Toužetín

Pomník Karel Aksamit

Autor: Jiří Porteš a Lucie Ottová, 10.04.2010
Umístění: Toužetín, náves
Nápis:
ZDE ZAHYNUL
V BOJI S NACISTY
KAREL AKSAMIT
ČLEN ILEGÁLNÍHO
ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU
KOMUNISTICKÉ STRANY
ČESKOSLOVENSKA
11.4.1897 - 21.6.1944
Poznámka:

Kulturní památka rejstříkové číslo 42455/5-4872.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-30283
Pomník přidal: Jiří Porteš a Lucie Ottová
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Milan Lašťovka, 28.07.2013
Umístění: Toužetín, střed obce, v parku
Nápis:
OBĚTEM
VÁLKY
1914 - 1918

PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 - 1918

SAILER ANTONÍN
SAILER OLDŘICH
JIRÁSEK LADISLAV
KROB VÁCLAV
ŠEVČÍK VÁCLAV
SOCHOR EMANUEL
CHOCHOLA JAROSLAV
CHOCHOLA PAVEL
BECHYNĚ RUDOLF
BECHYNĚ VÁCLAV

ČERVENKA VÁCLAV
MORÁVEK FRANTIŠEK
BECHYNSKÝ BOHUMIL
MIKEŠ JOSEF
LÁVIČKA VÁCLAV
DOKSANSKÝ JAN
ŠVADLENKA FRANTIŠEK
SRBECKÝ OLDŘICH
FAJTL LADISLAV

ALOIS HORNÍK JOSEF HORNÍK
FRANTIŠEK HORNÍK
Poznámka:

Další fotky v příloze - stav pomníku před opravou a původní stav

Pomník, v původním provedení, byl odhalen již v roce 1921 k uctění památky Obětem 1. sv. války, kterými se stali i občané obce Toužetín a okolí. Stávající podoba pomníku, nejenom z vyjádření současného starosty obce – pana Josefa Novotného, vznikla asi před třemi lety, což ve svém příspěvku s foto obrazovou přílohou, rovněž dokládá pan Milan Lašťovka. Pomník stojí na „středové části s popisem“ původního pomníku, viz foto z 20. let minulého 20. století, autor neznámý. Starosta obce se rovněž vyjádřil k některým devastujícím skutečnostem původního pomníku (dobové události, vandalství či úmyslné konání), jejichž konečným důsledkem je současná podoba pomníku o kterou se nejenom on sám zasloužil, ale i obec a její občané. Dále se zmínil o významném podílu obce na vzniku a odhalení Pomníku Obětem 2. sv. války v městě Žatec, pro symboliku bojů československého letectva. Není bez zajímavosti skutečnost, že na místním Pomníku Obětem 1. sv. války je uvedeno jméno padlého – LADISLAV FAJTL, kdy se může jednat o blízkého příbuzného, významného letce z 2. sv. války - FRANTIŠKA FAJTLA, který se narodil a vyrůstal ve vedlejší obci Donín (součást obce Toužetín), kde na č.p. 70, je umístěna, na jeho památku, pamětní deska. (Mgr. Jaroslav Krídlo, 27.5.2014)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-00270
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Mgr. Jaroslav Krídlo

Pomník Obětem Sedmileté války

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 06.08.2015
Umístění: Toužetín, stromořadí u křižovatky Louny, Toužetín
Nápis:
ŠARVÁTKA
19 DUBNA
1759
VE VÁLCE
SEDMILETÉ
Poznámka:

TOUŽETÍN, památník na jednu z bitev sedmileté války - 1756 - 1763
Sedmnáctého dubna 1759 se v těchto místech utkala ustupující rakouská císařská vojska s Prusy.
Došlo k rozsáhlé bitvě. Zúčastnila se jí pěchota i dělostřelectvo. Boje probíhaly mezi obcemi Vrbno, Donín, Toužetín a dosáhly až k Divicům a Vinařicům. Císařští v této bitvě zajali více než 50 pruských černých husarů i s rytmistrem. Následující den bitva pokračovala v Panenském Týnci vypalováním a rabováním. Pruští černí husaři dobyli Toužetín, kde vyrabovali místní pivovar a vinopalnu. Následkem nezřízeného opíjení byla vojska černých husarů donucena rakousko-uherskými husary k ústupu směrem na Louny. Četné kosterní pozůstatky a nalezená zbroj nesou známky sečných zbraní. Tento památník připomíná jednu z bitev sedmileté války a její oběti, bez ohledu na příslušnost k té či oné armádě.
Tento památník byl opraven a zpřístupněn v říjnu 2014. Jeho rekonstrukce byla financována z Fondu Ústeckého kraje a prostředků Obce Toužetín. Stavební úpravy provedla firma IRS. (zdroj: opis průvodní tabule pomníku)
Po opravě panem Kozákem v roce 1975 byl pomník opět opraven a slavnostně otevřen 19. října 2014 starostou obce Toužetín panem Josefem Novotným. (zdroj http://www.vets.cz/monument/ )


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-37590
Souřadnice: N50°18'48.48'' E13°52'39.71'' (před památníkem)
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob vojáků Rudé armády

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 26.05.2014
Umístění: Toužetín, hřbitov
Nápis:
DVĚMA
RUDOARMĚJCŮM
KTEŘÍ ZEMŘELI V KVĚTNOVÉ
REVOLUCI 1945 V TOUŽETÍNĚ

PO SLAVNÝCH BOJÍCH V STALINGRADĚ
V ULICÍCH VRATISLAVY
SPÍTE V ČESKÉM JABLOŇOVÉM SADĚ
S ČAPKOU SPADLOU S HLAVY

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-4207-00271
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo

Hrob Otakar Doksanský

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 26.05.2014
Umístění: Toužetín, hřbitov
Nápis:
OTAKAR
DOKSANSKÝ
Legionář
31. polní pluk – Italská fronta
1. světová válka

Rodák z obce Toužetín
Poznámka:

Doksanský (Doxanský) Otakar (Otokar), nar. 6.2.1898, Toužetín okr. Louny. V RU armádě sloužil u 92. pěšího pluku jako vojín. Zajat 16.11.1917, Piava. V čs legiích v Itálii sloužil jako vojín u 31. pěšího pluku. Demobilizován 31.12.1919.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/3531761 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Brod

Autor: Mgr. Jaroslav Krídlo, 26.05.2014
Umístění: Toužetín, hřbitov
Nápis:
MUDr.
KAREL
BROD
PODPL. ČSL. LEGIÍ V.V.
*11.9.1889 †14.1.1937.
Poznámka:

v době dokumentace místa probíhala oprava hrobu
Brod Karel, Dr., nar. 11.9.1889, Touženín okr. Louny. V RU armádě sloužil u 88. pěšího pluku jako jednoroční dobrovolník. Zajat 14.9.1914, Javorov. Nejprve sloužil jako poručík 1. srbské divize v Srbské armádě od 20.4.1916. Následně v čs legiích v Rusku, kam zařazen jako podporučík od 24.3.1918 ve 2. střeleckém pluku. Službu v legii skončil jako podplukovník 12.1.1920 a přešel k ČSA.
(zdroj http://www.vuapraha.cz/soldier/3524374 )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Mgr. Jaroslav Krídlo
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Richard Sladký

Autor: Milan Lašťovka, 07.06.2017
Umístění: Toužetín, hřbitov
Nápis:
MUDr. Richard Sladký
generál zdravotnictva

*1.4.1870 +16.2.1959

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Karel Habl

Autor: Jana Elbelová, 01.09.2020
Umístění: Toužetín, hřbitov
Nápis:
KAREL
HABL
ROTMISTR
18 1/2 93 +19 3./8. 34

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°18'46.67'' E13°53'20.02'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka

Kenotaf voják Laxa

Autor: Jana Elbelová, 26.08.2020
Umístění: Toužetín, hřbitov
Nápis:
RODINA
LAXOVA
Poznámka:

foto v uniformě Kriegsmarine


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°18'46.67'' E13°53'20.02'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lastovka