Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Kenotaf Mikuláš Goldberger

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova, ľavá časť židovského cintorína, 3. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
Dr. MIKULÁŠ GELDBERGER
1887 - 1944
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.4'' E17°04'57.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf rodiny Weissovej

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 8. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
KARL VILMA HANZI
FRIDA VIKTOR
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'38.9'' E17°04'57.7''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Lujze Raabová, Emanuel a Julia Reich

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 23. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
LUJZE RAABOVA
EMANUEL REICH
JULIA REICH
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.1'' E17°04'59.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Alexander Frank

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 23. rad
Nápis:
NA PAMIATKU
ALEXANDROVI FRANKOVI,
KTORÝ V 45. ROKU SVOJHO VEKU
ZAHYNUL V KONCENTRAČNOM TÁBORE.
JEHO TRUCHLIACA MANŽELKA A SYN.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.1'' E17°04'58.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf József Erdély

Autor: Ladislav Barabás, 19.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 19. rad
Nápis:
IN MEMORIAM:
ERDÉLY JÓZSEF
1877 - 1944
Poznámka:

obeť holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.9'' E17°04'58.0''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Alexander Polák a Míra Poláková

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 14. rad
Nápis:
IN MEMORIAM:
MOJÍM DRAHÝM ZAHYNULÝM
V ROKU – 1942
ALEXANDER NAR. 1895 – OTEC
MÍRA NAR. 1925 – SESTRA
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.5'' E17°04'57.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Kornel a Terezia Pollak

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 19. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
KORNEL POLLAK
TEREZIA POLLAK
4. OKTÓBER 1944
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.8'' E17°04'58.3''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Július Pollák

Autor: Ladislav Barabás, 09.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 15. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
JÚLIUS POLLÁK
NAR. 31.V.1880, ZAHYNUL 17.X.1944
V KONCENTRAČNOM TÁBORE V OSWIENTIMI.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'39.6'' E17°04'58.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Obetí holokaustu

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, pravá strana židovského cintorína, 19. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
ARMIN, ALEXANDER RAUCHWERGER
BEDRICH, EUGENIA, ERIKA HEXNER
ERNEST VALENT
Poznámka:

nápis je na zadnej strane náhrobníka


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'38.8'' E17°05'00.4''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Kenotaf Erna Mászová a Vily Mász

Autor: Ladislav Barabás, 13.04.2015
Umístění: Bratislava, Žižkova 50, ľavá strana židovského cintorína, 30. rad
Nápis:
IN MEMORIAM
ERNA MÁSZOVÁ
VILY MÁSZ
Poznámka:

obete holokaustu


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'40.7'' E17°04'58.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás