Přeskače

Pomník František Ambrozek

Autor: Zdeněk Surýnek, 13.06.2013
Umístění: Přeskače, na návsi u rybníka
Nápis:
PAMÁTCE
FRANTIŠKA
AMBROZKA
NAROZEN 23..IX. 1887
PADLÉHO 30.VIII.1914
NA RUSKÉM BOJIŠTI.

SPI KLIDNĚ
V CIZÍ ZEMI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-6220-17546
Pomník přidal: Zdeněk Surýnek