Bratislava

Hrob Anton Rašla

Autor: Ladislav Barabás, 11.10.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 5, chodník 13, hrob č. 239
Nápis:
GENERÁL
ANTON RAŠLA
ÚČASTNÍK SNP
*15.9.1911 †17.5.2007
Poznámka:

Anton Rašla (5.9.1911 Pavlice - 17.5.2007 Bratislava) kapitán justície, vojenský prokurátor 1. čsl. armády na Slovensku. Po vzniku Slovenskej republiky bol v júni 1939 pridelený k voj. súdu v Bratislave. V júni - septembri 1941 pôsobil na východnom fronte. Pre podozrenie zo spolupráce s bieloruskými parrizánmi bol po návrate domov vyšetrovaný a väznený. Na východnom fronte pôsobil aj v januári - marci 1942. Po návrate na Slovensko pôsobil na voj. prokuratúre. V roku 1943 bol pol roka vo vyšetrovacej väzbe. V tom čase už spolupracoval s komunistami a zúčastňoval sa na príprave SNP. Dňa 1.5.1944 bol z armády prepustený. Pracoval v ilegalite, po vypuknutí povstania pôsobil ako hlavný voj. poľný prokurátor 1. čsl. armády na Slovensku a bol aj členom SNR. V marci 1946 zastával funkciu štátneho žalobcu na Národnom súde v Bratislave. Od januára 1948 bol námestníkom hl. voj. prokurátora v Bratislave. Do hodnosti brig. generála bol povýšený 3.12.1949. V rámci ťaženia proti burž. nacionalistom bol v roku 1952 prepustený z armády a väznený.
Vyznamenania: Čsl. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Čsl. voj. medaila Za chrabrosť pred nepriateľom, Čsl. voj. medaila Za zásluhy I. tr., sov. Za pobedu nad Germanijej, Medall of Freedom with Bronze Palme
(zdroj: http:/www.vhu.sk/data/files/58.pdf )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'38.9'' E17°2'39.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jozef Mjartan

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor I, chodník C hrob č. 62
Nápis:
JOZEF MJARTAN
1900 - 1983
NOSITEĽ VYSOKÝCH
ŠTÁTNYCH VYZNAMENANÍ
Poznámka:

Jozef Mjartan (22.2.1900 Cígeľ 25.2.1983 Bratislava) verejný činiteľ. V jeho byte sa schádzalo okresné ilegálne vedenie KSS na Hornom Ponitrí. Roku 1944 pomáhal organizovať partizánske hnutie, zakladateľ RNV, po vypuknutí povstania podpredseda RNV v Prievidzi, príslušník Hornonitrianskej partizánskej brigády. Po oslobodení funkcionár Demokratickej strany. Vyznamenania: Čsl. voj. kríž 1939, Rad SNP I. tr., Rad 25. februára, Rad republiky, Rad Červenej hviezdy, Rad K. Gottwalda
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Pavel Kasper

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 4, chodník č. 4, hrob č.571
Nápis:
PPLK. PAVEL KASPER
1917 - 1986
Poznámka:

pplk. Pavel Kasper 10.11.1917 - 31.01.1986


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Štefan Ružička

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 2, chodník 1, hrob č. 21
Nápis:
PPLK. ŠTEFAN RUŽIČKA
*27.1.1922 †25.VIII.1975

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Viktor Buchal

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 1, chodník A, hrob č. 22
Nápis:
JUDR. PPLK. VIKTOR BUCHAL
16.12.1944 - 20.8.2013

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Matej Kršiak

Autor: Ladislav Barabás, 27.12.2017
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium sektor 1, chodník 8, hrob č. 36
Nápis:
RODINA
KRŠIAKOVA
MATEJ
*1888 †1977
Poznámka:

Matej Kršiak (18.2.1888 Trubín – 24.1.1977 Bratislava) bol československý politik a medzivojnový poslanec NZ za KSČ. Počas prvej svetovej vojny bol dobrovoľne zajatý v Lubline a v ruskom zajateckom tábore v Muromi sa pripojil k čsl. légiám, neskôr prešiel do boľševického hnutia. Osobne sa stretol s V. I. Leninom.
(zdroj: Wikipedie)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Zoltán Frankl

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor I. chodník C, hrob č. 75
Nápis:
ZOLTÁN FRANKL
1915 - 1980
Poznámka:

Zoltán Frankl (5.6.1915 - 22.5.1980) bol väznený v koncentračnom tábore Mauthausen.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Kováč

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor VII, chodník 7, hrob č. 493
Nápis:
PPLK. JÁN KOVÁČ
*2.4.1910 †14.11.1985

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Jindřich Ditrich

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium
Nápis:
PLK. RSDr. JINDŘICH
DITRICH
9.12.1930 - 9.4.2016
Poznámka:

J. Ditrich sa narodil v Dvore Králové nad Labem


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°12'65'' E17°2'62''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob František Pokorný a Štefan Kula

Autor: Ladislav Barabás, 28.04.2018
Umístění: Bratislava, Hodonínska, krematórium, sektor 5, chodník 3, hrob č. 760
Nápis:
pplk. FRANTIŠEK POKORNÝ
17.10.1898 - 15.7.1979

pplk. ŠTEFAN KULA
3.10.1914 - 23.7.2000

S LÁSKOU SPOMÍNAME

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás