Šenov

Hrob Antonín Škapa

Autor: Marek Skýpala, 23.12.2018
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN
ŠKAPA
Z VÁCLAVOVIC
* 20. III. 1895 + 16. VIII. 1923
Poznámka:

Antonín Škapa po obecné škole pracoval jako dělník. Vojenskou službu zahájil dne 15.4.1915. Zajat byl jako vojín 5. praporu polních myslivců dne u 1.7.1917 u Zborova. Do čs. armády se přihlásil dne 28.8.1917 v Samarské oblasti. Byl zařazen k 8. střeleckému pluku (ruských legií). Demobilizován byl dne 13.12.1920 v hodnosti vojína.
(zdroj: databáze VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'19.26'' E18°22'7.46''
Pomník přidal: Marek Skýpala

Kenotaf Jindřich Zegzulka

Autor: Marek Skýpala, 23.12.2018
Umístění: Šenov, Kaštanová, městský hřbitov
Nápis:
V UPOMÍNKU
NA NAŠEHO NEZAPOMENUTELNÉHO
SYNA A BRATRA
JINDŘICHA
ZEGZULKU
Z VENCLOVIC.
ČETAŘE C. A K. 31. PĚŠ. PLUKU,
KTERÝ PADL HRDINSKOU SMRTÍ
V BOJI ZA CÍSAŘE A VLAST
DNE 28. SRPNA 1914
V BYSTŘICI V RUS. POLSKU
VE VĚKU 28 LET.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°47'18.28'' E18°22'7.73''
Pomník přidal: Marek Skýpala