Pata

Nitrianska, nezařazeno

Pomník Obetiam revolúcie 1848-49

Autor: Ladislav Barabás, 08.10.2013
Umístění: Pata, v poli asi 1 km za dedinou, pokračovanie Nitrianskej ulice poľnou cestou
Nápis:
1848 – 49

Az 1849. június 9-én és 15-én a patai erdőben elesett 140 honvéd emlékére.

Na pamiatku padlých honvédov v bojoch pri patianskom lese 9. a 15. júna 1849

Fellner Jakab, 1872
2009-ben az MK külügyminisztériumánok támogatásával felújíttatta a Petőfi Sándor
Emlékmü Bizottság, a Pro Patria Honismereti Szövetség és Pata Község Onkormányzata.“

Obnovené s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí MR, Komisie pamätníka
Sándora Petőfiho, Vlastivednej spoločnosti Pro Patria a Obecného zastupiteľstva Paty


Poznámka:

Pomník bol postavený na pamiatku 140 padlých maďarských honvédov v boji proti cisárskemu vojsku v katastri Paty.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°16'23.5'' E17°48'38.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Kazimír Hambalek

Autor: Ladislav Barabás, 08.10.2013
Umístění: Pata, Nitrianska, na rohu ulíc Nitrianska a Mlynská
Nápis:
Česť a sláva hrdinovi SNP

KAZIMÍROVI HAMBALKOVI

nar. 22.12.1921
Vyznamenaného radom SNP I. triedy
občanovi našej obce, ktorý zahynul
v SNP v roku 1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°16'25.5'' E17°49'44.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás