Otaslavice

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Roman Šlosar - KVH WEST, 22.02.2008
Umístění: Otaslavice, na návsi , naproti obecního úřadu
Nápis:
NA PAMĚŤ OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 - 1918

AMBROS František, BASLIK Michal, BLAŽEK Antonín, BUREŠ Vincenc, BLAHÁK František, BURIÁNEK Josef, ČERNÝ Karel, DOSTÁL Karel, DOLÁK František, DRMOLA Rudolf, DRÁBEK Michal, KAPLÁNEK Frant., KUČERA František, KAPLÁNEK Jan, KRÁTKÝ Jaroslav, KARDINÁL Frant., ZAPLETAL Josef, KUBALČÍK Vincenc, POSPÍŠIL Josef, ŠČUKA Jan, NOVOTNÝ Vojtěch, POSPÍŠIL Josef, ŠTEFEK Karel, VINCOUREK Karel, LOŠŤÁK Emanuel

VĚNUJÍ OBČANÉ DOLNÍCH OTASLAVIC

JOSEF FRANTIŠEK
7.10.1914
8.10.1940

JAN BRÁZDIL
14.4.1913
1.2.1943

ALOIS KLÍMEK
4.6.1911
3.4.1945

OLDŘICH TOMEK
24.10.1924
14.3.1945

STANISLAV KABILKA
20.3.1916
19.4.1945

VÁCLAV PÁRA
1.4.1904
29.4.1945

LUDMILA ŠČUKOVÁ
15.11.1901
4.5.1945

FRANTIŠEK RUŠIL
17.9.1930
10.5.1945

ALOIS KOLAŘÍK
23.5.1921
1945

VINCENC ŠKŇOUŘIL
ANTONÍN ŠTEFEK

ČEST VAŠÍ PAMÁTCE, VAŠE OBĚŤ NEBYLA MARNÁ

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-07521
Pomník přidal: Roman Šlosar - KVH WEST
Příprava dat: Martin Brynych

Pomník Josef František

Autor: Václav Říha, 27.06.2015
Umístění: Otaslavice 350
Nápis:
POLSKO
1939
DEBLIN

VELKÁ BRITÁNIE
1940
NORTHWOOD

FRANCIE
1940
CLERMONT-FERRAND

*7.10.1914
+8.10.1940
plk. in memoriam JOSEF FRANTIŠEK

Narodil se 7.10.1914
v domě č.p. 348 (původně č.p. 24).
Od roku 1921 rodina bydlela
v domě č.p. 350 (původně 22).

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7108-7515
Pomník přidal: Václav Říha
Příprava dat: Martin Brynych

Pamětní deska Josef František

Autor: Roman Šlosar - KVH WEST, 22.02.2008
Umístění: Otaslavice, na budově základní školy nesoucí jméno Josefa Františka
Nápis:
*7.X.1914 OTASLAVICE
+8.X.1940 EWELL SUTTON, VEL. BRITÁNIE

NPOR. LET. JOSEFU FRANTIŠKOVI
NEOHROŽENÉMU PILOTU STÍHAČI II. SVĚT. VÁLKY
VYZNAMENANÉMU NEJVYŠŠÍMI ČS. A SPOJ. ŘÁDY, KTERÝ POLOŽIL ŽIVOT ZA NAŠI SVOBODU V BOJI PROTI FAŠISMU

JEHO BOJOVÍ DRUHOVÉ, SPOLUOBČANÉ A OV ČSPB

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-7108-32025
Pomník přidal: Roman Šlosar - KVH WEST
Příprava dat: Martin Brynych

Pamětní desky Obětem 1. světové války

Autor: Josef Marcián, 03.12.2021
Umístění: Otaslavice, hřbitov Horní Otaslavice, kolumbárium
Nápis:
PAMÁTCE PADLÝCH A ZEMĚLÝCH VOJÍNŮ
Z HOR. OTASLAVIC VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914-1918 VĚNUJÍ OBČANÉ

Josef Dostál 1889-1915
Augustin Hála 1894-1918
František Žák 1892-1918
František Štefek 1873-1914
Karel Vinkler 1887-1918
Alois Dusý 1874-1917
František Kučera 1893-1916
František Pazdera 1897-1917
Josef Dostál 1875-1914
Karel Rozkopal 1877-1914
Ludvík Kaplánek 1881-1915
Josef Ryšánek 1875-1917
Poznámka:

Dostál Josef: *19.3.1872 Horní Otaslavice 9, vojín 13. domobraneckého pěšího pluku, padl 24.11.1914 u Rawalowic (souřadnice 50.1656769N, 20.1491417E) severovýchodně od Krakova v dnešním Polsku.
Dostál Karel: *16.2.1889 Dolní Otaslavice 62, vojín 5.setniny 54.pěšího pluku, padl na bojišti 4.4.1915 u vsi Horocholina v Haliči (souřadnice 48.7702742N, 24.5944003E), pohřben zde 5.4.1915.
Dusý Alois: *6.7.1874 Dolní Otaslavice 65, krejčí, příslušník 32.domobraneckého pěšího pluku, dle „Seznamu ztrát“ z 25.7.1917 zemřel 11.6.1917, místo neudáno.
Hála Augustin: *15.12.1894, Dolní Otaslavice134, vojín 13.střeleckého pluku, zemřel v posádkové nemocnici č.5 v Krakově (souřadnice 50.0822031N, 19.9475267E) 28.8.1918, pohřben na hřbitově v Krakově.
Kaplánek František: *15.9.1889 Horní Otaslavice 37, krejčí, vojín 15.setniny 54.pěšího pluku padl 4.9.1915 u Sinkówa na řece Dněstr (souřadnice 48.6152622N, 25.9546450E), dnes Synkiv. Pohřben na bojišti ten samý den.
Kučera František: *11.11.1893 Horní Otaslavice 70, krejčí, vojín15.setniny 13.zeměbraneckého pěšího pluku, padl 18.6.1916 u vsi Ostróv, Beresteczko na Volyni (souřadnice 50.3312697N, 25.2223375E) dnes Ostriv, kvůli ústupu jednotky nemohl být pohřben.
Pazdera František: *29.5.1897 Horní Otaslavice 13, krejčí, příslušný do Ondratic, vojín 13.zeměbraneckého pěšího pluku, zemřel v nemocnici ve městě Alešky v gubernii Cherson (souřadnice 46.6268042N, 32.7277164E), dnes Oleški, pohřben na místním hřbitově.
Pokorák Jan: *1.5.1880 Nedakonice 103 z okr. Uherské Hradiště, krejčí, vojín 13.setniny 4.pluku císařských myslivců, zemřel 10.6.1916 na italské frontě na Monte Piafora asi 30 km severozápadně od Vicenzy. Pohřben 21.6.1916 na hoře Piafora (souřadnce 45.7868794N, 11.3201581E). Před válkou se v roce 1912 oženil do Otaslavic.
Rozkopal Karel: *19.4.1877 Horní Otaslavice 42, rolník, vojín 2.pluku polního dělostřelectva, zemřel 15.8.1914 v posádkové nemocnici č.6 v Olomouci, pohřben v Otaslavicích 18.srpna 1914.
Ryšánek Josef: *8.4.1875 Studnice 56 z okr.Vyškov, zemřel 6.1.1917 v Dolních Otaslavicích kam se rodina přestěhovala
Štefek František: *9.11.1873 Horní Otaslavice 42.
Vinkler Karel: *19.8.1887 Dolní Otaslavice 131, obuvník.
Žák František: *13.5.1893 Horní Otaslavice 96, příslušný do Myslejovic, vojín 54.pěšího pluku, zemřel jako svobodný 20.9. 1918 na malárii v epidemické nemocnici č.6 v Krakově, pohřben na místním hřbitově 22.září 1918.

Pomník padlým vojákům v Horních Otaslavicích byl postaven v roce 1924 nákladem 6.000 Kč. „Pomník je betonářská práce a jména a data o padlých jsou vyryta na mramorových deskách. Desek je 14 a před pomníkem malá zahrádka se železným zábradlím.“
Při obnově hřbitova se mramorové desky vzhledem k technickému stavu pomníku umístili v kolumbáriu.
(zdroje: kroniky Otaslavic, matriky obcí, archív VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE7108 – 7491
Souřadnice: N49°23'2.31'' E17°4'5.12''
Pomník přidal: Josef Marcián

Kenotaf František Michalec

Autor: Josef Marcián, 03.12.2021
Umístění: Otaslavice, hřbitov Horní Otaslavice
Nápis:
FRANTIŠEK *1872 + 1916
VJEČNÁ VZPOMÍNKA
PADLÉHO VOJÍNA
Poznámka:

Narozen 3.4.1872 ve Vincencově čp. 22.
Po svatbě bydlel v rodičovském domě. Měl 8 dětí.
Zemřel v roce 1916 ve městě Cholm ( dnes Chelm v Polsku). Při konání hlídky byl přejet vlakem.
(zdroj: kronika Vincencova)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°23'3.23'' E17°4'3.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Josef Marcián

Kenotaf Prokop Koudelka

Autor: Josef Marcián, 03.12.2021
Umístění: Otaslavice, hřbitov Horní Otaslavice, vpravo od brány
Nápis:
VDĚČNÁ VZPOMÍNKA NA PROKOPA KOUDELKU
PADLÉHO VOJÍNA V LIPĚ NA RUSKÉ FRONTĚ
*16.8.1878 padl 17.7.1916
Poznámka:

Narozen ve Vincencově 16.8.1878 v domě čp.20, příslušník 1. setniny olomouckého 13. domobraneckého pěšího pluku.
Padl u Lipy na Volyni (dnešní Ukrajina) 17.7.1916 a je zde i pohřben. Dle kroniky Vincencova byl zde zabit šrapnelem.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N49°23'3.23'' E17°4'3.36'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Josef Marcián