Zalaba

Pomník Obetiam 1. a 2. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 22.08.2013
Umístění: Zalaba, pred kalvínskym kostolom
Nápis:
Az 1914 -18.-i világháborúban elesett zalabai hősök:
MOLNÁR JÁNOS, KESERŰ GÉZA, GYÜRKI KÁLMÁN, KELECSÉNYI ZSIGMOND, PETŐ, ZSIGMOND, PÁSTOR GYULA, KESERŰ GYULA, MOLNÁR ISTVÁN, VICZENCZ GYULA, MOLNÁR ANDRÁS, MOLNÁR KÁROLY, KOVÁCS ZSIGMOND, PETŐ GÉZA, KONTA BÉLA, LÁNGYI KÁROLY

A 2. VILÁGHÁBORÚBAN
ELESSET ZALABA-i HŐSÖK
BENYUS ISTVÁN, BENCSÖ ZSIGMOND, KECSKEMÉTI GYÖZÖ, KONTA KÁROLY, VICENC GÉZA, LÁNYI GÉZA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°57'43.8'' E18°41'59.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás