Bechlín

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Vladimír Štrupl a František Novák, 16.08.2007
Umístění: Bechlín, hřbitov
Nápis:
PAMÁTCE
PADLÝM
VE SVĚTOVÉ
VÁLCE
1914-1918

KAVINA JOSEF 38 R., EČER JOSEF 33 R., HÁDEK JAROSLAV 32 R., HAJNÝ ANTONÍN 28 R., KUCHAŘ JOSEF 27 R., BLÁHA PAVEL 24 R., POKORNÝ ANT. 24 R., SÝKORA MATĚJ 22 R., NOVOTNÝ ANT. 21 R., POLÁČEK JOSEF 20 R., OPLT JOSEF 19 R., ROTT VÁCLAV 18 R., VOCÁSEK FR. 36 R., HROUDA FRANT. 35 R., KEKULE JOSEF 34., MAREK ANTONÍN 29 R., POSPÍŠIL VÁCLAV 28 R., KOCOUREK ANT. 25 R., ŠÁMAL ANTONÍN 23 R., VOLÁK BOHUMIL 21 R., HORÁČEK MIL. 20 R., KUČERA KAREL 20 R., STAŇKOVSKÝ V. 19 R., PODRABSKÝ FR. 18 R., PRAJBIŠ ANT. 18 R., JELÍNEK FR. 39 R.
ROVY VAŠE NECHŤ NEDAJÍ ZAPOMENOUT MINULOSTÍ A PŘIPOMENOU NÁRODU POVINNOST K BUDOUCNOSTI

Tito naši občané stali se
obětí nacismu v létech 1939-1945
Novotný Miloslav 44 R., Slavík Josef 24 R., Fidler Václav 23 R.
Čest jejich památce.
Poznámka:

Doplnění k některým jménům:
Hádek Jaroslav: Gefr., IR. Nr. 42, *1884 – 16.6.1916, Lipa, Rusko. Kuchař Josef: Inft., IR. Nr. 42, *1892 – 16.12.1919, posádková nemocnice Terezín. Oplt Josef: Inft., IR. Nr. 42, *1899 – 15.3.1918, Negrizia, Oderzo. Staňkovský Václav: LstInft., k. k. LIR. Nr. 9,12.Komp., 1897 – 1916. Poláček Josef: LstInft., IR. Nr. 42, 1897 – 1917. Kocourek Antonín: JagB. Nr. 1, 1890 – 7.12.1914. Volák Bohumil: Inft., k. k. LIR. Nr. 9, 1894 – 1915. Podrabský František: LstDrag., DR. Nr. 8, 1899 - 1918. Rott Václav: Inft., IR. Nr. 42, 11.Komp., 1897 – 1916. Kučera Karel: Inft.,Ir.Nr.18, 1895 - 1915. Sýkora Matěj: FJB. Nr. 1, 1892 – 1914, nezv. Ečer Josef: IR. Nr. 42, 1882 - 10.8.1915, Halič, Kuchař Josef: Inft., IR. Nr. 42, *1892 – 16.12.1919, posádková nemocnice Terezín.
Domovem v Bechlíně a jejichž jména nejsou na pomníku: Matoušek Bohumil: Drag., DR. Nr. 1, 1892 – 11.8.1915, Czajkow. Fiedler Václav: Drag., DR. Nr.1, 1890 – 29.9.1915, Halič. Kratochvíl František: 1895 - 8.6.1915, polní nemocnice Nr. 307, Rzeszów. Kavina Vlastimil: Dr., 1896 – 19.8.1916, nezv. Rusko. (zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4211-00659
Souřadnice: N50°25'4.71'' E14°20'59.42'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a František Novák
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Antonín Stanislav

Autor: Vladimír Štrupl a František Novák, 16.08.2007
Umístění: Bechlín, hřbitov
Nápis:
ANTONÍN STANISLAV
*1903 +1936
Poznámka:

foto vojáka v uniformě


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a František Novák

Hrob František Jelínek

Autor: Vladimír Štrupl a František Novák, 16.08.2007
Umístění: Bechlín, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK
JELÍNEK
nadporučík
z BECHLÍNA
+31.1.1919. v stáří 39. r.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a František Novák

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Vladimír Štrupl a František Novák, 16.08.2007
Umístění: Bechlín, hřbitov
Nápis:
žádný

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4211-00660
Pomník přidal: Vladimír Štrupl a František Novák

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Jitka Balšánková, 10.02.2014
Umístění: Bechlín, osada Benzinov, areál firmy Čepro
Nápis:
VE SVĚTLÉ PAMÁTCE
BUDEME VZPOMÍNATI VÁS
KTEŘÍ JSTE PŘINESLI
NAŠIM NÁRODŮM SVOBODU

ALJECHIN N.N.
OBUCHOV A.M.
ANISIMOV V.J.
DOROFĚJEV D.J.
RJABOV A.P.
KORDILA K.D.
SLIMKO A.J.
GROMOV T.F.
VILKOV O.F.
TAJFUK J.J.
MUCHA P.A.
DUBINKOV V.P.
ARISTOV N.J.
LOKTIONOV N.F.
KOLBASJEVIČ V.L.
Poznámka:

- Dle databáze CEVH MO se jedná o hrob
- Hrob se nachází v areálu firmy Čepro, nepřístupný. Poděkování paní Jitce Balšánkové za ochotu pořídit snímky.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4205-00463
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Josef Menčl

Autor: Arno Glaser, 01.12.2021
Umístění: Bechlín, hřbitov
Nápis:
JOSEF MENČL
*1888 +1957
Poznámka:

Menčl Josef: *27.12.1888 Předonín, č. p. 7, okr. Roudnice n/L (dnes okr. Litoměřice), do rodiny rolníka Josefa Menčla a Anny, roz. Vyšatové. Příslušný tamtéž. Vzdělání: hospodářská akademie. RÚ armáda: prezenční služba IR. Nr. 42. Útvar v době zajetí: Jäg., FJB. Nr. 4. Zajetí: 28.7.1916 Luck. Místo podání přihlášky do legií: Astracháňská gubernie. Zařazení do legií: 11.6.1918. Legie: Čs. legie v Rusku. Jednotka v době zařazení: 2.záložní pluk, hodnost: vojín. Poslední útvar v legiích: 10.střelecký pluk, hodnost: vojín. Konec v legiích: 20.7.1920, demobilizován. +1957, Příčina úmrtí: cévní mozková příhoda.
Asi 3 roky pracoval jako ředitel hospodářské školy ve Vysokém nad Jizerou. Trvale bydlel v Předoníně. Zemřel v roce 1957 a byl pochován v Bechlíně. Zanechal po sobě 4 děti a 8 vnoučat. (dle údajů od vnučky)
(zdroj: Legie 100, http://vademecum.soalitomerice.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Bohumil Měšťák

Autor: Arno Glaser, 01.12.2021
Umístění: Bechlín, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Měšťák Bohumil: *12.11.1912 Předonín, okr. Roudnice n/L (dnes okr. Litoměřice). Povoláním kočí. 1.10.1934 nastoupil základní vojenskou službu u 12. kulometné rotě pěšího pluku č. 42. Po měsíci přeložen k 4. kulometné rotě. 15.9.1935 přeložen k 8 rotě. K 1.10.1936 odchází do zálohy. Během základní služby prodělal výcvik vodiče soumarů a byl jmenován střelcem z pušky II. třídy a obdržel pochvalný dekret. 22.8.1938 byl povolán na mimořádné cvičení. 27.9.1938 byl na Střekově – Stellberg (Ústí n/L) nešťastnou náhodou postřelen desátníkem Novotným a během převozu do nemocnice zemřel. 30.9.1938 pohřben na zdejším hřbitově. Samostatné místo nenalezeno, možná rodinný hrob.
(zdroj: VHÚ, http://vademecum.soalitomerice.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Václav Jonák

Autor: Arno Glaser, 01.12.2021
Umístění: Bechlín, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Jonák Václav: *3.5.1883 Předonín, č. p. 10, okr. Roudnice n/L (dnes okr. Litoměřice), v rodině rolníka Jana Jonáka a matky Marie, roz. Brejníkové. Rolník, ženatý (manželka Anna, roz. Mrvová). RÚ armáda: Inft., IR. Nr. 42. Zajetí: 28.12.1917 Monte Bello (patrně se jedná o Montebelluno). Datum podání přihlášky do legií: 26.4.1918 Padula. Zařazení do legií: 13.5.1918. Legie: Čs. legie v Itálii. První útvar: pěší pluk č. 33, hodnost: vojín. Poslední útvar: 7. pluk polního dělostřelectva, hodnost: vojín. Konec v legii: 10.8.1919. +27.11.1941 Předonín, č. p. 25, mrtvice. 30.11.1941 zde pohřben. Samotný hrob nenalezen, možná některý z rodinných hrobů.
(zdroj: VÚA, Legie 100, http://vademecum.soalitomerice.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob Antonín Strádal

Autor: Arno Glaser, 01.12.2021
Umístění: Bechlín, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Strádal Antonín: *12.12.1861 Předonín, č. p. 12, panství D. Beřkovské (později okr. Roudnice, dnes okr. Litoměřice), do rodiny patentního invalidy (vojenský vysloužilec, neumístěný v invalidovně a mohl být uznán ke službě posádkové nebo pevnostní, ale ne k polní) Josefa Strádala. Svobodný. ResInft., IR. Nr. 42. +15.7.1885 Předonín, tbc. 17.7.1885 zde pohřben. Samostatný hrob nenalezen, možná rodinný hrob.
(zdroj: VHÚ, http://vademecum.soalitomerice.cz )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Hrob František Lípa

Autor: Arno Glaser, 01.12.2021
Umístění: Bechlín, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Lípa František: *3.7.1867 Bechlín, č. p. 52, okr. Roudnice n/L (dnes okr. Litoměřice) do rodiny Vácslava (takto zapsán) Lípy a Marie, roz. Dvořákové. Svobodný, dělník – čeledín. ErsResInft., IR. Nr. 42, 3. ErsKomp. +12.3.1892 Bechlín „...zemřel náhle, byv zadušen spoustou sesuté naň hlíny“. 14.3.1892 zde pohřben. Samostatné místo nenalezeno, možnost rodinného hrobu.
(zdroj: http://vademecum.soalitomerice.cz, VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser