Zlatná na Ostrove

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2013
Umístění: Zlatná na Ostrove, na cintoríne, vľavo od vchodu
Nápis:
CSALLÓKÖZARANYOSI ÉS
CSERHÁT PUSZTAI
HADBAVONULTAK DRÁGA NEVEIT
ŐRZI EZ A MÁRVÁNY
KIK AZ 1914-1918. ÉVI
VILÁGHÁBORÚBAN
HŐSIHALÁLT HALTAK
A HAZÁÉRT

BALOGH LAJOS, BALOGH LÁSZLÓ, BALOGH MIHÁLY, BALOGH VINCE, BARAK JÓZSEF, BARANYAI LAJOS, BEKE IMRE, BENEDEK FERENC ZSL., BERECZ ISTVÁN, BERECZ LÁSZLÓ, BESSE JÁNOS, BUZAS ISTVÁN, CSÓKA ANDRÁS, CSÓKA DÉNES TDS., CSÓKA KÁROLY HDGY., CSÓKA ZSIGMOND, CSÓNKA RUDOLF, DÓZSA JÓZSEF, FARKAS ISTVÁN ÖM., GARAY MIHÁLY SZKV., GARAY MIHÁLY, GYŐRI ISTVÁN, HEGEDŰS JÁNOS, HEGEDŰS LAJOS SZKV., HORVÁTH IMRE, HUBIK LAJOS, JANKÓ MIHÁLY, JÁKÓB ISTVÁN TDS., KATHONA FERENC, BEKE VINCE, CSERGE JÁNOS, KÁROLY ISTVÁN, KELEMEN LAJOS, KOVÁCS ISTVÁN, KOVÁCS LAJOS, NAGY BÁLINT, NAGY JÓZSEF, NAGY LÁSZLÓ TDS., NÉMETH ISTVÁN, NÉMETH JÁNOS, OLAJOS JÓZSEF, ORISKÓ ISTVÁN, ORISKÓ JÓZSEF SZKV., OSVALD KÁLMÁN TDS., PAUER GYÖRGY, PAVLICSEK LAJOS, PIROSKA GYÖRGY, PÓNYA LAJOS, RAÁB DEZSŐ HDGY., RAPCZA LÁSZLÓ, RESTÁR JÁNOS, SÁNDOR MIHÁLY, SÁNTHA ISTVÁN, SKABLA ANTAL, POLGÁR VILMOS ÉS JENÖ, TÖLTÉSSY BÁLINT, SZABÓ ANDRÁS, D.SZABÓ IMRE, D.SZABÓ JÓZSEF SZKV., SZALAI ISTVÁN, SZARKA ISTVÁN, SZARKA LÁSZLÓ, SZARKA ZSIGMOND, SZENÁSSY IMRE, SZENÁSSY LAJOS TDS., SZŰCS ISTVÁN, M. TÓTH JÁNOS, M. TÓTH PÉTER, VARJÚ ISTVÁN, VARJÚ JÓZSEF, VENDÉGH PÉTER, VÉGH ISTVÁN, VIDA ISTVÁN, VIDA VINCE, CS. VÖDRÖS JÁNOS, VÖRÖS ISTVÁN, VÖRÖS SÁNDOR, VÖRÖS VINCE, VÖRÖS ZSIGMOND, ZAKÁLL KÁROLY

HARCOK HELYÉT IDŐVEL
ELSÍMÍTJA A SZÉL
DE A HŐSÖK EMLÉKE
ÖRÖK S ÖRÖKKÉ ÉL
1928

Komáromi V.
Komárom
Poznámka:

Skratky za niektorými menami znamenajú vojenské hodnosti. ZSL. (zászlós)-práporčík, TDS. (tizedes)-desiatnik, HDGY. (hadnagy)-poručík, ÖM. (örmester)-strážmajster, SZKV. (szakaszvezetö)-čatár. (zdroj: www.velkavojna.sk)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'04.8'' E17°58'18.0''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2013
Umístění: Zlatná na Ostrove, na cintoríne, vľavo od vchodu
Nápis:
A II. VILÁGHÁBORÚBAN
ELESETTEK
EMLÉKÉRE

ALMÁSY IMRE, BALOGH PÉTER, BERECZ BÁLINT, BÍRÓ LÁSZLÓ, BITTER IMRE, CSIBA IMRE, CSÓKA IMRE, F. NAGY JENŐ, GAÁL JENŐ, GAÁL JÓZSEF, HALÁSZ JÓZSEF, HEGEDŰS ELEK, HORVÁTH GYÖRGY, HORVÁTH GYULA, HORVÁTH DÁNIEL, HORVÁTH ISTVÁN, HORVÁTH JÁNOS, HORVÁTH PÉTER, HRANYÓ MIHÁLY, JANKÓ JÁNOS,
KÁROLY ANTAL, KÁROLY JÓZSEF, KÁROLY FERENC, KELEMEN JÓZSEF, KLAČÁNSKY GYULA, KURDI GYULA, KOVÁCS JÁNOS, LIBAI JÁNOS, MÁCSIK IMRE, MICHELBERGER ISTVÁN, NARANCSIK IMRE, NARANCSIK
KÁROLY, NÉMETH IMRE, NÉMETH KÁROLY, PÁZMÁNY GÉZA, SZALAY LAJOS, SZALAI MIHÁLY, SZŰCS ANTAL, SÁNTHA IMRE, SEMSEI ISTVÁN, TÓTH KÁROLY, UZOLA GÉZA, VARJÚ IMRE, VARJÚ ZSIGMOND, VIZVÁRY SÁNDOR, VÖRÖS ZOLTÁN, ZSEMLYE FERENC, NARANCSIK LAJOS, VASKÓ MIHÁLY, PRIMÁSZ JÓZSEF, ZSEMLOVICS FRENCZ

AZ EMLÉKMŰVET A HOZZÁTARTOZÓK
ZVÄZARM ÉS A VÖRÖSKERESZT
SZERVEZETEK EMELTETTÉK.
1975

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'04.8'' E17°58'18.3''
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pamätná tabuľa odsun Maďarov

Autor: Ladislav Barabás, 07.10.2010
Umístění: Zlatná na Ostrove, Dom dôchodcov č.d. 258 (bývalá budova MNV)
Nápis:
„AKIKÉRT A HARANG SZÓL“

1946-1947-BEN KITELEPÍTETTEK EMLÉKÉRE

CSALLÓKÖZARANYOS LAKOSSÁGA A 905. ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Lajos Kelemen

Autor: Ladislav Barabás, 16.05.2016
Umístění: Zlatná na Ostrove, cintorín, oproti domu smútku
Nápis:
KELEMEN
LAJOS
SZÜL. 1894 JAN. 22.
HŐSI HALÁLT HALT
A GÖRCZI CSATÁBAN
1915 AUG. 11.

SOHA ELNEM MULÓ
SZERETETÜNK
VIRASZON ÁLMAID
FELETT.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'4.8'' E17°58'17.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Zsigmond Vörös

Autor: Ladislav Barabás, 16.05.2016
Umístění: Zlatná na Ostrove, cintorín, vľavo od vchodu
Nápis:
VÖRÖS ZSIGMOND
HŐSI HALÁLT HALT A HAZÁÉT
AZ OLASZHARCTÉREN DOBERDOI
FENSIKON AVILÁGHÁBORÚBAN
1893 – 1915

NYUGODJANBAK BÉKÉBEN.
Poznámka:

padol na talianskom bojisku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'3.3'' E17°58'16.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Vincze Vörös

Autor: Ladislav Barabás, 16.05.2016
Umístění: Zlatná na Ostrove, cintorín, stred ľavej časti
Nápis:
ÉS VINCZE AKI 1916 BAN
HŐSI HALÁLT HALT AZ OROSZHÁRCTÉREN.
DRÁGA EMLÉKTEK SZIVÜNKBEN
ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG.
Poznámka:

padol na ruskom bojisku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'3.4'' E17°58'17.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Géza Pázmány

Autor: Ladislav Barabás, 16.05.2016
Umístění: Zlatná na Ostrove, cintorín, vľavo od hlavného vchodu
Nápis:
És drága fiunk GÉZA
Ki hősi halált halt 22 éves korában
1944 ben.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'1.7'' E17°58'15.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Károly Tóth

Autor: Ladislav Barabás, 16.05.2016
Umístění: Zlatná na Ostrove, cintorín, vľavo od hlavného vchodu
Nápis:
Tóth Károly
ki hősi halált halt
1908 – 1943

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'1.9'' E17°58'15.6''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf István Vörös

Autor: Ladislav Barabás, 16.05.2016
Umístění: Zlatná na Ostrove, cintorín, ľavá časť stred
Nápis:
TELEJTHETETTLEN FIUNK
ISTVÁN
HŐSI HALÁLT HALT
1915 ÉVBEN TARNOPOLNAL
DE EMLÉKE SZIVÜNKBEN
ÖRÖKKÉ FOG ÉLNI
NYUGODJ BÉKÉBEN.
Poznámka:

zahynul v Tarnopole


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'2.9'' E17°58'16.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Mihály Hranyó

Autor: Ladislav Barabás, 16.05.2016
Umístění: Zlatná na Ostrove, cintorín, ľavá časť stred
Nápis:
HRANYÓ MIHÁLY
Hősi halált halt
1914 – 1943
Poznámka:

Mihály Hranyó je uvedený medzi padlými aj na pomníku obetiam druhej svetovej vojny


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°46'1.6'' E17°58'15.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás