>> Ukrajina >> Charkov

Charkov

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Milena Kolariková, 08.03.2013
Umístění: Charkov, u vojenské nemocnice
Nápis:
není úplně čitelný
Poznámka:

11. března 1943 vnikly tankové jednotky SS do Charkova. Němečtí vojáci v nemocnici zastřelili 400 těžce zraněných vojáků RA a 10 vojáků čs. armády. V CEVH jsou uvedena tato jména:
prap. František Foltýn
čet. Erik Freschl
svob. Karel Fridrich
čet. Michal Horovský
voj. Josef König
voj. Albert Kornhauzer
voj. Josef Řepík
voj. Bedřich Scharf
voj. Arnošt Schudmak
prap. Jaroslav Tachecí
svob. Vítězslav Wittmann
Dalších více než 300 těžce raněných vojáků RA bylo upáleno zaživa.
(zdroj: CEVH)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, UKR1019
Pomník přidal: Milena Kolariková
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Otakar Jaroš

Autor: Milena Kolaříková, 08.03.2013
Umístění: Charkov
Nápis:
ОТАКАР ЯРОШ
OTAKAR JAROŠ

Poznámka:

zbytek textu nečitelný


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Štáb čs. voj. jednotky

Autor: Milena Kolariková, 08.03.2013
Umístění: Charkov
Nápis:
У ЦЬOMУ БУДИHКУ
B БEPEЗHİ 1943 POКУ
ПEPEБУBAB ШTAБ
ЧEХOCЛOBAЦЬКOГO
OКPEMOГO БATAЛЬOHУ
HA ЧOЛİ
З ГEHEPAЛOM APMİÏ
ЛЮДBИКOM CBOБOДOЮ.
BOÏHИ ЯКOГO
БPAЛИ УЧACTЬ
У BИЗBOЛEHHİ
BİД HİMEЦЬКO-ФAШИCTCЬКИХ
ЗAГAPБHИКİB
MİCT İ CİЛ УКPAÏHИ.
Poznámka:

nápis na pamětní desce informuje, že zde v březnu 1943 sídlil štáb. čs. voj. jednotky pod velením gen. Ludvíka Svobody.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milena Kolariková
Příprava dat: Vladimír Štrupl