Terezín

Bohušovická brána, Komenského, Máchova, Městský hřbitov, náměstí ČSA, Pražská, Principova alej, nezařazeno

Hrob Franz Pühringer - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Pühringer Franz: *4.4.1890 Sierning, okr. Steyr, Horní Rakousy. Příslušný do Kematen an der Krems, okr. Linz. Dragoun, Dragounský pluk č. 4, 4. švadrona. Trestanec II. kategorie, dezertér. +17.1.1918 Posádková nemocnice č. 13 Terezín. Pohřben zde 19.1.1918, hřbitov I, hrobové pole č. III, hrob č. 55.
(zdroj: VÚA, Městský hřbitov – A, folio 20)
Poznámka: na tabulce je chybně uveden pluk, datum úmrtí.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Josef Zhořel

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Hrych, 28.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Hier ruhet
Josef Zhořel
k. k. Militär – Verplegs – Aspirant
geb. am 17. Juli 1865
gest. am 2. Nov. 1887
Ruhe sanft!
Poznámka:

Narozen ve Vyškově. Pohřben hřbitov I, hrobové pole č. V (Ruské karré), hrob č. 80 (původní), 7 nové.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Gottfried Zeman

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Hrych, 28.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Hrobka rodiny
John - Wagner - Zeman.
Poznámka:

Gottfried Zeman: *6.11.1883 Rudolfov, okr. České Budějovice. Pplk. 42. pěšího pluku v. v. + 17.1.1925 Terezín, Pohřben hřbitov I, hrobové pole č. VI, hrob č. 101-3.
(zdroj: Městský hřbitov – A, folio 47)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Theodor Emil Hausenblas

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Jiří Hrych, 27.01.2020
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu.
Poznámka:

Hausenblas Theodor Emil: *15.4.1881 Ústí nad Labem. Kpt. v. v. Ženijní pluk č.1. +20.6.1929. Pohřben hřbitov II, čtv. 6.
(zdroj: Městský hřbitov - B)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hrob Franz Thuminger - místo je zrušené

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Arno Glaser, 14.03.2021
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Thuminger Franz: *6.4.1891 Purkersdorf, okr. Heitzing (dnes část Vídně), Rakousko. Příslušný tamtéž. V civilu pomocný dělník. Prapor polních myslivců č. 21. Trestanec II. kategorie, dezertér. +6.10.1917 Posádková nemocnice č. 13 Terezín. Pohřben zde 8.10.1917, hřbitov I, hrobové pole č. 3, hrob č. 5 (239 orientační). Místo zrušeno.
(zdroj: Městský hřbitov – A, folio 18)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hřbitov vojáků Rudé armády

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 02.07.2010
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ, KTEŘÍ POLOŽILI
SVÉ ŽIVOTY ZA OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA
КЛАДБИЩЕ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧОХОСЛОВАКИИ


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hřbitov Obětí 1. světové války

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 02.07.2010
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
RUSKÝ HŘBITOV VÁLEČNÝCH ZAJATCŮ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY.
V JEDNOTLIVÝCH A SPOLEČNÝCH HROBECH TOHOTO
HŘBITOVA SPOČÍVAJÍ TĚLESNÉ POZŮSTATKY 1132 ZAJATÝCH
VOJÁKŮ. NEJVÍCE ZAMŘELÝCH (920) PATŘILO K ARMÁDĚ
RUSKÉ, DALŠÍ BYLI ZAJATCI SRBŠTÍ, RUMUNŠTÍ A ITALŠTÍ.
UNIKLI SMRTI V ZÁKOPECH A VÁLEČNÝCH LAZARETECH,
ALE V TEREZÍNĚ JE SKOSIL HLAD A EPIDEMIE.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Karel Cihla

Autor: Jiří Hrych, 16.03.2019
Umístění: Terezín, Městský hřbitov, hřbitov č. I, Ruské karé II, hrob č. 2
Nápis:
Zde odpočívá
šrtm děl.pl.103
KAREL CIHLA
8.12.1898 + 2.6.1935

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jiří Hrych

Hromadné hroby Obětí 2. světové války

 • + o skupině VPM (LT, Terezín, hřbitov)
  • Terezín, ul. Městský hřbitov
   souřadnice středu hřbitova: 50°30'04.83"N 14°08'56.49"E
   Městský hřbitov, Židovský hřbitov, Ruský vojenský hřbitov.

   Celý terezínský hřbitov je evidován v CEVH MO jako válečné pohřebiště pod č. CZE4205-477
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Dan Vrba ml., 02.07.2010
Umístění: Terezín, Městský hřbitov
Nápis:
Hromadný hrob. Československo, Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Itálie, Jugoslávie, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Německo, Polsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, různé národnosti.
Poznámka:

detaily nápisů chybí


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Pohřebiště Obětí holocaustu

Autor: Jiří Suchomel, 15.11.2015
Umístění: Terezín, Městský hřbitov, hřbitov, vedle budovy krematoria
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Židovský hřbitov v Terezíně je pohřebiště nacházející se asi jeden kilometr jižně od města Terezína směrem na Bohušovice nad Ohří v Bohušovické kotlině (fakticky jen nedaleko od stálého terezínského hřbitova). Nacisté sem v době druhé světové války zpočátku pochovávali zemřelé vězně z Terezínského ghetta. Činili tak až do 7. září 1942 kdy zde bylo uvedeno do provozu terezínské krematorium a zemřelí zde začali být zpopelňováni. V hromadných i v jednotlivých hrobech tak zde bylo pohřbeno zhruba 9000 osob. Pohřbívání zde bylo na krátkou dobu znovuobnoveno ještě v polovině března roku 1945, kdy byl provoz krematoria přerušen.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Terez%C3%ADnsk%C3%A9_krematorium


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°30'7.17'' E14°9'5.49''
Pomník přidal: Milan Lašťovka