Cittadella

Via Cimitero Austroungarico, nezařazeno

Pomník Československých legionářů a domobranců

Autor: PhDr. Ing. Jozef Špánik, 21.06.2018
Umístění: Cittadella, Via Cimitero Austroungarico, Vojenský hřbitov Obětí 1. světové války
Nápis:
IN MEMORIA DEI SOLDATI CECOSLOVACCHI DEL CIMITERO
MILITARE DI CITTADELLA MORTI PER LA NOSTRA
COMUNE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE

NA PAMÁTKU ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ A DOMOBRANCŮ
POCHOVANÝCH NA VOJENSKÉM HŘBITOVĚ V CITTADELLA,
KTEŘÍ ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY OBĚTOVALI SVÉ ŽIVOTY
ZA NAŠI SVOBODU

2018
Poznámka:

Pomník československým legionářům a domobrancům na hřbitově v Cittadella byl slavnostně odhalen dne 21. června 2018. Pomník – desku nechala v rekordně krátké době na své náklady vyrobit a dopravit do Cittadella ČSOL. Odhalení pomníku se uskutečnilo v přítomnosti početné české a italské delegace v rámci série pietních akcí, pořádaných ZÚ Řím, MO ČR a ČSOL jako česká národní pouť do Itálie v souvislosti se 100. výročím bojů Československých legií v Itálii v rámci bitvy na Piavě - poslední rakousko – uherská ofenzíva v Itálii za 1. světové války.


Souřadnice: N45°38'55.64'' E11°47'0.89'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Martin Brynych

Hrob Obětí 1. světové války

Autor: Václav Červený, 09.06.2013
Umístění: Cittadella, Via Cimitero Austroungarico, vojenský hřbitov
Nápis:
259
Pesula Frantisek
Sindelar Václav
Pfeifer Karel
Sycora Vaclav
Poznámka:

Václav Šindelář (foto v příloze) – narozen 22.7.1882 v Lukově č. 1, okres Slaný, příslušný k Malkovicům (dnes Malíkovice, okres Kladno) okres Slaný. Vojín střeleckého pluku č. 8, zemřel z příčiny neuvedené, dne 29.1.1919 v Itálii, Gallarate ve vojenské nemocnici, pohřben 30.1.1919 na vojenském hřbitově v Gallarate ( pole 8, místo 37). V roce 1929 bylo tělo exhumováno, a v současné době Cittadella hrob č. 259


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, ITA-39067
Souřadnice: N45°39'14'' E11°47'26.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Václav Červený

Hrob čs. vojáků

Autor: PhDr. Ing. Jozef Špánik, 17.05.2017
Umístění: Cittadella, Via Cimitero Austroungarico
Nápis:
349
Lemberka Antonín
Beneš Robert
Sc?? Rudolf
Vrabec Josef
Poznámka:

Antonín Lemberka – vojín 33. pluku ČS legií v Itálii.
Narozen 15.3. 1893 v Praze, povoláním krejčí, přihlášku ke službě v ČS legiích podal v zajateckém táboře Padula, do služby u 33. pluku ČS legií v Itálii byl zařazen v hodnosti vojína (střelce) dne 14.5. 1918. Zemřel 24.7. 1918 ve vojenské nemocnici v Miláně, původně byl pohřben na tamějším hřbitově Cimitero Maggiore Mussocco (dle evidence MO ČR hrob ITA 320). Dle prvorepublikové publikace „Stopami našeho odboje v Itálii“ (autor Jan Laška, vydalo nakladatelství Pokrok) byly ostatky vojína Lemberky cca v letech 1925 – 1927 převezeny z Milána k novému uložení na Československém vojenském hřbitově v Solbiate Olona. Po zrušení hřbitova v Solbiate Olona byly ostatky legionáře Lemberky přeneseny k novému uložení na Rakousko – uherský vojenský hřbitov v Cittadella (region Benátsko), kde jsou uloženy až do současnosti – kříž číslo 349 (společný hrob 4 ČS vojáků).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, ITA 41362
Souřadnice: N45°39'14'' E11°47'26.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Martin Brynych

Hrob čs. vojáků

Autor: PhDr. Ing. Jozef Špánik, 17.05.2017
Umístění: Cittadella, Via Cimitero Austroungarico, Via Cimitero Austroungarico
Nápis:
73
Havel Josef
Kavna Kinek
Kremina Stanislao
Baba Rudolf
Navora Franz
Kopriva Lacula
Poznámka:

Stanislav Kremina – vojín 31. pluku ČS legií v Itálii.
Narozen 7.11. 1897 v obci Skuteč, okres Vysoké Mýto, povoláním cukrář. Přihlášku ke službě v ČS legiích podal dne 27.10. 1917 (přesně rok před vyhlášením samostatnosti ČSR) v zajateckém táboře Padula. Zemřel v Miláně, zřejmě ve vojenské nemocnici, dne 18.2. 1918. Pravděpodobně nebyl před svým úmrtím efektivně zařazen k službě u legionářského pluku. Původně byl pohřben na milánském hřbitově Cimitero Maggiore Mussocco.


Souřadnice: N45°39'14'' E11°47'26.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Martin Brynych

Hrob čs. vojáků

Autor: PhDr. Ing. Jozef Špánik, 17.05.2017
Umístění: Cittadella, Via Cimitero Austroungarico
Nápis:
43
Vítek Josef
Viseli Franz
Kalenda Karel
Kavalda Pavel
Poznámka:

Karel Kalenda – narozen roku 1894 v Jemnici, okres Jihlava, vojín 16. praporu ČS domobrany v Itálii
Zemřel v Busto Arsizio – region Lombardie v italské polní nemocnici číslo 36 dne 25. ledna 1919, pravděpodobně na španělskou chřipku. Jeho ostatky byly nejprve přeneseny z Busto Arsizio na centrální Československý vojenský hřbitov v Solbiate Olona a následně po jeho zrušení v roce 1964 na rakousko – uherský vojenský hřbitov v Cittadella, kde jsou pohřbeny až do současnosti – kříž číslo 43 (společný hrob 4 vojáků).

Josef Vítek *1882 Pístina, Jindř. Hradec, +24.1.1919 nemocnice 36, Busto Arsizio
František Veselý *1900, + 29.1.1919 nemocnice č. 36, Busto Arsizio
Karel Kalenda *1894 Jamnice, Jihlava, + 24.1.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Pavel Kavalda *1900 Zbojnicka Huta, Zvolen, + 31.1.1919 nemocnice č. 36


Souřadnice: N45°39'14'' E11°47'26.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Martin Brynych

Hrob Stanislav Husa

Autor: Mauro Decorlati, 13.09.2018
Umístění: Cittadella, Via Cimitero Austroungarico, hrob číslo 134
Nápis:
134
Iluso
Volfer Josef
Gestorin
Schineider Vilhelm
Klein Ignatz
Strauss Edward
Beldegrum Simon
Klein Ignatz
Poznámka:

Svobodník Husa byl nejprve pohřben na místním hřbitově v Gaiarine. Dne 11. srpna 1943 byly ostatky padlých rakousko – uherských letců exhumovány a přeneseny na současné místo uložení na rakousko – uherském a československém hřbitově v benátském městě Cittadella. Exhumaci a nový pohřeb provedli příslušníci německé armády (Wehrmachtu), kteří v té době byli dislokováni na italském území. Vzhledem k tomu, že v jejich řadách sloužili i Rakušané, věnovali se dle možnosti péči o rakousko - uherské hroby z 1. světové války. Svobodník Husa je v současné době pohřben v Cittadella – hrob číslo 134, spolu s dalšími 7 vojáky. Na náhrobku je uveden bez křestního jména a se zkomoleným příjmením jako „Iluso“.

Svobodník Stanislav Husa (titulární desátník – dočasně propůjčena vyšší hodnost)
Narozen roku 1897 v obci Leština u Světlé (německy Leschtina) – okres Čáslav
Původní rakousko – uherská jednotka není známa. V březnu 1918 byl převelen rozkazem KISA (vrchní velitelství rakousko – uherských sil na Soči – KommandoIsonzoarmee) k rakousko – uherské letecké peruti Flik 71D - písmeno D znamená leteckou peruť, přidělenou jako průzkumnou pro podporu divize.
Funkce: Letecký pozorovatel a střelec z kulometu (MG Schűtze)
Následně byl v květnu 1918 převelen ve stejné funkci k letecké peruti Flik 69S - písmeno S znamená bitevní peruť (Schlacht). Tato peruť měla za úkol podporovat postup rakousko – uherských jednotek leteckými útoky na italské pozemní cíle, spojenými s ostřelováním z palubních zbraní. Peruť byla dislokována na vojenském letišti v benátském městě Gaiarine. Svobodník Husa padl během bojového letu dne 15. června 1918 za bojů na Piavě, kterých se na italské straně zúčastnili i českoslovenští legionáři. Příčinou smrti bylo zranění hlavy, způsobené následkem palby italské protiletecké obrany (střepina šrapnelu).

Tragická smrt svobodníka Husy v boji rovněž ilustruje, jak se za 1. světové války na stejném bojišti často nevědomky střetávali blízcí známí, příbuzní i rodáci ze stejné obce jako čeští příslušníci znepřátelených armád. Zatímco Stanislav Husa padl na Piavě dne 15.6. 1918 jako rakousko – uherský letec, jeho o dva roky starší rodák, československý legionář Josef Matějka (narozen 25.8. 1895 rovněž v obci Leština u Světlé) byl o den později dne 16.6. 1918 popraven rakousko – uherskými vojáky jako dezertér poté, co padl do jejich zajetí. Obec Leština u Světlé měla v té době 962 obyvatel (podle sčítání z roku 1910), oba se tedy nepochybně osobně dobře znali.


Souřadnice: N45°39'14'' E11°47'26.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Martin Brynych

Hrob Josef Pürer

Autor: Mauro Decorlati, 20.10.2022
Umístění: Cittadella, Via Cimitero Austroungarico, hrob číslo 494
Nápis:
Purer Josef
Poznámka:

Nadporučík Josef Pürer
(Oberleutnant in der Reserve)
Narozen 20. října 1894 v Brně
Domovská příslušnost v Schönau u Vídeňského Nového Města
Zemřel 31. srpna 1918
Josef Pürer byl svým původem německojazyčný Moravan. V rakousko – uherské armádě sloužil od začátku války, nejprve nastoupil k vídeňskému pluku polních houfnic číslo 2 (Feldhaubitzregiment Nr. 2). Po dvou letech frontové služby a po povýšení do hodnosti poručíka v záloze (1. ledna 1916) nastoupil dne 15. července 1916 dobrovolně k letectvu. Po absolvování leteckého výcviku v důstojnické škole ve Vídeňském Novém Městě se stal leteckým pozorovatelem a sloužil na sočské frontě u Fliku 19, kde v průběhu sedmi měsíců získal na palubě dvoumístného letounu Brandenburg C.I šest potvrzených a jeden nepotvrzený sestřel italských letounů – Pürer v té době jako pozorovatel obsluhoval i palubní kulomet. Poté sloužil v řadách Fliku 29 na rumunské frontě a později se v řadách Fliku 57F opět vrátil na italskou frontu. Dne 1. února 1918 byl povýšen do hodnosti nadporučíka a dne 22. května byl odeslán do pilotního výcviku, který úspěšně zakončil 11. července 1918. Poté byl odeslán k Fliku 3J, který tehdy operoval z letiště v lokalitě Romagnano. Jeho krátká kariéra stíhacího pilota však trvala pouze do 31. července 1918, kdy padl v průběhu leteckého souboje – jeho letoun sestřelil zkušený britský letec kapitán Sidney Joseph Cottle z 45. perutě RAF. Josef Pürer byl nositelem Bronzové vojenské záslužné medaile, kterou získal ještě jako dělostřelec a dvakrát mu byl udělen Vojenský záslužný kříž 3. třídy s válečnou dekorací a meči.
Současná lokalizace hrobu: Vojenský hřbitov Cittadella, hrob číslo 494. Ostatky byly přeneseny do Cittadella v roce 1964 z vojenského hřbitova v Arsiero. V záznamech hřbitova je chybně uvedena hodnost kapitán (Hauptmann) místo skutečné Pürerovy hodnosti nadporučík (Oberleutnant).


Souřadnice: N45°39'14'' E11°47'26.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Martin Brynych

Hrob Jaroslav Kubelík

Autor: Mauro Decorlati, 20.10.2022
Umístění: Cittadella, Via Cimitero Austroungarico, hrob číslo 506
Nápis:
Kubelich Faroslau
Poznámka:

Poručík Jaroslav Kubelík
(Leutnant in der Reserve)
Narozen 22. dubna 1892 v Nuslích (tehdy součást Královských Vinohrad)
Zemřel 31. srpna 1918
Jaroslav Kubelík sloužil v rakousko – uherské armádě od roku 1915, kdy narukoval do Brixenu k 2. pluku císařských myslivců (2. Regiment der Tilorer Kaiserjäger), se kterým se zúčastnil bojů na italské frontě. Po uzdravení z válečného zranění a povýšení do hodnosti poručíka v záloze se dobrovolně přihlásil k vojenskému letectvu, kde zahájil službu 17. února 1917. Pilotní výcvik absolvoval v letecké důstojnické škole ve Vídeňském Novém Městě od února do října 1917. Následně sloužil u leteckých jednotek Flik 10 a Flik 3J. Byl držitelem odznaku polního letce. Během souboje s britskými protivníky projevil značnou míru bojovnosti a osobní statečnosti, když zaútočil na letoun Sopwith Camel, který pilotoval zkušený kanadský letec poručík Mansell Richard James, DFC. Během boje rozhodly větší zkušenosti kanadského letce a lepší letové vlastnosti jeho letounu. Kubelíkův letoun Albatros D.III byl zasažen do palivové nádrže a český letec zahynul když se snažil uniknout plamenům a bez padáku seskočil do hlubiny z padajícího letounu. Poručík James vzdal ve svém letovém hlášení poctu statečnosti padlého českého letce, o kterém napsal, že poražený pilot bojoval velmi dobře („that pilot put up a good fight“).

Současná lokalizace hrobu: Vojenský hřbitov Cittadella, hrob číslo 506, jména na náhrobku zkomoleno na „Kubelich Faroslau“. Ostatky byly přeneseny do Cittadella v roce 1964 z vojenského hřbitova v Arsiero.


Souřadnice: N45°39'14'' E11°47'26.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: PhDr. Ing. Jozef Špánik
Příprava dat: Martin Brynych

Vojenský hřbitov Obětí 1. světové války

Autor: Václav Červený, 06.06.2013
Umístění: Cittadella, Via Cimitero Austroungarico
Nápis:
CIMITERO MILITARE

GLI ALPINI DI
CITADELA NEL
50 ° DI FONDAZIONE
MINISTERO DELLA DIFESA
COMMISSARIATO GENERALE
ONORANZE CADUTI IN GUERRA
CIMITERO MILITARE
AUSTRO-UNGARICO
DI
CITTTADELLA


DEL GRUPPO A.N.A.
ONORANO I CADUTI
DI TUTTE LE PARTIE
5 – 6 GIUGNO 1982

OUI ALLA LUCE
DI SPEME IM 10 RTALE
CIIE
DALLA CROCE DI CRISIO
SU QUESTE UMILI
TOMBE D´EROI
DISFFAVILLA
VEGLIA IL CUORE PIETOSO
DELL DONNE CITTADELLESI

GRUPPO ALPINI
CITTADELLA
NEL 60 °
1932 -199?
Poznámka:

Na tomto hřbitově je pohřbeno i mnoho Čechů a Slováků, databáze CEVH uvádí 167 jmen. Seznam pravěpodobně není konečný.
Více zde: http://valecnehroby.army.cz/Evidence/vysledky-hledani-v-zahranici?coid=129&con=It%C3%A1lie&lid=1550137&lim=Cittadella&st=0


Seznam pohřebých je uveden v materiíálu, který je umístěn v sekci Publikace na tomto webu:
http://www.vets.cz/2348-ostatni-publikace/
odkaz přímo na text:
http://www.vets.cz/wp-content/uploads/2013/10/Cimitero-Austroungarico-_It%C3%A1lie_Cittadella_Seznam-poh%C5%99ben%C3%BDch.pdf

další hroby a jména dle databáze CEVH MO:
ITA -30301
Matěj Kubis 1898 Zvolen, Slovensko 23.12.1918 Busto Arsizio
Štěpán Geidos 1898 Mikova Licova, Slov. 25.12.1918 Ospedale da campo 036
Laszlo Molnar Hamry-Trenčín, Slovensko 29.12.1919 Solbiate Olona
Matěj Hora 9.1.1874 Habartice, Klatovy 6.1.1919 nemocnice tábor 036
Josef Juck 1885 Sokolnice-Brno 15.1.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Belek (Debek) 1889 Velká Skrovnice 19.1.1919
Josef Kabátek 1892 Bytovčice, Třebíč 20.1.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Jan Starý 1882 Olešná, Morava 21.1.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Josef Jordán 1884 Hodonín 21.1.1919 Busto Arsizio
Josef Novák 19.10.1881 Neb. Rybná, Rokytn. v O. h. 22.1.1919 nem. 36, Busto Arsizio
František Ouzký 1872 Hradišťko-Vrbcany, Kolín 22.1.1919 Busto Arsizio
František Karbolka 1875 Hostivař, Vinohrady 23.1.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Josef Madr 1876 Provoz, Opočno 24.1.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Karel Kalenda 1894 Jamnice, Jihlava 24.1.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
František Horák 1890 Troskovice, Turnov 25.1.1919 nemocnice č. 036
Leopold Hron 1876 Třebíč 25.1.1919 nemocnice č. 036
Josef Kreisl 1877 Bílovice, Morava 25.1.1919 nemocnice č, 036, Busto Arsizio
Václav Hatas 1877 Turnov 25.1.1919 nemocnice č. 036
Eduard Steigl 1883 Velký Senec, Slovensko 26.1.1919 Busto Arsizio
Josef Kolařík 13.1.1873 Dačice 26.1.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Josef Gytl 1878 Ústí nad Labem nemocnice č. 036
Bedřich Scheter Pohorelá 26.1.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Josef Vítek 1882 Pístina, Jindř. Hradec 24.1.1919 nemo. 36, Busto Arsizio
Josef Černý 1882 Hroznová Lhota, okr. Hodonín 28.1.1919
Václav Vodička 1888 Náchod nemocnice č. 36 Busto Arsizio
Josef Dvořák 1898 - 1899 Milevsko, Tábor 29.1.1919 Busto Arsizio
František Veselý 1900 29.1.1919 nemocnice č. 36, Busto Arsizio
Pavel Kavalda 1900 Zbojnicka Huta, Zvolen 31.1.1919 nemocnice č. 36
Josef Volka 1889 Chlumec nad Cidlinou 31.1.1919 nem. 36, Busto Arsizio
Miloslav Pergr 1.5.1894 Beroun 31.1.1919 nemocnice č. 035, Busto Arsizio
Josef Bosar (Bojar) 1880 Orsovice, Sušice 31.1.1919
František Holman 1900 Česká Rybná, Žamberk 3.2.1919 nmocnice č. 036, Busto Arsizio
Stanislav Pytelka 13.2.1900 Nahoruby, Neveklov 3.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Václav Slavík 28.9.1876 Staré Hrady 3.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Koutný 19.5.18?? Ochoz, Litovel 4.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Pavel Stupal 1.5.1875 Kopčany Holič, Nitra 4.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Václav Bayer 1900 Velké Malovice, Prachatice 4.2.1919 nem. 36, Busto Arsizio
Vladislav Holec 1883 Somorakčín, Litovel 4.2.1919 (5.2.1919) nemocnice č.036, Busto Arsizio
Václav Fiala 28.11.1897 Lužany 5.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Pulkrábek Jarošov 6.2.1919
Pavel Skarita 1882 Sobotiště Tura Louka, Senice 7.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Vincenc Moravan 1876 Satjany? 1. - 8.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
František Gebert 1874 Maý Bor, Česká Lípa 9.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Jan Musil 1877 Rašov, Morava 11.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
František Hynol 30.6.1877 Hunčovice, Litovel 12.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Michalec 1883 Tuněchody, Chrudim 12.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Gustav Markovics 12.2.1889 Kalameni, Lupča, Slovensko 12.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Vincenc Valach 1880 Lesi, Nový Jičín 13.2.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
František Nechvilka 31.7.1883 Jalovice, Mladá Boleslav 16.2.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Štěpán Kolář 16.11.1899 Petrovice, Sedlčany 16.2.1919 nemocnice Varese
Jan Fekete Turna, Slovensko 17.2.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Antonín Chrtek 1886 Police 17.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Novotný 1879 Roudnice 17.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
František Janča 1896 Dobrov, Uherský Brod 17.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Bedřich Richter 1882 Podolí a Hrádek, Opava 18.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Smíšek 1899 Drásov, Dobříš 21.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Navrátil 1884 Prostějov 25.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Jan Vicek 1884 Kuřim, Tišnov 2.1.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Hlaváček 3.2.1872 Chotěšice, Poděbrady 25.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Mikuláš Hejduk 15.12.1893 Madunice, Trenčín 26.2.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Šimče 1885 Bozkov, Semily 2.3.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Jan Řeháček 26.12.1889 Paseky, Písek 3.3.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Josef Havel 28.1.1892 Nové Město nad Metují 4.3.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Antonín Eder 11.11.1883 Kamenice, Česká Lípa 4.3.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
František Navara 14.11.1882 Kozov 5.3.1919 nemocnice č.036, Busto Arsizio
Adolf Jonák 1895 Brno 6.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Jan Řehák 1897 Praha 7.3.1919 Miláno
Antonín Skopalík 12.8.1883 Velký Týnec, Olomouc 7.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
František Gromann 3.9.1900 Staré Město, Frenštát 7.3.1919 nem. 036, Busto Arsizio
František Meruna 12.12.1898 Libomyšl, Hořovice 10.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
František Kříž 1881 Nymburk 11.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Jan Kuře 14.1.1879 Běrunice, Městec Králové 12.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Jan Krejčí 1873 Luková, Nový Bydžov 13.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Hynek Harna 5.11.1899 Radslavice, Přerov 14.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Bohumil Šafránek 5.2.1896 Veleslavice, Slavkov 14.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Jakub Kopřiva 1880 ? Kopřivov, Šumperk 15.4.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
František Spanek 1882 Tichá, Frenštát 15.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Jan Dmejchal 1896 Nové Holice, Pardubice 16.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Karel Otto 1880 Chotěšov, Stříbro 17.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Bedřich Čermák 25.11.1874 Sklenářovice, Jilemnice 16.2.1919 nem. 36, Busto Arsizio
Jan Mráz 2.6.1877 Hrušky, Hodonín 17.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Josef Drozný 10.10.1872 Luštěnice, Mladá Boleslav 18.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Josef Csics 1898 Bojničky, Nitra 19.3.1919 Busto Arsizio, nem. 36
František Hinrich 12.3.1898 Prottendorf, Krumlov 20.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Jindřich Kudláček Nasavrky, Chrudim 22.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Josef Šimek 30.11.1899 Červ. Kostelec, Náchod 24.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
František Petřík 30.9.1899 Něm. Lipiany, Morava 24.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
František Holub 1887 Zdice 26.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Václav Blažek 1888 Derfle, Uherské Hradiště 26.3.1919 nem. 36, Busto Arsizio
Josef Jiroušek 1900 Kerhantice, Lanškroun 26.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Vladimír Doubek 28.6.1896 Hodolany, Olomouc 28.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Bedřich Deyl 1897 Vysoké - Veselí nad Cidlinou 28.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
František Chalupa 1883 Šašovice, Dědice, Mor. 31.3.1919 nem. 36, Busto Arsizio
Josef Misberger 18.10.1878 Klinge, Turnov 31.3.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Čeněk Laštovička 1879 Slatina nad Úpou, Náchod 1.4.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Peter Romanak 3.10.1900 Velký Folvart, Slovensko 1.4.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Ladislav Spěšný 1894 Brno 5.4.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Štěpán Suja 3.4.1898 Horinova, Zvolen 5.4.1919 nem. 36, Busto Arsizio
Josef Dokoupil 4.3.1894 Olomoučany, Boskovice 6.4.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
František Jemelík 10.2.1900 Přerov 8.4.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Jan Kumirak 26.6.1879 Pil Gac, Zvolen ?? 8.4.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Antonín Vlček 1877 Cikov, Valašské Meziříčí 8.4.1919 nem. 36, Busto Arsizio
Jan Tichý (Lichý) 20.6.1899 Sasova Bystrice, Zvolen 12.4.1919 nem. 052
Michal Adamec 1890 Myjava 12.4.1919 B. Arsizio, nem. 36
František Gottstein 7.8.1899 Vrchlabí 15.4.1919 nemocnice č. 052
František Cipa (Cyra) 1895 Kukleny, Hradec Králové 15.4.1919 nemocnice č. 052
Jindřich Falta 27.4.1886 Výprachtice, Lanškroun 17.4.1919 nemocnice č. 052
Josef Kofroň 1900 Nymburk, Poděbrady 20.4.1919 Busto Arsizio, nemocnice č. 036
Pavel Szigeti 1886 Nitra, Slovensko 20.4.1919 Busto Arsizio, nemocnice č. 036
Vincenc Doležal 20.2.1883 Chrudim Tuněchody 27.4.1919 nemocnice č. 052
František Feiks 8.6.1898 Hořice 27.4.1919 nemocnice č.52
Alois Zahradník 24.4.1882 Frýdek, Korcovice 28.4.1919 Busto Arsizio, nemocnice č.52
Josef Horák 16.12.1872 Střítež, Hranice n. M. 30.4.1919 nemocnice č. 52
August Hartwich 13.11.1884 Jedlová, Žamberk 30.4.1919 Busto Arsizio
Artur Eisner 3.3.1878 Nové Hrady, Vysoké Mýto 2.5.1919 nemocnice č. 52
Eduard Kogler 1887 Schonbichl, Boemia?? 3.5.1919
Bedřich Souček 15.4.1889 Bílovec 3.5.1919 Busto Arsizio, nemocnice č. 52
Karel Lefler (Zifler) 29.3.1893 Rychnov, Kaplice 6.5.1919 Busto Arsizio, nemocnice č. 52
Mikuláš Hagovský 16.10.1898 Lecov, Saliska, Prešov 6.5.1919 Busto Arsizio, nem. 52
Alois Nosek 21.8.1873 Beroun 7.5.1919 Busto Arsizio, nemocnice č. 52
Václav Bečka 1900 Chrastiny, Písek 8.5.1919 Busto Arsizio, nem. 52
František Mazák 12.5.1888 Milostín - Domoušice, Louny 11.5.1919 Busto Arsizio, nemocnice č. 52
Antonín Schuller 1878 Přísečnice 16.5.1919 Busto Arsizio, nemocnice č. 52
František Brodský 20.9.1900 Hroznatín, Velké Meziříčí 18.5.1919 Busto Arsizio, nem. 52
František Klos 2.4.1898 Malá Kosatka, Nový Jičín 18.5.1919 Busto Arsizio, nemocnice č. 52
Jan Budak 26.5.1889 Lamiesany Ploszke, Šariš 19.5.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Stanislav Brnovjak 6.5.1887 Prostějov 20.5.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Leopold Kuchtíček 1995 20.5.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Václav Johan 8.5.1894 Klášter nad Sázavou 25.5.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Josef Malíř 4.12.1898 Lozice, Vysoké Mýto 27.5.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Ferdinand Ziegler 1900 Bohutice, Mor. Krumlov 4.6.1919 - 6.6.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Jan Waurisch 1876 Šluknov 10.6.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Jan Bušek 25.5.1875 Šaplava, Nový Bydžov 15.5.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Josef Turek 24.1.1895 Praha Žižkov 17.7.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
František Brandtner 1889 Nový Kostel, Cheb 23.7.1919
Josef Křivohlávek 10.6.1877 Bystřec, Lanškroun 28.7.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Ferenz Cabor 1899 Púchov, Slovensko 6.8.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Michael Fansa 1878 Česká Kubice 10.8.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
František Zavřel 1897 Schonsitz, Brno 10.8.1919 Busto Arsizio, nem. 52
Ernst Luckner 1897 Rašov 11.8.1919 Busto Arsizio nem. č. 52
Franc Josef Kaiser 1883 Osice, Dubá 14.8.1919 Busto Arsizio, nem. 52
Alfred Ponnert 1898 České Budějovice 16.8.1919 Itálie
Josef Schwarz 1899 Česká Čermná, Náchod 21.8.1919 Busto Arsizio, nem. č. 52
Jindřich Wik 1893 Rudník, Vrchlabí 22.8.1919 Busto Arsizio, nem. č. 52
Josef Koschata 1891 Chornice, Moravská Třebová 23.8.1919
Leopold Zinmermann 1894 Krumlov 25.8.1919 Busto Arsizio, nem. č. 52
František Plaschko 1879 Prachatice 27.8.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
František Richter 1877 Vickrsdorf, Šluknov 27.8.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Antonín Janda 1897 Stříbro 31.8.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Josef Vocásek 1900 Radlovice, Stříbro 1.91919 Busto Arsizio, nem.č.52
Richard Martin 1898 Aš 1.9.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Jan Hausner 1894 - 1895 Valteřovice, Morava 2.9.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Jiří Baumeer 1899 Horšovský Týn 3.9.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Karel Fogel 1890 Schonbach, Šumperk 3.9.1919
Jan Babel 1881 Černá, Litava 4.9.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Josef Mink 1897 Dubá 4.9.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Lajos Farkaš 1900 Szás, Slovensko 5.9.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Albert Karger 1899 Šumperk 6.9.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Josef Stranova 1877 Černá, Slovensko 7.9.1919 Busto Arsizio, nem.č.52
Matěj Kora 9.1.1874 Habartice, Klatovy 6.1.1919 nemocnice č. 036, Busto Arsizio
Josef Simce 1885 Boškov, Semily 2.3.1919 B. Arsizio, nem. 36
Václav Retovský 24.4.1900 Radotín, Smíchov 5.3.1919 B. Arsizio, nem. 36
Josef Vašata 1891 Kornice, M. Třebová 23.8.1919
Alois Hynek 1889 Vídeň 7.9.1919
Jan Gottwald 1884 Dornsdorf, Slezsko 7.9.1919 nem. 52
Vilém Walter 1899 Brno 8.9.1919
Antonín Fachada 1880 Újezd, Mohelnice 9.9.1919 B. Arsizio
František Lamp 1887 Pálava 11.9.1919 B. Arsizio, nem. 52
Josev Blach 1880 Burgstein, Č. Lípa 11.11.1919 nem. 52
Vilém Bothe 1899 Johannestahal, Liberec 12.9.1919 nem. 52
František Hollman 1878 Schreiberhau, Čechy 12.9.1919 nem. 52
Michal Janotka 1898 Varišovo, Liptov 13.9.1919
Michal Janotka 1898 Varišovo, Liptov 13.9.1919
František Huber 1886 Kosterlice, M. Krumlov 14.9.1919 B. Arsizio
Josef Bog 20.3.1885 Prosečnice, Kadaň 14.9.1919 nem. 52
Rudolf Schramm 1872 N. Jičín 20.9.1919 B. Arsizio, nem. 52
Pavel Voigt 1895 M. Černoc, Podbořany 20.9.1919 B. Arsizio, nem. 52
Jan Michálek 1896 Balogfahr, Slovensko 24.9.1919 B. Arsizio, nem. 52
Josef Veselý 1896 Krischawitz, Čechy 24.9.1910 B. Arsizio, nem. 52
František Hackenberg 1896 Frývaldov, Slezsko 29.9.1919 nem. 52
Rudolf Kuban 1898 Bratislava 8.10.1919 B. Arsizio
František Kittel 1898 Šluknov 8.10.1919 A. Arsizio, nem. 52
Július Panku 1897 Bardejov 8.10.1919
Viktor Raschek 1897 Snina 10.10.1919 B. Arsizio, nem. 52
Alois Zapak 1872 Vranov, Čechy 6.10.1919 B. Arsizio, nem. 52
Antonín Schneider 1895 Podbořany 11.10.1919 B. Arsizio, nem. 52
Robert Beneš 1887 Outchovice, Pelhřimov 12.10.1919 nem. 52
Josef Sagaster 1877 Trutnov 12.10.1919 Gallarate, nem. 52
Viktor Marman 6.9.1896 Trenčín 14.10.1919 B. Arsizio, nem. 52
Josef Frenzel 1879 Mladé Buky, Trutnov 15.19.1919 nem. 52
Otto Wais 1899 N. Jičín 15.10.1919 B. Arsizio, nem. 52
Jan Kalisch 1896 Bohumín 18.10.1919 Solbiate Olona
Jan Kerekes 1898 Turňa 15.9.1919 B. Arsizio, nem. 52
Gustav Geisler 1875 Liberec 15.9.1919 B. Arsizio, nem. 52
Albert Hicke 1898 Děčín 16.9.1919 B. Arsizio, nem. 52
František Kreibich 1894 Gerorgswalde, Šluknov 16.9.1919 nem. 52
Otto Hujer 1897 Liberec 19.9.1919 nem. 52
Josef Birman 1888 Morgenthal 21.10.1919 Gallarate, nem. 52
Václav Schinko 4.8.1888 Vyšná, Č. Krumlov 21.10.1919 nem. 52
František Fenikl 1899 Schonbrunn, Čechy 21.10.1919 nem. 52
Antonín Rabel 1882 Uhl. Janovice, Nechyba 22.10.1919 nem. 52
Štěpán Baschista 1884 Spišské Dravce 28.10.1919 nem. 52
Bedřich Novotný 1878 Napajedla 16.12.1918 B. Arsizio
Eduard Ježek 1894 Dubí 21.12.1918
František Vrabec 1881 Budislav 10.12.1919 B. Arsizio
František Hříbarl 4.7.1900 Kolec, Čechy 13.12.1918
Ladislav Hřebíček 1888 Praha 19.12.1918 B. Arsizio
Jan Kuda 1886 Rájec, Boskovice 19.12.1918 B. Arsizio, nem. 36
Štěpán Čemáček 1886 Myjava 16.12.1918 nem. 36
Václav Lanc 1872 Břežany, Strakonice 3.12.1918
Dominik Langer 1880 Bratislava 19.12.1918 B. Arsizio, nem. 36
Petr Čermák 1888 Nejepin, Chotěboř 5.12.1918 B. Arsizio
Petr Kopáč 28.6.1886 Nová Ves, Bratislava 30.3.1919 Arnate
Štěpán Radinský 1878 Novohrady, Slovensko 2.3.1919 Gallarate
Vasil Palinčák 10.2.1900 Novoselice, V. Sevluš, P. Rus 10.3.1919 Gallarate
Josef Losert 1.1.1875 Omalienfeld, Krnov 6.3.1919 Arnate
Rudolf Pospíšil 11.2.1892 Č. Brod 2.3.1919 Gallarate
Josef Frank 22.12.1900 Příbor 24.1.1919 Gallarate
Karel Kuhn 13.8.1898 Podklášteří, Morava 5.3.1919 Arnate
Václav Svaiger 8.10.1883 Dlážďov, Domažlice 13.2.1919 Gallarate
Antonín Hufnagl 10.5.1890 Fraibach, M. Lázně 4.4.1919 Gallarate
Kašpar Kunas 5.2.1873 Ježnice, Budějovice, Čechy 20.2.1919 Arnate
Josef Rod 9.4.1888 Hroby, Duchcov 8.8.1919 Gallarate
František Steigel 1878 Kosov, Morava 23.3.1919 Gallarate
Jan Kanak 10.3.1890 Lipovec, Slovensko 6.3.1919 Arnate
Josef Wenusch Ruckersdorf 10.10.1919 Gallarate
Matěj Mikolášek 1884 Rymberk Turovce, Čechy 17.3.1919 Gallarate
Václav Kaminsky 18.10.1889 Zahornice, Král. Městec 16.2.1919 Arnate
František Sklář 16.2.1894 Hrdibořice, Prostějov 27.3.1919 Gallarate
Jiří Zurovec 12.12.1887 Vacinovice, Kyjov 29.1.1919 Gallarate
Alois Vyhnany 1893 Mor. Huzová 3.3.1919 Gallarate
Antonín Surý 9.12.1881 Rájec, Boskovice 20.2.1919 Gallarate
Eduard Kvasnička 28.2.1899 Vrbice, Hrušov, Slezsko 4.3.1919 Gallarate

ITA 39065
Josef Blažek 1888 Chotěboř 16.1.1919 nemocnice 036,

ITA-39066
Jan Jirák 10.5.1875 Kolín 28.1.1919 Varese
Jan Kadlec 1898 Lišov 30.3.1919 Varese
František Princ 1896 Lipov, Strážnice 3.4.1919 Varese
František Michalec 1875 Lhotka, Šenov, N. Jičín 18.4.1919 Varese
František Mrázek 1875 Rokytnice 25.3.1919 Varese
Matěj Wiesner 1875 Domažlice 12.2.1919 Varese

ITA-39068
Jan Svoboda

Přehled dalších dochovaných hrobů československých legionářů v Cittadella:
Hrob číslo 8: 5 ověřených legionářů a 1 pravděpodobný legionář
Hrob číslo 18: 4 ověření legionáři a 1 pravděpodobný legionář
Hrob číslo 28: 1 ověřený legionář a 3 pravděpodobní legionáři
Hrob číslo 38: 6 ověřených legionářů
Hrob číslo 48: 3 ověření legionáři
Hrob číslo 57: 1 ověřený legionář
Hrob číslo 58: 3 ověření legionáři
Hrob číslo 68: 2 ověření legionáři
Hrob číslo 76: 1 ověřený legionář a 1 pravděpodobný legionář
Hrob číslo 77: 2 ověření legionáři a 1 pravděpodobný legionář
Hrob číslo 88: 1 ověřený legionáři
Hrob číslo 89: 3 ověření legionáři a 2 pravděpodobní legionáři
Hrob číslo 102: 1 ověřený legionář

Hrob č. 8
Anděl František, Andrle Josef, Bartoň Robert, Bělíček Jan, Brož Karel
ANDĚL František *29.7.1887;
Hřbitov Cittadella č.8
Jméno: František
Příjmení: ANDĚL
Datum narození: 29.7.1887
Obec narození: Zalší
Okres narození: Milevsko
Domovská obec: Zalší
Domovský okres: Milevsko
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: rolník
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 102.p.pl.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 80.p.pl.
Datum zajetí: 1915
Místo zajetí: Oslavija
Hodnost v době zajetí: vojín
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 25.4.1918
Jednotka v době zařazení: 32.stř.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 11.10.1919 (DM)
Poslední útvar v legiích: 32.stř.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
BARTOŇ Robert *12.1.1889
Hřbitov Cittadella č.8
Jméno: Robert
Příjmení: BARTOŇ
Datum narození: 12.1.1889
Obec narození: Zášova
Okres narození: Valašské Meziříčí
Domovská obec: Zášova
Domovský okres: Valašské Meziříčí
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: pekař
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 102.p.pl.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 102.p.pl.
Datum zajetí: 14.9.1916
Místo zajetí: Doberdo
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 1.3.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 25.4.1918
Jednotka v době zařazení: 32.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 5.6.1918 (Z X)
Poslední útvar v legiích: 32.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel v nem. ve Folignu, pohřben tamtéž
BĚLÍČEK Jan *8.12.1877
Hřbitov Cittadella č.8
Jméno: Jan
Příjmení: BĚLÍČEK
Datum narození: 8.12.1877
Obec narození: Seninka
Okres narození: Vsetín
Domovská obec: Seninka
Domovský okres: Vsetín
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: rolník
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 25.zem.p.pl.
Datum zajetí: 4.9.1917
Místo zajetí: Monte Gabriele
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 10.10.1917
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 24.4.1918
Jednotka v době zařazení: 31.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 7.10.1918 (X)
Poslední útvar v legiích: 31.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel v nem. ve Folignu, zde pohřben
BROŽ Karel *7.9.1875
Jméno: Karel
Příjmení: BROŽ
Datum narození: 7.9.1875
Obec narození: Raková
Okres narození: Holešov
Domovská obec: Vsetín
Domovský okres: Vsetín
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: zedník
Vyznání: řím.kat. evang.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: dom.p.pl.
Datum zajetí: 14.6.1916
Místo zajetí: Doberdo
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 22.2.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 14.7.1918 (S X)
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zál.nemocnice Foligno, TBC + srd.vada
Hrob č. 18
Čuda Václav, Drmola František, Dvořák Josef, Ezechýl Pavel, Guláš Josef, Harapát Jeinarich
Hlach Antonín
ČUDA Václav *5.8.1895
Hřbitov Cittadella č.8
Jméno: Václav
Příjmení: ČUDA
Datum narození: 5.8.1895 (5.8.1896)
Obec narození: Dobruška
Okres narození: Opočno
Domovská obec: Dobruška
Domovský okres: Opočno
Vzdělání: mě.
Zaměstnání: krejčí
Vyznání: řím.kat.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 2.pr.pol.mys.
Datum zajetí: 7.8.1916
Místo zajetí: Salcano Gorice
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 8.11.1917
Místo podání přihlášky do legií: Santa Maria C.V.
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: 34.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 12.6.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: 34.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: voj.nem. Foligno, zápal plic - zemřel 12.6.1918, služba v legii od 8.4.1917 do 12.6.1918
DRMLA František *21.8.1897
Hřbitov Cittadella č.18
Jméno: František
Příjmení: DRMLA
Datum narození: 21.8.1897
Obec narození: Drahlín
Okres narození: Příbram
Domovská obec: Drahlín
Domovský okres: Příbram
Vzdělání: mě.
Zaměstnání: soustružník
Vyznání: řím.kat.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 28.p.pl.
Datum zajetí: 19.8.1917
Místo zajetí: Bodreš
Hodnost v době zajetí: svobodník
Datum zařazení do legií: 19.10.1918
Jednotka v době zařazení: 35.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: svobodník
Konec v legiích: 25.10.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: 35.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: svobodník
Poznámka: Zápal plic Foligno.
DVOŘÁK Josef *12.3.1889
Hřbitov Cittadella č.18
Jméno: Josef
Příjmení: DVOŘÁK
Datum narození: 12.3.1889
Obec narození: Sádek
Okres narození: Polička
Domovská obec: Kamenec
Domovský okres: Polička
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: dělník
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 98.p.pl.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 98.p.pl.
Datum zajetí: 19.11.1915
Místo zajetí: St.Michael
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 10.4.1917
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 16.5.1918
Jednotka v době zařazení: 33.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 13.10.1919 (DM)
Poslední útvar v legiích: 33.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
EZECHYL Pavel *23.1.1881
Hřbitov Cittadella č.18
Jméno: Pavel
Příjmení: EZECHYL
Datum narození: 23.1.1881
Obec narození: Zděchov
Okres narození: Vsetín
Domovská obec: Zděchov
Domovský okres: Vsetín
Zaměstnání: rolník
Vyznání: řím.kat.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 8.p.pl.
Datum zajetí: 13.8.1917
Místo zajetí: Mediazza
Hodnost v době zajetí: vojín
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: 33.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 9.6.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: depos.rota
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zál.nemocnice Foligno, malárie
HLACH Antonín *28.12.1896
Hřbitov Cittadella č.18
Jméno: Antonín
Příjmení: HLACH
Datum narození: 28.12.1896
Obec narození: České Budějovice
Okres narození: České Budějovice
Domovská obec: České Budějovice
Domovský okres: České Budějovice
Vzdělání: mě.
Zaměstnání: dělník
Vyznání: řím.kat.
Službu nastoupil: 1915
Datum zajetí: 4.7.1916
Místo zajetí: Doberdo
Hodnost v době zajetí: vojín
Místo podání přihlášky do legií: Asinara Sulmona
Datum zařazení do legií: 12.7.1918
Jednotka v době zařazení: 7.dopl.pr. (LI)
Hodnost v době zařazení: dělostřelec
Konec v legiích: 25.7.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: 7.dopl.pr.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: nem.Foligno srdeční slabost, zde pohřben
Hrob č. 28
Hládek Stanislav, Hlavatý Adolf, Jahoda Karel, Jahoda Karel, Jaroš Antonín, Krátký Josef
HLAVATÝ Adolf *11.11.1891
Hřbitov Cittadella č.28
Jméno: Adolf
Příjmení: HLAVATÝ
Datum narození: 11.11.1891
Obec narození: Podřezov
Okres narození: Rychnov nad Kněžnou
Domovská obec: Podřezov, Vamberk
Domovský okres: Rychnov nad Kněžnou
Vzdělání: mě.
Zaměstnání: rolník
Vyznání: řím.kat.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 18.p.pl.
Datum zajetí: 25.5.1916
Místo zajetí: Slem
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 16.1.1917
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 18.5.1918
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 8.10.1919 (DM)
Poslední útvar v legiích: 32.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: desátník
JAHODA František *21.6.1887
Hřbitov Cittadella č.28
Jméno: František
Příjmení: JAHODA
Datum narození: 21.6.1887
Obec narození: Želeč
Okres narození: Tábor
Domovská obec: Želeč, Horní Radouň
Domovský okres: Tábor, Kamenice nad Lipou
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: dělník
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 98.p.pl.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 98.p.pl.
Datum zajetí: 2.9.1917
Místo zajetí: Hermada
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 20.4.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: 33.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 15.10.1919 (DM)
Poslední útvar v legiích: 33.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
JAHODA František *7.8.1888
Hřbitov Cittadella č.28
Jméno: František
Příjmení: JAHODA
Datum narození: 7.8.1888
Obec narození: Stranný
Okres narození: Benešov
Domovská obec: Stranný, Neveklov
Domovský okres: Benešov
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: dělník, rolník
Vyznání: řím.kat.
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 102.p.pl.
Službu nastoupil: 1915
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 102.p.pl.
Datum zajetí: 14.9.1916
Místo zajetí: Doberdo
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 15.10.1918
Místo podání přihlášky do legií: Avezzano
Datum zařazení do legií: 29.11.1918
Jednotka v době zařazení: 32.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 17.10.1919 (DM)
Poslední útvar v legiích: 32.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
JAROŠ Antonín *20.10.1892
Hřbitov Cittadella č.28
Jméno: Antonín
Příjmení: JAROŠ
Datum narození: 20.10.1892
Obec narození: Dolní Břežany
Okres narození: Jílové
Domovská obec: Dolní Břežany
Domovský okres: Jílové
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: pokrývač
Vyznání: řím.kat.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 91.p.pl.
Datum zajetí: 6.6.1915
Místo zajetí: Monte Nero
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 4.10.1917
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 3.4.1918
Jednotka v době zařazení: 32.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 3.6.1918 (S)
Poslední útvar v legiích: 32.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: nemocnice Foligno
KRÁTKÝ Josef *11.5.1899 (?)
Hřbitov Cittadella č.28
Jméno: Josef
Příjmení: KRÁTKÝ
Datum narození: 11.5.1899
Obec narození: Ronov
Okres narození: Velké Meziříčí
Domovská obec: Ronov
Domovský okres: Velké Meziříčí
Vzdělání: ob.1
Zaměstnání: rolník, bednář
Vyznání: řím.kat.
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 14.p.pl.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 14.p.pl.
Datum zajetí: 20.6.1918
Místo zajetí: Piava
Hodnost v době zajetí: vojín
Místo podání přihlášky do legií: Avezzano
Datum zařazení do legií: 31.8.1918
Jednotka v době zařazení: 35.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 9.5.1919 (DM)
Poslední útvar v legiích: 35.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
KRÁTKÝ Josef *28.11.1876 (?)
Jméno: Josef
Příjmení: KRÁTKÝ
Datum narození: 28.11.1876
Obec narození: Praha
Okres narození: Praha
Domovská obec: Praha
Domovský okres: Praha
Vzdělání: mě.3
Zaměstnání: bankovní zřízenec
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 3.pl.cís.mys.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 3.pl.cís.mys.
Datum zajetí: 10.10.1916
Místo zajetí: Pasubio
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 6.10.1917
Místo podání přihlášky do legií: Foligno
Datum zařazení do legií: 16.4.1918
Jednotka v době zařazení: 31.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 7.11.1919 (DM)
Poslední útvar v legiích: 31.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: 31.3.1919 propuštěn na trvalou dovolenou. V legiích od 7.10.1917 do 31.3.1919
Hrob č. 38
Kudr Karel, Labský Josef, Langer Antonín, Leitner Jan, Lipina Jan Liskovský Karel
KUDR Karel *15.8.1871
Hřbitov Cittadella č.38
Jméno: Karel
Příjmení: KUDR
Datum narození: 15.8.1871
Obec narození: Roprachtice
Okres narození: Jilemnice
Domovská obec: Poniklá
Domovský okres: Jilemnice
Vzdělání: ob. 4
Zaměstnání: kočí
Službu nastoupil: 1915
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 102.p.pl.
Datum zajetí: 16.9.1916
Místo zajetí: Nova Ves
Hodnost v době zajetí: vojín
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 12.5.1918
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 20.12.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: depos.rota
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel ve Folignu pohřben tamtéž
LABSKÝ Josef *2.3.1896
Hřbitov Cittadella č.38
Jméno: Josef
Příjmení: LABSKÝ
Datum narození: 2.3.1896 (1892)
Obec narození: Chaňovice
Okres narození: Strakonice
Domovská obec: Blatná
Domovský okres: Blatná
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: kočí
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 11.dom.p.pl.
Datum zajetí: 15.5.1917
Místo zajetí: Podrež
Hodnost v době zajetí: vojín
Místo podání přihlášky do legií: Monte d´Amore
Datum zařazení do legií: 1918
Jednotka v době zařazení: 35.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 27.10.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: 35.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel na zánět pobřišnice
LANGER Antonín *6.6.1896
Hřbitov Cittadella č.38
Jméno: Antonín
Příjmení: LANGER
Datum narození: 6.6.1896
Obec narození: Studená
Okres narození: Ledeč nad Sázavou
Domovská obec: Studená
Domovský okres: Ledeč nad Sázavou
Datum podání přihlášky do legií: 19.4.1918
Datum zařazení do legií: 24.4.1918
Jednotka v době zařazení: 31.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 26.5.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: 31.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel ve Folignu pohřben tamtéž údaje chybějí
LEITNER Jan *
Jméno: Jan
Příjmení: LEITNER
Datum narození:
Obec narození:
Okres narození:
Domovská obec:
Domovský okres:
Poznámka: Smrt 7.2.1919
LIPINA Jan *23.11.1894
Hřbitov Cittadella č.38
Jméno: Jan
Příjmení: LIPINA
Datum narození: 23.11.1894
Obec narození: Venclovice
Okres narození: Frýdek
Domovská obec: Venclovice
Domovský okres: Frýdek
Zaměstnání: betonář
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 31.p.pl.
Datum zajetí: 4.9.1917
Místo zajetí: M. Gabriele
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 4.4.1918
Místo podání přihlášky do legií: Foligno, Padula
Datum zařazení do legií: 1.5.1918
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 20.5.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: depos.rota
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel ve Folignu na TBC
LISKOVSKÝ Karel *17.3.1885
Hřbitov Cittadella č.38
Jméno: Karel
Příjmení: LISKOVSKÝ
Datum narození: 17.3.1885
Obec narození: Horní Kostelec
Okres narození: Náchod
Domovská obec: Horní Kostelec
Domovský okres: Náchod
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: kočí
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 6.dom.p.pl.
Datum zajetí: 7.8.1916
Místo zajetí: Oslavia
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 20.2.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 2.7.1917
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 9.6.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: depos.rota
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel v nemocnici ve Folignu
Hrob č. 48
Macan František, Mácha František, Malý Bedřich, Mancl Josef, Matoušek Václav
MÁCHA František *14.12.1895
Hřbitov Cittadella č.48
Jméno: František
Příjmení: MÁCHA
Datum narození: 14.12.1895
Obec narození: Popelišná
Okres narození: Pelhřimov
Domovská obec: Popelišná
Domovský okres: Pelhřimov
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: krejčí
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 7.zem.p.pl.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 7.zem.p.pl.
Datum zajetí: 18.8.1917
Místo zajetí: Soč
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 17.8.1918
Místo podání přihlášky do legií: ?
Datum zařazení do legií: 17.8.1918
Jednotka v době zařazení: 35.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 29.8.1918 (S)
Poslední útvar v legiích: 35.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel v nemocnici Foligno - tamtéž pohřben
MANCL Josef *14.7.1872
Hřbitov Cittadella č.48
Jméno: Josef
Příjmení: MANCL
Datum narození: 14.7.1872 (14.8.1872)
Obec narození: Kralovany
Okres narození:
Domovská obec: Kralovany
Domovský okres:
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: obchodníki
Vyznání: evang.
Datum zajetí: 21.8.1918
Místo zajetí: Soč
Datum podání přihlášky do legií: 31.8.1918
Místo podání přihlášky do legií: Fonte d´Amore
Datum zařazení do legií: 22.9..1918
Jednotka v době zařazení: deposito (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 11.12.1918 (S)
Poslední útvar v legiích: deposito
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel
MATOUŠEK Václav *12.2.1891
Hřbitov Cittadella č.48
Jméno: Václav
Příjmení: MATOUŠEK
Datum narození: 12.2.1891 (10.2.1891)
Obec narození: Plzeň
Okres narození: Plzeň
Domovská obec: Plzeň
Domovský okres: Plzeň
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: malíř pokojů
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 35.p.pl.
Datum zajetí: 22.10.1915
Místo zajetí: Tolmino
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 9.4.1917
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 12.7.1918
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 18.2.1919 (S)
Poslední útvar v legiích: depos.rota
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: Zemřel ve voj.nemocnici v di Foligno na zápal plic.
Hrob č. 50
ZEMAN Jan, ZÁPALKA Václav
ZEMAN Jan *14.1.1884
Jméno: Jan
Příjmení: ZEMAN
Datum narození: 14.1.1884
Obec narození: Nítkovice
Okres narození: Kroměříž
Domovská obec: Divnice, Uherský Brod
Domovský okres: Uherský Brod
Vzdělání: uč.ústav
Zaměstnání: Učitel
Datum zajetí: 22.7.1915
Místo zajetí: Monte St.Michele
Datum podání přihlášky do legií: 25.5.1917
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 17.4.1918
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: svobodník
Konec v legiích: 21.8.1919 (DM)
Poslední útvar v legiích: 6.div.
Poslední hodnost v legiích: podporučík
Zdroj informací:
legionářský poslužný spis
osobní karta legionáře

Hrob č. 102
Marek Karel,
MAREK Karel *25.7.1873
Hřbitov Cittadella č.102
Jméno: Karel
Příjmení: MAREK
Datum narození: 25.7.1873
Obec narození: Bílkov
Okres narození: Dačice
Domovská obec: Dačice
Domovský okres: Dačice
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: dělník
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 38.dom.p.pr.
Datum zajetí: 9.6.1915
Místo zajetí: Ampreto
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 18.4.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: 33.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 23.10.1918 (SX)
Poslední útvar v legiích: 33.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel na srdeční vadu ve Folignu, pohřben tamtéž
Hrob č. 57
MUZIKÁŘ Karel, PASEH (PEŠEK,PÁNEK?) Alois
MUZIKÁŘ Karel *13.8.1888
Hřbitov Cittadella č.57
Jméno: Karel
Příjmení: MUZIKÁŘ
Datum narození: 13.8.1888
Obec narození: Praha
Okres narození: Praha
Domovská obec: Praha
Domovský okres: Praha
Vzdělání: obch. akademie
Zaměstnání: bankovní úředník
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 75.p.pl.
Datum zajetí: 28.11.1914
Místo zajetí: v Srbsku
Hodnost v době zajetí: poručík
Datum podání přihlášky do legií: 15.8.1917
Místo podání přihlášky do legií: Foligno
Datum zařazení do legií: 6.5.1918
Jednotka v době zařazení: 34.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: poručík
Konec v legiích: 13.10.1918 (ZX)
Poslední útvar v legiích: 34.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: nadporučík
Poznámka: Zemřel v záložní nemocnici ve Folignu 13.10.1918 na plicní zánět

Hrob č. 58
Panuška Václav, Peška Alois, Picek Václav,
PANUŠKA Václav *26.8.1886
Hřbitov Cittadella č.58
Jméno: Václav
Příjmení: PANUŠKA
Datum narození: 26.8.1886
Obec narození: Kožlany
Okres narození: Kralovice
Domovská obec: Kožlany, Velká Víska
Domovský okres: Kralovice, Hořovice
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: obuvník
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 7.p.pl.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 7.p.pl.
Datum zajetí: 28.8.1917
Místo zajetí: Soči, Kuk,uved.23.8.1917
Hodnost v době zajetí: desátník
Místo podání přihlášky do legií: Vittoria
Datum zařazení do legií: 17.8.1918
Jednotka v době zařazení: 7.prap. (LI)
Konec v legiích: 28.8.1918 (S)
Poslední útvar v legiích: 7.prap.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel na selhání srdce v Folignu, pohřben tamtéž

Hrob č. 67
Pinkas Francesco, Proft Václav
PINKAS František *21.4.1894
PINKAS František
*21.4.1894
Jméno: František
Příjmení: PINKAS
Datum narození: 21.4.1894
Obec narození: Ostřetín
Okres narození: Pardubice
Domovská obec: Ostřetín
Domovský okres: Pardubice
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: obuvník
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: p.pl.98
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: p.pl.98
Datum zajetí: 23.5.1917
Místo zajetí: Hudilog
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 18.4.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: 33.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 23.12.1918 (S)
Poslední útvar v legiích: 33.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín

PROFT Václav *13.10.1876
Jméno: Václav
Příjmení: PROFT
Datum narození: 13.10.1876 (1877)
Obec narození: Dobrovice
Okres narození: Mladá Boleslav
Domovská obec: Dobrovice
Domovský okres: Mladá Boleslav
Vzdělání: ob.5
Zaměstnání: pokrývač
Vyznání: řím.kat.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 100. p.pl.
Datum zajetí: 30.6.1918
Místo zajetí: Col di Rosso
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 31.8.1918
Místo podání přihlášky do legií: Avezzano
Datum zařazení do legií: 22.9.1918
Jednotka v době zařazení: 35. p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 18.11.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: 35. p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: pohřben Foligno
Hrob č. 68
Plšek František, Perugies Josef, Raška Karel, Raslik Josef

PLŠEK František
*6.8.1885
Jméno: František
Příjmení: PLŠEK
Datum narození: 6.8.1885
Obec narození: Pornice
Okres narození: Kroměříž
Domovská obec: Pornice
Domovský okres: Kroměříž
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: krejčí
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 57.zem.p.pl.
Datum zajetí: 3.7.1915
Místo zajetí: Doberdo
Hodnost v době zajetí: četař
Datum podání přihlášky do legií: 22.9.1917
Místo podání přihlášky do legií: Rivalla, Padula
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: 33.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: četa
Konec v legiích: 7.8.1918 (S)
Poslední útvar v legiích: 33.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: četař

RAŠKA Karel
*14.9.1895
Jméno: Karel
Příjmení: RAŠKA
Datum narození: 14.9.1895 (15.9.1895)
Obec narození: Nehodiv
Okres narození: Klatovy
Domovská obec: Nehodiv
Domovský okres: Klatovy
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: zedník
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 28. p.pl.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 18. p.pl.
Datum zajetí: 19.8.1917
Místo zajetí: Bodres
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 7.6.1918
Místo podání přihlášky do legií: Foligno
Datum zařazení do legií: 17.8.1918
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 11.9.1918 (S)
Poslední útvar v legiích: depos.rota
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: Zemřel na tyfus ve Folignu, pohřben tamtéž, další datum narození: 14.9.1894.

Hrob č. 76
ŠVEC Jan, SASÍN Josef

SASÍN Josef *1.6.1880
Jméno: Josef
Příjmení: SASÍN
Datum narození: 1.6.1880
Obec narození: Rohatec
Okres narození: Hodonín
Domovská obec: Rohatec
Domovský okres: Hodonín
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: rolník
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 25.dom.p.pl.
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 25.dom.p.pl.
Datum zajetí: 23.8.1917
Místo zajetí: Mt.Cucco
Hodnost v době zajetí: desátník
Datum zařazení do legií: 5.10.1918
Jednotka v době zařazení: 39.stř.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: desátník
Konec v legiích: 9.8.1919 (DM)
Poslední útvar v legiích: 39.stř.pl.
Poslední hodnost v legiích: desátník

ŠVEC Jan *20.10.1895
Jméno: Jan
Příjmení: ŠVEC
Datum narození: 20.10.1895
Obec narození: Německý Brod
Okres narození: Německý Brod
Domovská obec: Německý Brod
Domovský okres: Německý Brod
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: poštovní sluha, tovární dělník
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: 21.p.pl.
Službu nastoupil: 1915
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 31.dom.p.pl.
Datum zajetí: 4.9.1917
Místo zajetí: St. Gabriele
Hodnost v době zajetí: strážmistr
Datum podání přihlášky do legií: 17.3.1918
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: 33.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 24.2.1921 (DM, X)
Poslední útvar v legiích: 33.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: rotmistr
Poznámka: V legiích od 17.4.1918 do 31.12.1919.
Hrob č. 77
SVOBODA Josef, TOMÁŠEK Josef, STULLEITER Jan, SEDLÁK Antonín

SEDLÁK Antonín *24.12.1898
Jméno: Antonín
Příjmení: SEDLÁK
Datum narození: 24.12.1898
Obec narození: Řípov
Okres narození: Třebíč
Domovská obec: Okříšky
Domovský okres: Třebíč
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: kočí
Vyznání: řím.kat.
Službu nastoupil: 1.5.1916
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 14.p.pl.
Místo zajetí: italská fronta
Hodnost v době zajetí: vojín
Jednotka v době zařazení: (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 23.3.1919 (SX)
Poslední hodnost v legiích: vojín
STULLEITER Jan *1891
Jméno: Jan
Příjmení: STULLEITER
Datum narození: 1891
Obec narození: Pústvó
Okres narození: Zvolen
Domovská obec: Čierny Balog
Domovský okres: Zvolen
Vzdělání: analfabet
Zaměstnání: dělník
Datum zajetí: 16.5.1916
Místo zajetí: Santa Lucia
Místo podání přihlášky do legií: Foligno
Datum zařazení do legií: 29.4.1918
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 22.5.1918 (S)
Poslední útvar v legiích: depos.rota Foligno

TOMÁŠEK Josef *18.7.1889
Jméno: Josef
Příjmení: TOMÁŠEK
Datum narození: 18.7.1889
Obec narození: Švihov
Okres narození: Klatovy
Domovská obec: Švihov
Domovský okres: Klatovy
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: rolník
Prezenční služba u rakousko-uherského útvaru: jízd.pl.
Službu nastoupil: 7.10.1910
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: jízd.pl.
Datum zajetí: 2.11.1916
Místo zajetí: Gorica
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 24.4.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: 32. stř.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 25.10.1918 (S, X)
Poslední útvar v legiích: 33.stř.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel ve vojenské nemocnici ve Foligno, pochován tamtéž, diagnóza "Enterite ersnica"

Hrob č. 88
VENAS Josef
VENAS Josef *19.8.1897
Jméno: Josef
Příjmení: VENAS
Datum narození: 19.8.1897
Obec narození: Praha
Okres narození: Praha
Domovská obec: Praha
Domovský okres: Praha
Vzdělání: ob. 5
Zaměstnání: číšník
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 28.p.pl.
Datum zajetí: 15.12.1916
Místo zajetí: Padula
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 30.8.1917
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 24.4.1918
Jednotka v době zařazení: 34.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 16.12.1918 (X)
Poslední útvar v legiích: 34.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: dne 16.12.1918 zemřel v nemocnici ve Foligno

Hrob č. 89
ZAHRADNÍK Jan, VYHNÁNEK František, VOJTA Richard, VLADAŘ Antonín, VITANOVEC Štefan,
VÍTANOVEC Štěpán *1899
Jméno: Štěpán
Příjmení: VÍTANOVEC
Datum narození: 1899
Obec narození: Habura
Okres narození: Humenné
Domovská obec:
Domovský okres:
Jednotka v době zařazení: 35.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 27.10.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: 35.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: zemřel na zánět plic ve Folignu pohřben tamtéž
VLADAŘ Antonín *21.1.1891
Jméno: Antonín
Příjmení: VLADAŘ
Datum narození: 21.1.1891
Obec narození: Bližanovy
Okres narození: Klatovy
Domovská obec: Bližanovy
Domovský okres: Klatovy
Zaměstnání: dělník
Datum zajetí: 2.11.1916
Datum podání přihlášky do legií: 16.4.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 26.4.1918
Jednotka v době zařazení: depoz.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 27.5.1918 (S X)
Poslední útvar v legiích: depoz.rota
Poslední hodnost v legiích: vojín
Poznámka: Zemřel na zápal plic ve voj. nemocnici Foligno

VOJTA Richard *10.8.1877
Jméno: Richard
Příjmení: VOJTA
Datum narození: 10.8.1877
Obec narození: Uhřice
Okres narození: Kyjov
Domovská obec: Nítkovice
Domovský okres: Kroměříž
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: šafář
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 25.p.pl.
Datum zajetí: 19.8.1917
Místo zajetí: Monte Cucco
Hodnost v době zajetí: svobodník
Místo podání přihlášky do legií: Vittorio, Padula
Datum zařazení do legií: 20.4.1918
Jednotka v době zařazení: depos.rota (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 18.8.1918 (S)
Poslední útvar v legiích: nem.Foligno
Poslední hodnost v legiích: svobodník
Poznámka: zemřel na zástavu srdce ve Folignu pohřben tamtéž

VYHNÁNEK František *17.7.1898
Jméno: František
Příjmení: VYHNÁNEK
Datum narození: 17.7.1898 (17.6.1898)
Obec narození: Ledečko
Okres narození: Kutná Hora
Domovská obec: Rataje nad Sázavou
Domovský okres: Kutná Hora
Vzdělání: ob.
Zaměstnání: obuvník
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 52.p.pl.
Datum zajetí: 14.5.1917
Místo zajetí: Monte Cucco
Hodnost v době zajetí: vojín
Datum podání přihlášky do legií: 11.4.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 14.5.1918
Jednotka v době zařazení: 34.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: vojín
Konec v legiích: 21.1.1921 (DM X)
Poslední útvar v legiích: 34.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: vojín

ZAHRADNÍK Jan *19.12.1887
Jméno: Jan
Příjmení: ZAHRADNÍK
Datum narození: 19.12.1887 (13.12.1887)
Obec narození: Dvořisko
Okres narození: Vysoké Mýto
Domovská obec: Morašice
Domovský okres: Litomyšl
Vzdělání: učit.ústav
Zaměstnání: učitel
Rakousko-uherský útvar v době zajetí: 98.p.pl.
Datum zajetí: 2.9.1917
Místo zajetí: Hermada
Hodnost v době zajetí: četař
Datum podání přihlášky do legií: 22.2.1918
Místo podání přihlášky do legií: Padula
Datum zařazení do legií: 24.4.1918
Jednotka v době zařazení: 34.p.pl. (LI)
Hodnost v době zařazení: četař
Poslední útvar v legiích: 33.p.pl.
Poslední hodnost v legiích: podporučík
Chybí – Pravděpodobně Českoslovenští domobranci bez statutu ČS legionáře ze zákona nebo hrob nenalezen z důvodu zkomolení jména pozdějším mpřepisem
Andrle Josef – hrob č. 8
Guláš Josef – hrob č. 18
Harapát Jeinarich (Jindřich, Václav?)
Hladík Stanislav?
Macan František, hrob č. 48
Mácha František, hrob č. 48
Malý Bedřich, hrob č. 48
Novotný Bohumil, ?
Zápalka Václav, hrob. č. 50
Svoboda Josef, hrob č. 77
Raslik Josef, hrob č. 68
Perugies Josef, hrob č. 68
Peška Alois, hrob č. 58
Picek Václav, hrob č. 58
Paseh (Pešek,Pánek?) Alois, hrob č. 57


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, viz poznámka
Souřadnice: N45°39'14'' E11°47'26.27'' - přibližná pozice dle adresy
Pomník přidal: Václav Červený
Doplnění informací: PhDr. Ing. Jozef Špánik