Vaďovce

Pamätná tabuľa Adam Pilát

Autor: Ladislav Barabás, 04.09.2013
Umístění: Vaďovce, na Obecnom úrade Vaďovce
Nápis:
...a diamant v hrude nezhnije
Sládkovič

mjr. Adam Pilát
*19.11.1909 †11.11.1987

Na pamiatku rodáka, príslušníka
311. čs. bombardovacej perute Royal Air Force,
nositeľa Čs. voj. kríža 1939, Čs. medaile
Za chrabrosť a Čs. medaile Za zásluhy

S úctou a láskou venujú rodáci obce Vaďovce

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'26.7'' E17°43'26.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 04.09.2013
Umístění: Vaďovce, na Obecnom úrade Vaďovce
Nápis:
ZA VLASŤ ŽILI BOJOVALI A POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY

12.1.1924 MICHAL HAJTÚN 14.9.1944
14.11.1912 MILAN NAĎ 25.10.1944

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'26.7'' E17°43'26.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás