Běhařovice

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Zdeněk Surýnek, 13.06.2013
Umístění: Běhařovice, na návsi před domem č.1.
Nápis:
1914
1918
MY DALI ŽIVOT – VY DEJTE LÁSKU

FRANT. NOVÁK, FRANT. HORÁK, JOSEF KOVAŘÍK, JOSEF ELIÁŠ, ARNOŠT VIKLICKÝ, ANTONÍN VESELÝ
JOSEF AMBROSEK, JAN KOVAŘÍK, JAN TESAŘ, JOSEF RACHTA, ANTONÍN ZIKA, STA. ELIÁŠ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17620
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek