Veľký Meder

Pomník Matej Korvín

Autor: Ladislav Barabás, 04.03.2010
Umístění: Veľký Meder, Stará, malé námestie
Nápis:
1466 DECEMBER 15-ÉN
CORVIN MÁTYÁS MAGYAR KIRÁLY
VÁROSI KIVÁLTSÁGOKAT
ADOMÁNYOZOTT NAGYMEGYERNEK

ÁLLÍTATTA NAGYMEGYER VÁROS
ONKORMÁNYZATA 1996. AUGUSYTUS 24-ÉN
Poznámka:

Matej Korvín (23.2.1443 Kluž -.4.1490 Viedeň) bol v rokoch 1458-90 uhorský kráľ, od roku 1486 rakúsky vojvoda a od roku 1469 si nárokoval aj titul českého kráľa. Matej Korvín pochádzal z rodu Huňadyovcov a jeho otec Ján Huňady bol najbohatším veľmožom v Uhorsku. Bojoval s Jiřím z Poděbrad a Fridrichom III., dobyl Sliezsko, Lužicu a Moravu a dal sa tam korunovať za českého kráľa. Dobyl aj Dolné Rakúsko. V roku 1465 založil v Bratislave Universitas Istropolitana. Za svoju prvoradú úlohu považoval likvidáciu bratríckych skupín na Slovensku. V máji 1458 pri Blatnom potoku porazili kráľovské vojská bratríkov. Podnikol tri výpravy proti Osmanskej ríši, v ktorých dosiahol iba čiastočné úspechy. Ako jeden z mála uhorských panovníkov sa uchoval v pamätiach a povestiach ako dobrý kráľ.
(zdroj: Wikipédia)

Havran je v znaku Mateja Korvína lat. corvus = havran. Autorom pomníka je Péter Gáspár.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás