Kladno

Pamětní deska Julian Stříbrný

Autor: Lubomír Mach, 05.02.2007
Umístění: Kladno, Plk. Stříbrného
Nápis:
SVOBODA
NAD ŽIVOT

ZDE ŽIL A BYL ZATČEN
RUSKÝ LEGIONÁŘ, BRATR
PLUKOVNÍK JULIAN STŘÍBRNÝ,
ŽALÁŘOVANÝ A POPRAVENÝ
V DRÁŽĎANECH ZA ODBOJ PROTI
NĚMECKÝM VETŘELCŮM.
*9.11.1883 +16.7.1943
ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ V KLADNĚ
1947
Poznámka:

Julian Stříbrný se narodil 9. listopadu 1883 v Kladně. Byl československým legionářem za první světové války. Nejdříve byl nasazen na italské frontě a v květnu 1916 pak na východní ruské frontě. 16. července 1916 padl zraněný Julius Stříbrný u vesnice Jagielonky do ruského zajetí. Dostal se z něho 1. srpna 1916 tím, že se přihlásil do dobrovolnického vojska na Rusi. Zde se osvědčil. Na začátku roku 1919 byl jmenován podporučíkem a o rok později nadporučíkem. Armádu neopustil ani po skončení války. Stal se důstojníkem armády Československé republiky, kde dosáhl hodnosti plukovníka. K 1. červenci 1939 byl převeden do výslužby. Po rozpadu republiky a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava se vrátil do rodného Kladna, kde měl za úkol likvidovat místní vojenskou posádku. Německou tajnou policií byl zatčen 13. února 1940. Vyslýchán a mučen byl na gestapu v Kladně, v kladenské sokolovně, terezínské Malé pevnosti, v gollnovské věznici a nakonec v Drážďanech, kde jej nacisté 16. července 1943 popravili. © Jaroslav Vykouk ml., 2008


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-2109-03326
Pomník přidal: Lubomír Mach
Doplnění informací: Jaroslav Vykouk

Pamětní deska Julián Stříbrný

Autor: Vladimír Štrupl, 10.07.2011
Umístění: Kladno, Plk. Stříbrného 705
Nápis:
ČINŽOVNÍ DOMY Č.P. 705, 706
OBA DOMY S HODNOTNOU SECESNÍ
FASÁDOU BYLY POSTAVENY V ROCE 1910.
V Č.P. 705 ŽIL PLK. JULIÁN STŘÍBRNÝ,
RUSKÝ LEGIONÁŘ, ČLEN ORGANIZACE
OBRANA NÁRODA, POPRAVENÝ
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NACISTY.

VÝZNAMNÁ PAMÁTKA
MĚSTA

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2109-43261
Pomník přidal: Diana a Vladimír Štruplovi