Křivsoudov

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Lenka Šimčíková, 28.06.2013
Umístění: Křivsoudov, na radnici, u vchodu
Nápis:
NAŠIM PADLÝM
VOJÍNŮM.
1914 - 1918.

Ant. DUBINA * 1888
Ant. GRONÁT 1889
Ant. JEŘÁBEK 1890
Ant. JEŘÁBEK 1893
Kar. KRUCKÝ 1894
Ant. KYP 1899
Fr. MATOUŠEK 1882
Kar. PETRIDES 1874
Fr. PTÁČEK 1874

Jos. ŠANĚK * 1890
Frant. TOULA 1879
Ant. TOULA 1890
Boh. TULACH 1893
Frant. VESELÝ 1898
Jar. ZELENKA 1887
Fr. ZELENKA 1900
Rud. ZIKA 1891

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2125-02510
Pomník přidal: Lenka Šimčíková

Pamětní deska Božena Vicherková

Autor: Vladimír Štrupl, 25.04.2015
Umístění: Křivsoudov, na sokolovně
Nápis:
Božena Vicherková
rozená Marešová
* Narozena 18.1.1902 v Křivsoudově
+ Popravena 24.10.1942 v 9:06 hodin
v koncentračním táboře Mauthausen
V letech 1920-1922 zde působila jako náčelnice sokola.
V období 2. světové války byla členkou odbojové
organizace Obrana národa. Díky ní se podařilo
škpt. Václava Morávka propojit s velitelem paraskupiny
Silver A npor. Alfrédem Bartošem.
Čest její památce!
Poznámka:

Pamětní deska byla zásluhou Asociace nositelů legionářských tradic Anlet, místního sokola a vedení radnice slavnostně odhalena 25. dubna 2015 během II. ročníku Dne české historie, věnovaného 70. výročí ukončení 2. sv. války v Evropě. Okolím Křivsoudova ustupovaly ještě 8. května 1945 nacistické jednotky na západ, aby se nedostaly do rukou přicházející Rudé armády, ale mohly se vydat do zajetí americkým jednotkám. V sousední obci Čechtice ústupu nacistických vojsk padlo za oběť právě tento den sedm místních občanů.
V sokolovně byla slavnostně zahájena putovní výstava "Voláme všechny Čechy!", která připomene květnové události před 70 lety. Výstavu zpracoval významný badatel a odborník na téma druhého odboje historik Jaroslav Čvančara a návštěvníci na ní mohou shlédnou více než 100 unikátních dosud nepublikovaných fotografií.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi