Čakany

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 25.11.2010
Umístění: Čakany, parčík vľavo od hlavnej cesty smerom do Zlatých Klasov
Nápis:
AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
ELESETT HŐSÖK EMLÉKÉRE

BERNÁTH LAJOS, CZVIK ISTVÁN, FARAGÓ SÁNDOR, GAZDAG IMRE, HOLLÓSY GÉZA, MEZEI JÓZSEF MUCSKA LAJOS, MUCSKA MIHÁLY, NÉMETH FERENC, POSVANCZ ISTVÁN, RADICS ISTVÁN, RUMON JÓZSEF, ZUZÁK FERENC

A I. VILÁGHÁBORÚBAN
ELESETT HŐSÖK EMLÉKÉRE

GODÁNY FERENC, HOLLÓSY ENDRE, KUBIK MIHÁLY, RÁDÓ BÉLA, ZUZÁK JÁNOS, SZÁSZI FERENC, PICHERHURBERT PÉTER

HŐSEINK EMLÉKÉRE

sign. Ortman 1941

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°06'58.2'' E17°21'46.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás