Pribeta

Hlavná, Modranská

Pomník Oslobodenie obce

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2012
Umístění: Pribeta, Hlavná 127, pred kultúrnym domom
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA NAŠIM
OSLOBODITEĽOM

TISZTELET
ÉS DICSŐSÉG
FELSZABADÍTÓINKNAK
1945-1975

NA POČESŤ 30. VÝROČIA
IOSLOBODENIA OBCE PRIBETA

PRIBETA KÖZSÉG
FELSZABADÍTÁSÁNAK
30. ÉVFORDULÓJA
TISZTELETÉRE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 27.05.2013
Umístění: Pribeta, Hlavná, vedľa rím. kat. kostola
Nápis:
AZ 1914 – 1918ÉVI
VILÁGHABORÚBAN
ELESETT ÉS ELTÜNT
PERBETEI ROM. KATH.
HŐSÖK EMLÉKÉRE
ÁLLÍTA A KEGYELET

Jeltelen sírotok kitudja hogy merre
Porló csontjaitok mindenfelé szerte
Natan már szantóföld hősok sírhalma
Snincs aki sírjuknál eggkönnyet ontana
Hirdésd gránit oszlop, feledve nincsenek,
Nertozvegyek sárvák könnye itt peregnek

Nyugosznakők a hős fiak
dúló csaták után.

Dr. MARKOVITS GYULA hadnagy 1914 szep 14, GUBENYECZ FERENC 1914 aug., SUKOLA ISTVÁN 1914 szept., ZÁCSEK ISTVÁN 1914 szept., PETRIK IGNÁC 1914 szept., BORVÁK JÁNOS 1914 szept., UZSÁK ISTVÁN F.f. 1914 okt. 20, LACZA FERENC J.f. 1914 dec. 11, UZSÁK JÓZSEF 1914 dec. 25, LUKÁCS MÁTÉ 1915 márc.9, SZETEI ADOLF tizedes 1915 márc 10, SZERERES FERENC 1915 márc 22, HODEK FERENC 1915 márc 22, ANTAL FERENC 1915 márc 25, BENYÓ MIKLÓS örv. 1915 ápr. 21, NAGY PÉTER 1915 máj. 20. SZÓRÁD MÁTÉ 1915 máj. 20, NAGY PÉTER J. f. 1915 máj., TOPÁN JÓZSEF 1915máj. 27, ZÁVODSZKY IMRE 1915 Júni. 27, VAJDA JÓZSEF tizedes 1915 júli. 6, GELETA GYULA M. f. 1915 aug. 1, FAZEKAS MÁTÉ L. f. 1915 aug. 6, DIKÁCZ JÓZSEF 1915 szep. 9, ŠESZTÁK JENŐ 1915 szep. 11, GUBÁN LAJOS 1915 szep. 20, MIHALOVICS FERENC 1915 szep., TÓTH MÁTÉ 1916 márc. 6, MARKOVICS IMRE 1916 júni, 3, STEFIK ALBERT 1916 Júni. 3, LACZKÓ MÁRTON 1916 júni. 3, NAGY JÁNOS J. f. 1916 júni. 5, KASZANOVSZKI PÉTER 1916 júni. SZLÁVIK GYULA 1917 dec., BENKOVITS PÉTER tiszth. 1915 szept. 21

Buzgó imánk nektek kijofyr véretek
nekünk hozza meg a béket.

UZSÁK IGNÁC P. f. tizedes 1916 júni. 16, PINTÉR MÁRTON 1916 júni., UZSÁK ANDRÁS J. f. 1916 aug. 13, DIKÁCZ ISTVÁN szak vez 1916 okt. 3, SZETEI LAJOS 1916 nov. 29, PETRÍK FERENC 1916 dec.6, BENKÓ ISTVÁN 1916 dec., HORVÁTH MIHÁLY zászlós 1917 febr., NAGY FERENC F. j. 1917 máj.2, JÁVORKA JÁNOS 1917 máj. 17, TÖRÖK ISTVÁN 1917 júli., SUKOLA ANDRÁS J. f. 1917 júli., UZSÁK MÁTÉ J. f. 1917 aug. 2, BENKOVICS FERENC örv. 1917 aug. 10, UZSÁK BERTALAN 1917 aug. 14, KEMENSZKY JÓZSEF szak. v. 1917 szep. 13,CSONTOS JÓZSEF 1917 szept. 17. VAJDA JÁNOS 1917 okt. 25, SKULECZ MÁTÉ 1917 nov. 10, LUKÁCS PÉTER tizedes, 1917 dec. 18, SZEKERES MÁRTON 1918 jan. 18, LACZA BÉLA 1918 ápr. 9, DIKÁCZ ANDRÁS 1918 máj. 30, UZSÁK LAJOS tizedes. 1918 jún. 18, KURUCZ SZILVESZTER 1918 júli., DIKÁCZ LAJOS 1918 aug. 3, LACZKÓ MÁTÉ 1918 aug. 8, PÁLINKÁS JÓNÁS 1918 aug. 20, LADÁNY PÉTER szak. vez. 1918 okt. 4. SKULECZ JÁNOS 1918 okt., NAGY FERENC 2918 okt., BENYÓ LAJOS hadnagy 1918 okt. 26, NAGY ISTVÁN 1919 apr. 3, SAFRANEK JÁNOS 1919, HAMRAN GYULA 1918 dec. 17

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa odsun Maďarov

Autor: Ladislav Barabás, 19.05.2012
Umístění: Pribeta, Hlavná 127, kultúrny dom
Nápis:
NA PAMIATKU VYSŤAHOVANÝCH
A ODVLEČENÝCH

A KITELEPÍTETTEK ÉS MEGHURCOLTAK
EMLÉKÉRE
1947 - 1997

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 16.07.2013
Umístění: Pribeta, Modranská, parčík vedľa Hlavnej a Modranskej ulice (oproti kalvínskemu kostolu)
Nápis:
A II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINK
EMLÉKÉRE
PERBETEI
REFORMÁTUS

BATHÓ ELEK, BATHÓ GYULA, BATHÓ ISTVÁN, BATHÓ JÓZSEF, BATHÓ SÁNDOR, GALLAI VINCE, GYÉN ERNŐ, GYÉN GYULA, HARCSA DEZSŐ

HARCSA ZOLTÁN, JAKAB ALADÁR, JAKAB DÁNIEL, JAKAB DEZSŐ, JAKAB ELEK, JAKAB IMRE, JAKAB JÓZSEF, JAKAB JÓZSEF, JAKAB KÁLMÁN, JAKAB LAJOS

JAKAB LAJOS, KECSKÉS ANDRÁS, KECSKÉS DEZSŐ, KECSKÉS GYULA, KECSKÉS MIKLÓS, KELECSÉNY ERNŐ, KÖVESI ALBIN, NAGY BÉLA, NAGY MIKLÓS, NAGY TIBOR

NAGY VILMOS, PAPP JÁNOS, PINKE BÉLA, SZABÓ VINCE, SZANYÓ ERNŐ, SZATMÁRI FERENC, SZENCZI BÉLA, SZENCZI JÓZSEF, TAKÁCS GYULA, TÓTH VINCE

ÁLLÍTVA
KÖZADAKOZÁSBÓL
1991-BEN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°53'52.1'' E18°19'06.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 09.05.2012
Umístění: Pribeta, Modranská, parčík vedľa kalvínskeho kostola
Nápis:
Az 1914 – 1918 évi
világháborúban hősi halalt halt
perbetei reformátusok és izr.

SZABÓ JÓZSEF A. f., NAGY BÉLA, BATHÓ ANDRÁS F. f., BATHÓ BALÁZS, RANCSÓ MIHÁLY, JAKAB ÁDÁM, PAPP GÁBOR, SZENCZI GYULA, JAKAB BENŐ

„Ne sirassátok annak végzetétet
ki a hazaért adta életét“

SZENCZI FERENCZ, SZENCZI KÁLMÁN, TÓTH JÁNOS, JAKAB JÓZSEF r. m., JAKAB JÓZSEF, PINKE JÁNOS, PINKE VINCZE, MÁTYÁS JÁNOS, BESE GYULA, KOCSIS ANDRÁS, NAGY LAJOS, SZABÓ PÁL, MAKAI ISTVÁN, MAKAI GYULA

A világ négy táját öntözö verunk
megmutatta becsületunk:
s az utókor tisztelete őrködjék
poraink fellet.

JAKAB JÓNÁS, DEUTSCH MIKSA, FLEISCHMAN SAMUEL, STÖKL JÓZSEF, SZÉNÁSI JÁNOS, KECSKÉS SÁNDOR, BATHÓ KÁLMÁN, SUKOLA ISTVÁN

Meghaltunk,
hogy ti élhessetek

KOCSIS JÁNOS, SZŰCS ALBERT, TORNOCZI KÁROLY, NYIRŐ BENŐ, PINKE LAJOS L. f., PINKE LAJOS, HARCSA BÉLA, HARCSA ISTVÁN, KECSKÉS JÓZSEF, SZANYŐ DÁNIEL, NYIRŐ JÁNOS, PINKE JÓNÁS, BATHÓ ANDRÁS, NYIRŐ GÁBOR

Ha a márványba vésunk elmúfik,
ha vasba megrozsdasodik hakőbe elporlik,
de akik a lorténelembé irták nevókel,
azok emléke örökke való.

Kegyeletből állittatták
az elesett hősök hozzátartozói,
Poznámka:

na najvyššom bode pomníka bol pôvodne vták turul, ktorého vandali ukradli


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°53'52'' E18°19'6.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás