Cheb

Pamětní deska DSAP

Autor: Karl W. Schubsky, 04.10.2014
Umístění: Cheb, Balthasara Neumanna 1, pamětní deska na budově bývalého Volkshausu DSAP
Nápis:
V tomto domě bylo ve 30.letech
20. století sídlo Německé sociálně
demokratické dělnické strany
v Chebu.Její členové se v roce
1938 postavili rozhodně na obranu
československé republiky.

In diesem Haus war in den 1930er
Jahren der Sitz der Deutschen
sozialdemokratischen
Arbeiterpartei. Ihre Mitglieder
setzen sich 1938 entschieden
für die Verteidigung
der Tschechoslovakischen
Republik ein.
Poznámka:

Německá sociálně demokratická strana dělnická v ČSR (německy Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslowakischen Republik (DSAP)
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_soci%C3%A1ln%C4%9B_demokratick%C3%A1_strana_d%C4%9Blnick%C3%A1_v_%C4%8CSR


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°4'54.03'' E12°22'19.01''
Pomník přidal: Milan Lašťovka