Chvalkovice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Radomír Roup, 21.06.2013
Umístění: Chvalkovice, u koupaliště
Nápis:
NAŠIM PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918
Z NÍŽ NÁROD
ČESKOSLOVENSKÝ
VYŠEL SVOBODEN.

1918: PETR KLEPRLÍK + v Č. Lípě
JOSEF ŠTAJNERT + v Italii
JOSEF FLEJŠAR + v Uhrách
JOSEF ŠEDIVÝ + ve Vídni
EMIL VLČEK + v Chrudimi
JOSEF BARTOŠ + 1919 Slovensko.
ADOLF HERC + nálet. 21.VII.1944 v Mostě
ADOLF LAMKA + nálet. 21.VII.1944 v Mostě
KAREL MERTLÍK + trag. sm. 30.I.1945 v Třebešově
MIROSLAV VAJSAR Poprav. 2.V.1945 v Terezíně

1914: JINDŘICH VIK + v Haliči
ADOLF VIK + v Haliči
Josef Lesk + v Haliči.
1915: VINCENC NYKLÍČEK + v Haliči
LUDVÍK POSNER + v Srbsku
RUDOLF NOVÁK + v Besarabii
JOSEF HOFMAN + v Srbsku
FRANT. BUREŠ + v Haliči
JOSEF POZDÉNA + v Haliči
VINC. PŘÍVRATSKÝ + v P. Rusi.

1916: VÁCLAV ŽĎÁRSKÝ + v Tyrolsku
LUDVÍK DÉDEK + v Bukovině
JOSEF FINGER + v Italii
JOSEF PAPEŠ + v Italii.
1917: JOSEF GULČÍK + Italii
ČENĚK KOLIÁŠ + v Tyrolsku
KAREL KULHAVÝ + v Italii
JOSEF KULHAVÝ + v Italii
JAN LIBERSKÝ + v Josefově n/M.
Poznámka:

Na pomník byla dodatečně dopsána jména obětí 2. světové války.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5206-39345
Pomník přidal: Radomír Roup

Hrob Josef Las

Autor: Ori Main, 02.06.2021
Umístění: Chvalkovice, obecní hřbitov
Nápis:
Zde v Pánu odpočívá
JOSEF LAS
c.k. mistr vojenské zásobárny
zem. 9. ledna 1876 v stáří 47. roků.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'58.72'' E15°58'2.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Bedřich Bauer

Autor: Ori Main, 02.06.2021
Umístění: Chvalkovice, obecní hřbitov
Nápis:
Bedřich Bauer
hostinský
*7./9.1866 +18./8.1925
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'58.72'' E15°58'2.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Jaroslav Jirák

Autor: Ori Main, 02.06.2021
Umístění: Chvalkovice, obecní hřbitov
Nápis:
JAROSLAV JIRÁK
zemřel ve stáří 23 let,
ze Středoměřic.
Poznámka:

foto v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'58.72'' E15°58'2.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Hrob Jan Pozner

Autor: Ori Main, 02.06.2021
Umístění: Chvalkovice, obecní hřbitov
Nápis:
JAN POZNER
PLUKOVNÍK V.V.
*10.4.1911 +5.3.2010
VÁLEČNÝ VETERÁN

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°24'58.72'' E15°58'2.98'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka