Bratislava

Hrob Ján Kvačala

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2009
Umístění: Bratislava, Čulenova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1, hrob č. 11
Nápis:
TU SPOČÍVA V KRISTU PÁNU
Dr. D. JÁN KVAČALA
PROFESOR EV. TEOLÓGIE
NAR. 5.II.1862 V PETROVCI -
ZOM. 9.VI.1934 VO VIEDNI.
VEČNÁ MU PAMÄŤ V CIRKVI A V NÁRODE!

„BOJ VÝBORNÝ BOJOVAL JSEM, BĚH
JSEM DOKONAL, VÍRU JSEM ZACHOVAL.
JIŽ ZATÍM ODLOŽENA JEST MI KORUNA
SPRAVEDLNOSTI, KTEROUŽ DÁ MI
V ONEN DEN PÁN, TEN SPRAVEDLIVÝ
SOUDCE.“
II. EP. K TIMOT. 4 – 8.

sign. Mahr
Poznámka:

Ján Kvačala (5.2.1862 Bački Petrovec, Juhoslávia – 9.6.1934 Viedeň, poch. V Bratislave) pedagóg. V rokoch 1893-1918 profesor na katedre cirkevných dejín evanjelickej teologickej fakulty univerzity v Tartu (ZSSR). Zúčastnil sa na organizovaní československých légií v Rusku.
(zdroj: https://matica.sk/slovenski-dobrovolnici-v-cesko-slovenskych-legiach/ )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Hrob Ján Rapoš

Autor: Ladislav Barabás, 07.06.2021
Umístění: Bratislava, Čulenova, cintorín pri Kozej bráne, sektor 1, hrob č. 66
Nápis:
MUDr. JÁN RAPOŠ
1900 – 1947
Poznámka:

Ján Rapoš (17.6.1900 Kovačica, Juhoslávia -26.7.1947 Bratislava) krajanský pracovník, lekár. V období fašizmu vedúci činiteľ slovenského podzemného hnutia v Banáte, napriek policajnému dozoru a väzneniu organizoval vo svojom byte schôdzky antifašistov a spolupracoval s partizánmi. Po návšteve Slovenska v roku 1944 oficiálne vstúpil do styku s partizánskym hnutím J. B. Tita v mene Slovákov v Banáte. Až do oslobodenia Juhoslávie príslušník juhoslovanskej armády.
(zdroj: Slovenský biografický slovník V. Martin 1992)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás