Banská Bystrica

Československej armády, Dolná, Horná, Kapitulská, Kostiviarska cesta, kpt. Otakara Jaroša, Lazovná, Nám. Š. Moysesa, Námestie SNP, Námestie Š. Moyzesa, Námestie Štefana Moysesa, Národná, Rudlovská cesta, Sásovská cesta, Skuteckého

Hrob Ján a Ivan Bakoss

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor 2
Nápis:
1895 JÁN BAKOSS 1945
EV. SENIOR, BOŽÍ BOJOVNÍK
A NÁRODNÝ MUČENÍK
MUDR. I. M. IVAN BAKOSS
1925 SYN – OBEŤ FRONTU 1945
Poznámka:

Ján Bakoss (31.3.1895 Pukanec – 31.1.1945 Martin, poch. Banská Bystrica) - čs. vlastenec, po vypuknutí SNP člen RNV v Banskej Bystrici, po jeho ústupe do hôr žil v ilegalite, 5.1.1945 zatknutý fašistami v Martine a neskôr zavraždený. Po oslobodení sa jeho ostatky našli v masovom hrobe Pod Stráňami v Martine. R. 1947 in memoriam vyznamenaný Radom SNP I. tr. čs. vojnovým krížom 1939.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'25.5'' E19°8'29.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Pohranc

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, pravá strana
Nápis:
ŠTEFAN POHRANC
PODPLUKOVNÍK PION. VOJSKA
*20.I.1900 †30.IX.1941

ČESŤ TVOJEJ PAMIATKE!
Poznámka:

mjr. Štefan Pohranc bol veliteľom ženijného vojska poľnej armády Bernolák určenej na útok proti Poľsku


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavol Mikleš

Autor: Ladislav Barabás, 30.07.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, evanjelický cintorín
Nápis:
PAVOL MIKLEŠ
TECHNICKÝ ÚRADNÍK SLOV. POŠTY.
*8.AUGUSTA 1912.
+23.JÚLA 1944.

PREČO SOM SA STAL NEVINNOU OBEŤOU?
VEĎ RODU SVOJMU SOM SLÚŽIL,
VŽDY SA SNAŽIL A ZBOŽNE ŽIL.
V TOM SOM HĽADAL ŽIVOT A SVET.
VERÍM, ŽE NA TO VŠETKO
SÁM HOSPODÍN DÁ ODPOVEĎ!

PLATON:
"LEN BOH MÁ PRÁVO NA ŽIVOT!"
Poznámka:

Dňa 23.VII.1944 pri Rakovčíku (okr. Svidník) partizáni smrteľne postrelili úradníka P. Mikleša pri pokuse opraviť diaľkový kábel, poškodený partizánmi zv. Čapajev. Slovenskú opravárenskú skupinu pokladali partizáni za nemeckú.
(zdroj: https://www.29august1944.sk/pravda-o-snp/povstanie-roku-1944/130-1-bolo-povstanie-slavne )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Martin Ježo

Autor: Ladislav Barabás, 18.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor V
Nápis:
MARTIN JEŽO
1880 - 1946
Poznámka:

Martin Ježo (6.5.1880 Stará Turá – 21.12.1946 Banská Bystrica) bol počas Slovenského národného povstania členom Revolučného národného výboru, po ústupe povstania do hôr bol väznený Gestapom v Banskej Bystrici. Vyznamenania: 1939 Čsl. vojnový kríž, 1947 Rad SNP I. triedy in memoriam
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Július Flache

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, evanjelický cintorín, sektor IV, hrob č. 20/10
Nápis:
Július
FLACHE
akad. maliar
1892 - 1967
Poznámka:

Július Flache (7.11.1892 Budapešť – 18.9.1967 Banská Bystrica) maliar. V rokoch 1914-1917 bol vojnový kresliar hlavného štábu rakúsko-uhorskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník II. Martin 1987)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Alexander Matuška

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, cintorín, sektor IV/19/6
Nápis:
národný umelec
ALEXANDER MATUŠKA
1910 – 1975
Poznámka:

Alexander Matuška (26.2.1910 Vlkanová – 1.4.1975 Bratislava, poch. v Banskej Bystrici) literárny kritik, esejista, národný umelec. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, pracoval v tlačovom odbore SNR v Banskej Bystrici, spolupracoval s povstaleckým vysielačom. Po ústupe povstalcov do hôr bol 6 týždňov väznený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Miloš Cambel

Autor: Ladislav Barabás, 02.06.2022
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, evanjelický cintorín
Nápis:
MILOŠ CAMBEL
1901 – 1958

ODPOČÍVAJ V POKOJI
Poznámka:

Miloš Cambel (14.6.1901 Slovenská Ľupča – 14.11,1958 Banská Bystrica) slovenský pedagóg a protifašistický bojovník. V júni 1944 zorganizoval 17-člennú skupinu študentov, ktorá sa pripravovala na ozbrojený boj. V polovici septembra 1944 sa na jej základe sformoval vyše 200-členný Vysokoškolský strážny oddiel. Pri ústupe do hôr padol 2.11.1944 v priestore Prašivej do zajatia, väznený v Banskej Bystrici. 28. novembra odvlečený do zajateckého tábora Altenburg, odkiaľ sa vrátil po oslobodení. Vyznamenanie: Za chrabrosť pred nepriateľom, Rad SNP I. triedy, Za zásluhy 1. stupňa, Čsl. vojnový kríž 1939
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Ladislav Sára

Autor: Ladislav Barabás, 04.04.2010
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná, hrob č. VI/7/9 na evanjelickom cintorína
Nápis:
NA PAMIATKU HRDINU SNP
LADISLAVA SÁRU

1913 – 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kamene zmiznutých - Ján Bakoss

Autor: Ladislav Barabás, 14.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Lazovná 40, evanjelická fara, pred vchodom
Nápis:
TU ŽIL
JÁN BAKOSS
NAR. 1895
ZATKNUTÝ 5.1.1945
V MARTINE
ZAVRAŽDENÝ 31.1.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°44'7.9'' E19°8'45''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Rudé a Rumunské armádě

Autor: Marek Lanzendorf, 03.08.2016
Umístění: Banská Bystrica, Námestie SNP
Nápis:
HRDINOM
SOVIETSKEJ ARMÁDY,
PADLÝM
ZA NEZÁVISLOSŤ
SOVIETSKEHO SVÄZU
A ZA VZKRIESENIE
ČESKOSLOVENSKEJ
REPUBLIKY
VĎAČNÁ BANSKÁ BYSTRICA

ВЕЧНАЯ СЛАВА
ГЕРОЯМ
ПАВШИМ В БОЯХ
ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
И ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
2 УКРАИНСКИЙ ФРОНТ
26. МАРТА 1945
БАН. БИСТРИЦА

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ
ВОИНЫ
КРАСНОЙ АРМИИ
ПАВШИЕ
СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ
В БОЯХ ЗА СВОБОДУ
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
И ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1945

VĎAKA RUMUNSKEJ ARMÁDE – OSLOBODITEĹKE MĚSTA
MULŢUMIRI ARMATEI ROMĂNE – ELIBERATOREA ORAŞULUI

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Matěj Šťastný