓ BÉLA, BARANYAI GYULA, BRÜCK IGNÁC, BRÜCK MÓR, CSÓKA MÓRIC, LÁSZLÓ FERENC, PÓCS JÁNOS, SIDÓ BÉLA, SZABÓ LŐRINC

KGYELETTEL MAD KÖZSÉG HÁLÁS POLGÁRAITÓL
1997

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°57'22.3'' E17°39'35.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Matej Korvín

Autor: Ladislav Barabás, 07.10.2010
Umístění: Mad, oproti kostolu
Nápis:
CORVIN
MÁTYÁS
Poznámka:

Matej Korvín (23.2.1443 Kluž -.4.1490 Viedeň) bol v rokoch 1458-90 uhorský kráľ, od roku 1486 rakúsky vojvoda a od roku 1469 si nárokoval aj titul českého kráľa. Matej Korvín pochádzal z rodu Huňadyovcov a jeho otec Ján Huňady bol najbohatším veľmožom v Uhorsku. Bojoval s Jiřím z Poděbrad a Fridrichom III., dobyl Sliezsko, Lužicu a Moravu a dal sa tam korunovať za českého kráľa. Dobyl aj Dolné Rakúsko. V roku 1465 založil v Bratislave Universitas Istropolitana. Za svoju prvoradú úlohu považoval likvidáciu bratríckych skupín na Slovensku. V máji 1458 pri Blatnom potoku porazili kráľovské vojská bratríkov. Podnikol tri výpravy proti Osmanskej ríši, v ktorých dosiahol iba čiastočné úspechy. Ako jeden z mála uhorských panovníkov sa uchoval v pamätiach a povestiach ako dobrý kráľ.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás