Banská Bystrica

Československej armády, Dolná, Horná, Kapitulská, Kostiviarska cesta, kpt. Otakara Jaroša, Lazovná, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP, Námestie Š. Moyzesa, Námestie Štefana Moysesa, Národná, Rudlovská cesta, Sásovská cesta, Skuteckého

Pamätná tabuľa vojakom Červenej armády

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP 1, budova starej radnice
Nápis:
VOJAKOM HRDINSKEJ SOVIETSKEJ ARMÁDY,
KTORÍ SA BILI A MRELI AJ ZA SLOBODU NAŠEJ VLASTI,
A KTORÍ ŽIJÚ V SRDCIACH VĎAČNÉHO OBYVATEĽSTVA,

VENUJÚ NA POČESŤ 10. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA,
AKO PREJAV LÁSKY OBČANIA MESTA BANSKEJ BYSTRICE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'7.6'' E19°8'45.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa vojakom Rumunskej armády

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP 1, budova starej radnice
Nápis:
SKLÁŇAME SA S HLBOKOU ÚCTOU PRED VOJAKMI RUMUNSKEJ ARMÁDY,
KTORÍ SA PODIEĽALI NA OSLOBODZOVANÍ NAŠEJ VLASTI
A Z KTORÝCH MNOHÍ POLOŽILI ŽIVOTY ZA NAŠU SLOBODU.

VENUJÚ VĎAČNÍ OBČANIA BANSKEJ BYSTRICE V ROKU 2013.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'7.6'' E19°8'45.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Gustáv Kazimír Zechenter

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP 8, Štátne lesy
Nápis:
TU PÔSOBIL BANSKOBYSTRICKÝ RODÁK
GUSTÁV KAZIMÍR ZECHENTER
LASKOMERSKÝ
NÁRODNÝ DEJATEĽ A SPISOVATEĽ

VENOVANÉ MESTOM
V ROKU 750. VÝROČIA BANSKEJ BYSTRICE
2005
Poznámka:

Gustáv Kazimír Zechenter (4.3.1824 Banská Bystrica – 20.8.1908 Kremnica) spisovateľ, prírodovedec a lekár. V rokoch 1848-49 účastník revolúcie, počas marcového viedenského povstania a potom až do mája 1848 dôstojník akademickej gardy, po návrate domov cez prázdniny zmobilizovaný do maďarskej národnej gardy, s ktorou ako štábny lekár sa zúčastnil bojov pri Žiline a Komárne.
(zdroj: Slovenský biografický slovník VI. Martin 1994)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam 1. svetovej vojny

Autor: Ladislav Barabás, 05.10.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa, cintorín, pravá horná časť, medzi hrobmi vojakov 1. svetovej vojny
Nápis:
ČESŤ A SLÁVA
PADLÝM HRDINOM
V PRVEJ
SVETOVEJ VOJNE

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska SNP

Autor: Matěj Ševčík, 07.07.2013
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa 23, na bočnej stene pri vchode do budovy Základnej školy a Materskej školy Š. Moysesa
Nápis:
V TEJTO BUDOVE ZA
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO
POVSTANIA ROKU 1944 MALI
SÍDLO: SLOBODNÝ SLOVENSKÝ
VYSIELAČ A
„ZAS“ ZPRAVODAJSKÁ
AGENTÚRA SLOVENSKA

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Matěj Ševčík

Pamětní deska SNP

Autor: Matěj Ševčík, 07.07.2013
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa 14, na bočnej stene budovy Základnej školy Slobodného slovenského vysielača
Nápis:
V TEJTO BUDOVE
ZA SLOVENSKÉHO
NÁRODNÉHO POVSTANIA
ROKU 1944 SIDLILO
POVERENÍCTVO SLOVENSKEJ
NÁRODNEJ RADY
PRE ZDRAVOTNÍCTVO

VENOVANÉ PRI OSLAVE
TRETIEHO VÝROČIA POVSTANIA

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Matěj Ševčík

Pamätná tabuľa S. D. Štefanovič

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa 25, vľavo od vchodu do budovy Galérie
Nápis:
Na večnú pamiatku kapitánovi
SAMUELOVI DOBROSLAVOVI ŠTEFANOVIČOVI
/1822 – 1910/, rodákovi z nášho mesta.
Bojoval s hurbanovskými dobrovoľníkmi
za sebaurčenie slovenského národa
v Slovenskom povstaní 1848 – 1849.

V Roku J. M. Hurbana venuje
Banská Bystrica
2007

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'12.4'' E19°08'49.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Imrich Ďurica

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa 1, na budove rímskokatolíckeho farského úradu
Nápis:
V TEJTO BUDOVE PÔSOBIL V ROKOCH 1982 – 1986
KŇAZ-KANONIK IMRICH ĎURICA
*1915 †1992
V PÄŤDESIATYCH ROKOCH BOL KOMUNISTICKÝM
REŽIMOM NESPRAVODLIVO ODSÚDENÝ NA DESAŤ
ROKOV VÄZENIA A NA PÄŤ ROKOV STRATY
OBČIANSKYCH PRÁV.
NESPRVODLIVÝ TREST SI ODPYKAL V PLNOM ROZSAHU
V RÔZNYCH VÄZNICIACH, NAPRÍKLAD AJ V JÁCHYMOVE
PRI ÚPRAVE URÁNOVEJ RUDY.
VENOVANÉ JEHO PAMIATKE
R. K. FARSKÝ ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA
A
KPVS BANSKÁ BYSTRICA
V APRÍLI 1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Josef Hovorka

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa, cintorín, sektor M, pri chodníku
Nápis:
JOSEF HOVORKA
MAJOR PECHOTY V.V.
1888 – 1937.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'19.7'' E19°8'43.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hroby Obetí 1. svetovej vojny I-III rad

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie Š. Moyzesa, cintorín, pravá horná časť
Nápis:
August Vagacs *1892 †1916
bez nápisu
Jozef Sulek *1885 †1915
Zsiva Kustorcsan *1885 †1915
Jan Horváth *1879 †1915
Josef Ötvös *1893 †1914
Gioko Vukovič *1878 †1917
Jan Grozda *1875 †1914
Josef Schmek *1887 †1914
Theodor Dr. Serenyi *1888 †1914
František Martin *1884 †1914
Josef Schůlez *1883 †1914
Adolf Dvořák *1891 †1914
Štefan Ledneczký *1886 †1914
Dumitru Juravle *1891 †1915
Ján Nyergő *1882 †1914
Ondřej Burján *1882 †1914
bez nápisu
Kálmán Tóth *1895 †1918
Karel Seemann *1883 †1914
Josef Feller *1890 †1914
Josef Bureš *1884 †1914
Anton Szabó *1872 †1914
Jan Sujt *1879 †1914
Alexandr Budai *1879 †1914
Jakub Koringel *1891 †1914
Michal Bosnjak *1889 †1914
Pavel Pajka *1889 †1914
Jiří Palmer *1886 †1914
Antonín Buzdon *1876 †1915
bez nápisu
Nykerof Rohan *1889 †1915
Alexandr Kovács *1894 †1915
Josef Mitreiter *1896 †1915
Simeon Nyamtzu *1889 †1915
Josef Katyina *1893 †1915
Velemír Lazetics *1888 †1915
Štepán Hiel *1898 †1916
Ludvík Jonás *1897 †1916
Jozef Szedliak *1873 †1917
Ladislav Tinku *1888 †1917
Štefan Boros *1879 †1916
Jiří Gáspárics *1873 †1917
Josef Wiboch *1896 †1917
Michal Skirta *1898 †1917
Edmund Ritschl *1897 †1917
Václav Ptaček *1877 †1917
bez nápisu
Ján Kis *1890 †1914
Rudolf Nagy *1884 †1918
František Netza *1883 †1915
bez nápisu
Štefan Peťko *1899 †1919
Petr Comizzio *1889 †1916
Jan Benycsik *1896 †1916
Ján Morár *1888 †1916
Jiří Ivan Frassym *1896 †1916
Aron Gyana *1884 †1916
Jozef Urban *1879 †1916
Ján Bulla *1871 †1917
Szalva Lupták *1881 †1916
Josef Geier *1893 †1916
Demeter Hosszú *1875 †1916
Jozef Sztraka *1887 †1916
Anton Vocel *1894 †1915
Jozef Meszaicsik *1892 †1915
Jiří Kollár *1894 †1915
Ferdinand Tscheppe *1879 †1915
Jan Reinhardt *1883 †1915
Jan Casevich *1892 †1915
Bohumil Šafránek *1892 †1915
František Justin *1893 †1915
Max Robert Paul *1893 †1915
Ján Hríbik *1876 †1915
bez nápisu
Jozef Pirzl *1895 †1914
Desider Zadu *1885 †1914
Jakub Krajcer *1890 †1914
Jan Cserta *1883 †1914
Jiří Trúcz *1882 †1914
Ján Kovács *1886 †1914
František Schlőgl *1883 †1914
Teodor Mátyás *1890 †1914
Peter Parapoňák *1851 †1914
Filip Biros *1866 †1917
Peter Nikolajevics *1888 †1914
Jiří Csopa *neznámy †1914

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Toto místo je počítáno jako 87 VPM
Pomník přidal: Ladislav Barabás