Sikenica

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2013
Umístění: Sikenica, časť Trhyňa, na konci obce, tesne pred odbočkou na Želiezovce (oproti je dom č 166)
Nápis:
Az 1914 – 1918 évi világháboruban
elesett hősök emlékére!

BAKA JÁNOS, BRÁNYIK JÁNOS, BRÁNYIK LAJOS, CSETÖ ISTVÁN, CSURGAI LAJOS, FREMER FLÓRIÁN, FREMER JÁNOS, GÁL LAJOS, GROLMUSZ JÁNOS, GROLMUSZ KÁLMÁN, GYURKI ANDRÁS, KICSINDI JÓZSEF, KRAJNIK ISTVÁN, KRISTOF BOLDIZSÁR, PÉNZES ISTVÁN, POHOZI JÁNOS, PRIVIZER ANDRÁS, SNIRER JÓZSEF, SZABÓ KÁLMÁN, VARGA SÁNDOR, VÉBER LÁSZLÓ, VLADÁR LAJOS

Testetek pihen távol idegenben
Emléketek pedig sziveinkben

sign. WENDL N. SALLO

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°03'35.6'' E18°43'03.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2013
Umístění: Sikenica, vpravo od vchodu do kostola v časti Veľký Pesek
Nápis:
1914 – 1918

A nagypeszeki hősök
emlékszlopa.

BAGÓCSI ISTVÁN, BEREC LAJOS, BÓNA GYULA, BÓNA KÁROLY, FÉNYES JÁNOS, FŰZEL ANDRÁS, NAGY LAJOS, NÉP SÁNDOR, NYULÁCS GÉZA, PAP LAJOS, PÁSZTOR JÁNOS, POLGÁR JÓZSEF, alsó RÁCZGA ISTVÁN, felső RÁCZGA ISTVÁN, TŐVISES GYULA, ÚJSZÁSZI KÁROLY, VISERACKI SÁNDOR

Nyugodjatok hű fiaink
idegen hant alatt.
Felettetek ott is Istennek
kegyelme és a mi
szeretetünk virraszt.

Állitotta nagypeszek község lakósainak
áldozatkészége.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°04'38.1'' E18°42'59.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 30.08.2013
Umístění: Sikenica, vpravo od vchodu do kostola v časti Veľký Pesek
Nápis:
1939 – 1945

OBEC SIKENICA

BÓNA ÁRPÁD, BÓNA LAJOS, BREZA JÓZSEF, GÓRA ANDRÁS, HOLICSKO KÁLMÁN, HIKKEL GYULA, JANKUS KÁLMÁN, JANKUS KÁLMÁN if., JUHÁSZ KÁLMÁN, KICSINDI JÓZSEF, KULCSÁR JÓZSEF, KULCSÁR LAJOS, KLIMENT JÁNOS, KOVÁCS ZSIGMOND, MUZSIK BÉLA, PERIZS ANDRÁS, PESZEKI GYULA, SZABÓ JÓZSEF, SZABÓ GYULA, SZISZLER JÁNOS, SZILVÁS KÁLMÁN, SINKA BÉLA, TILDI LAJOS, VESZELEI GYULA, SZALAI SÁNDOR

NA PAMITKU PADLÝCH
V 2 SVETOVEJ VOJNE

A 2 VILÁGHÁBORÚBAN
ELESETTEK EMLÉKÉRE
Poznámka:

Szalai Sándor je dopísaný rukou lebo ho zabudli vysekať do kameňa


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°04'38.1'' E18°42'59.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás