Hlohovec

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2013
Umístění: Hlohovec, Šulekova, mestská časť Šulekovo, Šulekova ul, pri kostole Krista Kráľa
Nápis:
OBETIAM VÁLKY.
1914 - 1918
NAD TATROU SA BLÝSKA

FRANTIŠEK OSVALD
nar. 16./II.1888, padol 21./V.1915.
pri Livanove v Pod. Rusi
V kvetu mládí, na úsvitu jara,
zahynul ako orol poranený;
márne hľadá sílu života,
nad ňom otca, matky hlava stará.

1914
HAJDÚCH ŠTEFAN, CHAMÚT GAŠPAR, KABÁT PETER, KARABA ŠTEFAN,
LIPTÁK VINCENC, MASARYK PAVEL, MOKRÝ JÁN, PREDNÝ PAVEL,
SKLENÁR MICHAL
1915
BIHÁRI MICHAL, HROMADA GEJZA, HRUBÝ ALOJZ, KIČIN MICHAL,
MIKLOVIČ AUG., MOKRÝ FRANT., NĚMEC MICHAL, ONDREJKA JOZEF,
SVETLÍK IMRICH, SVETLÍK MAREK, VACHAN ONDREJ, ŽEMLA VAVRIN,
GATCIK VINCENC
1916
CEPKA FRANTIŠEK, CIBULKA JOZEF, DIVINEC JÁN, GALBIČKA PETER,
HUSÁR JOZEF, CHYTIL IGNÁC, LIČKA GUSTAV, MASÁR FRANT.,
NĚMEC AUGUST., PAŽITNÝ FLORIAN, ŠČIPÁK PAVEL, ŠTEFANOVIČ EDO
1918
CEPKA MICHAL, CEPKA ŠTEFAN, HRUBÝ MICHAL, HRUBÝ ANTON,
MARCINKA PETR, NĚMEC FRANT., PIKNA JÁN, SVETLÍK ŠTEFAN,
ŠOKA IMRICH, ŠPALEK JOZEF, VALANEC VAVRIN, ZELENAY JÁN
1917
DIVINEC JOZEF, ZELENAY JUL.
1919
JOŠT FRANT.
1920
RYBÁR MICHAL

HRNČÁR PETER, NEZVESTNÝ

NEZAPOMEŇTE, ŽE NAŠE ZTRATENÉ ŽIVOTY VYKÚPILY SLOBODU NÁRODA.

TÝM KTORÉ CIELA SVOJEHO NEDOŠLI. VENOVANÉ L. P. 1928.
Poznámka:

autor: KOCOUREK HOLÍČ


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Peter Pavlík

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2013
Umístění: Hlohovec, Šulekova, mestská časť Šulekovo, pri kostole Krista Kráľa, vedle pomníku obetima 1. svetovej vojny
Nápis:
JÁN MOKRÝ 1921 - 1944
ŠTEFAN ONDRIŠ 1925 - 1944
TEOFIL KUCHARA 1920 - 1943
KAROL DANIHEL 1920 - 1943
JÁN UHRÁK 1922 - 1942
JOZEF MIK 1914 - 1941

ŽIVOTY SVOJE STE POLOŽILI
V BOJI ZA NAŠE POSVÄTNÉ PRÁVA,
ABY SME MY TU V POKOJI ŽILI
NECH NÁM VÁŠ PRÍKLAD SILY DODÁVA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Peter Pavlík