Bratislava

29. augusta, Adámiho, Banskobystrická, Beňovského, Borodáčova, Botanická, Boženy Němcovej, Brečtanová, Bulíkova, Cesta na Červený Most, Cesta na Senec, Cyprichova, Československých tankistov, Čmelíkova, Daxnerovo námestie, Detvianska, Dobrovičova, Dolnozemská, Dostojevského rad, Eisnerova, Fajnorovo nábrežie, Farského, Floriánske námestie, Francúzskych partizánov, Františkánske námestie, Furmanská, Gajova, Galvaniho, Godrova, Gondova, Gorkého, Grösslingová, Heydukova, Hlavné námestie, Hlboká, Hodonínska, Hodžovo námestie, Horský park, Hradná, Hradská, Hubeného, Hviezdoslavovo námestie, Charkovská, Chorvátska, Imricha Karvaša, Ivánska cesta, Jadranská, Jakubovo námestie, Janšákova, Jesenského, Kačín, Kaméliová, Kamzík, Kapucínska, Karpatská, Kaštieľska, Klanec, Klariská, Komárovská, Konventná, Kopčianska, Kovácsova, Kozia, Krajinská, Kremeľská, Kúpeľná, Kuzmányho, Kvačalova, Kvetinárska, Legionárska, Líščie údolie, Ľudové námestie, Maďarská, Malý Slavín, Medená, Mikovíniho, Miletičova, Mlynská, Molecova, Moyzesova, Mudroňova, Na Slavíne, Na Vrátkách, nábrežie arm. gen. L. Svobodu, nábrežie M. R. Štefánika, Nábrežná, Námestie 1. mája, námestie 6. apríla, Námestie A. Dubčeka, námestie A. Hlinku, Námestie Franza Liszta, Námestie Nežnej revolúcie, námestie Slobody, námestie SNP, námestie Svätého Petra a Pavla, námestie Titusa Zemana, Nevädzová, Nobelova, Opletalova, Osloboditeľská, Ovocná, Palackého, Palisády, Palmová, Panenská, Panská, Paulínyho, Pekná cesta, Plickova, Podhradie, Podjavorinskej, Popradská, Primaciálne námestie, Prístavná, Púchovská, Pútnická, Račianska, Radlinského, Radničné námestie, Rebarborová, Rudnayovo námestie, Ružinovská, Rybia brána, Sládkovičova, Slovanské nábrežie, Slovnaftská, Somolického, Staré Grunty, Staromestská, Strmé sady, Svoradova, Šafárikovo námestie, Šaldova, Šamorínska, Šancová, Škarniclova, Školská, Štefánikova, Štúrova, Šulekova, Tajovského, Tichá, Tilgnerova, Tobrucká, Tolstého, Tomášikova, Trnavská cesta, Turistická, Vajanského, Vajnorská, Vazovova, Ventúrska, Vetvárska, Viedenská cesta, Vrančovičova, Zámocká, Zhorínska, Žatevná, Židovská, Žižkova, nezařazeno

Kamene zmiznutých - Ján Országh

Autor: Ladislav Barabás, 12.10.2021
Umístění: Bratislava, námestie Slobody, pred Úradom vlády SR
Nápis:
TU PRACOVAL
JÁN ORSZÁGH
NAR. 1898
ZADRŽANÝ 4.2.1945
DEPORTOVANÝ 10.4.1945
DO MAUTHAUSENU
TAM ZAVRAŽDENÝ
Poznámka:

Ján Országh (22.6.1898 Abramová-Laclavá – apríl 1945 Mauthausen, Rakúsko) diplomat, organizátor ilegálneho protifašistického odboja. Jeden z vedúcich činiteľov občianskej odbojovej organizácie Flóra, sprostredkoval spojenie domáceho a zahraničného odboja. V roku 1944 nadviazal spoluprácu aj s komunistickým odbojom, člen ilegálneho RNV v Bratislave. Dňa 4.2.1945 zatknutý bezpečnostnými orgánmi a 31.3.1945 nemeckou bezpečnostnou políciou odvlečený do Mauthausenu, kde bol zavraždený.
(zdroj: Slovenský biografický slovník IV. Martin 1990)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem SNP

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.09.2006
Umístění: Bratislava, námestie SNP, koniec Poštovej ulice; oproti obchodnému domu Dunaj
Nápis:
PAMÄTAJ, ŽIVÝ, NA ROK ŠTYRIDSIATY ŠTVRTÝ,
KEĎ ODHODLANÍ NA SMRŤ POVSTALI PROTI FAŠISTICKEJ SMRTI
SYNOVIA VERNÍ A HOLOU HRUĎOU ZAŠTÍTILI MAŤ
TO BRONELI UŽ ZORE, KTORÉ ROZŽAL NA OBZORE STALINGRAD
Poznámka:

Autorom je sochár Ján Kulich a architekt Dušan Kuzma.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'45.1'' E17°06'34.9''
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka
Doplnění informací: Ladislav Barabás

Pamětní deska Trianonská mírová smlouva

Autor: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc., 09.10.2011
Umístění: Bratislava, námestie SNP, na budově pošty
Nápis:
TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA
THE TRIANON PEACE TREATY

4. JÚNA 1920

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
VYJADRUJE VĎAKU
SPOJENECKÝM MOCNOSTIAM ZA UZAVRETIE
TRIANONSKEJ MIEROVEJ ZMUVY
S MAĎARSKOM
DŇA 4 JÚNA 1920 V ZÁMKU GRAND TRIANON
VE VERSAILLES PRI PARÍŽI,
KTORÁ SPEČATILA ROZPAD UHORSKA,
SITUOVALA ČESKO-SLOVENSKO A ĎALŠIE
KRAJINY V IM PRISLÚCHAJÍCÍCH HRANICIACH
A DALA TVÁR NOVEJ EURÓPE

„Keď som o tri štvrte na päť dňa 4. Júna 1920
pod zmluvu nesúcu meno Trianon moje meno podpísal,
vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa
s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov podpísaných
od vrchu až dolu krvou, utrpením a biedou mojho národa
A také vyúčtovanie je večné“

Vyslanec JUDr. ŠTEFAN OSUSKÝ
signatár Trianonskej zmluvy
v mene Česko-Slovenska

90. VYROČIE 2010

THE TRIANON PEACE TREATY
BETWEEN ALLIED AND ASSOCIATED POWERS
AND HUNGARY

VĎAČNÍ SLOVÁCI
Poznámka:

Trianonská smlouva byla podepsaná velvyslancem Štefanem Osuským a ministrem zahraničí Edvardem Benešem, dne 4.6.1920 na zámku Trianon ve Versailles. Maďarsko jako nástupnický stát zaniklého Uherska touto smlouvou uznalo nezávislost Československé republiky. Pro Maďarsko znamenala smlouva ztrátu více jak 70% bývalého území Uherska.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°8'44'' E17°6'32.7''
Pomník přidal: Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Pamětní deska rok 1989

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.09.2006
Umístění: Bratislava, námestie SNP, napravo od vchodu do Kostola milosrdných bratov
Nápis:
"LEN TEN, KTO SI SLOBODU VYBOJOVAL, JE JEJ HODEN"

NA TOMTO MIESTE SME SA V NOVEMBRI 1989 ROZHODLI VZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ
ZA BUDÚCNOSŤ DO SVOJICH RÚK. ROZHODLI SME SA SKONCOVAŤ S KOMUNIZMOM
A NASTOLIŤ SLOBODU A DEMOKRACIU.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamětní deska Peter Legner

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2006
Umístění: Bratislava, námestie SNP, budova pošty, kde začína Uršulínska ulica
Nápis:
NA TOMTO MIESTE
TRAGICKY ZAHYNUL
PETER LEGNER
21.8.1968
Poznámka:

Išlo o obeť intervencie vojsk Varšavskej zmluvy


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pamätná tabuľa Vladimír Clementis

Autor: Ladislav Barabás, 05.02.2014
Umístění: Bratislava, námestie SNP 3, na budove vedľa kalvínskeho kostola
Nápis:
1902 – 1952

V TOMTO DOME PÔSOBIL V ROKOCH
1930 – 1938
DR. VLADIMÍR CLEMENTIS,
VÝZNAČNÝ KULTÚRNY PRACOVNÍK,
SPOLUZAKLADATEĽ POLITICKO-KULTÚRNEJ
REVUE DAV, ZASLÚŽILÝ FUNKCIONÁR KSČ
A ŠTÁTNIK ĽUDOVODEMOKRATICKEJ ČSR.
Poznámka:

Autorom pamätnej tabule je sochár V. Vavro.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°08'45.4'' E17°06'33.1''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Busta Vladimír Mináč

Autor: Ladislav Barabás, 09.11.2010
Umístění: Bratislava, námestie SNP 33, Ministerstvo kultúry SR, vestibul
Nápis:
V. MINÁČ
Poznámka:

Vladimír Mináč (10.8.1922 Klenovec - 25.10.1996 Bratislava) slovenský prozaik, esejista, filmový scenárista, publicista, kultúrny a politický činiteľ. Aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania, koncom r. 1944 bol zatknutý a odvlečený do koncentračného tábora Mauthausen, neskôr Dachau. Po vojne bol redaktorom armádneho časopisu Bojovník (neskôr premenovaný na Obranu ľudu).
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Bc. Samuel "koba" Jablonka, 01.10.2008
Umístění: Bratislava, námestie Svätého Petra a Pavla, Záhorská Bystrica, pred kostolom
Nápis:
ZA SLZY
ZA KRV

VENUJE RODINA SVOJÍM
VO SVETOVEJ VOJNE
PADLÝM HRDINOM
RÁC FRANTIŠEK 1895 1914; NERADOVIČ JOZEF 1885 1914; SLEZÁK JÁN 1875 1914; JÁNOŠÍK ŠTEFAN 1887 1914; BEZVODA FLORIAN 1887 1914; STARÝ ANTON 1879 1914; ZÁRECKÝ FRANTIŠEK 1891 1914; VOLF JÁN 1882 1914; FABIANEK JOZEF 1891 1914; BLECHA MATEJ 1892 1914; POSPIŠ FRANTIŠEK 1884 1914; VOLTERMANN JÁN 1882 1914; RÁC JÁN 1887 1914; RÁC ANDREJ 1889 1914; ŠTÓRA JOZEF 1884 1914; KRIŽIK TOMÁŠ 1888 1914; LACHKOVIČ ŠTEFAN 1890 1914; TADAM ŠTEFAN 1881 1914; ŠMIDA JÁN 1884 1914; HORVÁTH JÁN 1888 1914; HARASLIN VENDELÍN 1883 1914; MUŠKÁT ALOJZ 1891 1914; BILAČIČ ŠTEFAN 1880 1914; LACHKOVIČ VENDELÍN 1881 1915


PAMIATKE PADLÝM HRDINOM
V DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE
1939-1945
PRVONIČ ANTON 1915 1944; BLECHA FRANT. 1924 1945; JÁNOŠÍK ANDREJ 1918 1943; SEDLAK ANTON 1922 1945; TOTH FRANT. 1921 1943
VENUJE SVÄZ VOJ. SLOV. NÁR. POVSTANIA

DRAHOŠ ONDREJ 1913-1945; ŽERNOVIČ JOZEF 1932-1944; POŽGAJ ŠTEFAN 1914-1945

ONDREJKOVIČ RUDOLF 1920-1945; PETRÁK ANTON 1877-1945; ŠRÁMEK JOZEF 1910-1944; RALBOVSKÝ RUDOLF 1920-1944

pravá strana:
ŽERNOVIČ RUDOLF 1887 1915; DIDÁK JÁN 1891-1914; PETRÍK KAROL 1889-1915; STAUDER JÁN 1884-1915; GRUS LEONARD 1893 1915; BORÁK RUDOLF 1894 1915; RÁC SEBASTIAN 1893 1915; JANARA ŠTEFAN 1888 1915; RALBOVSKÝ JÁN 1890 1915; ŠRÁMEK VENDELIN 1890 1915; NOSEK FERDINAND 1882 1915; BILAČIČ JÁN 1883 1915; ŠRERUS FRANTIŠEK 1882 1915; ČECH FRANTISEK 1893 1915; ŽERNOVIČ JÁN 1885 1915; JAROŠ ŠTEFAN 1880 1915; BLECHA JÁN 1873 1915

ľavá strana:
SUCHA DOMINIK 1874 1915; BLECHA ANDREJ 1892 1915; BORÁK FLORIAN 1892 1915; BLAŽEK ADOLF 1896 1915; BLAŽEK ŠTEFAN 1897 1916; STAUDER JAKUB 1889 1916; SAJAN VIKTOR 1874 1916; KRAJČIR BERNARDIN 1878 1916; RÁC JOZEF 1873 1916; TÓTH JÁN 1892 1916; BIELOVIČ TOMÁŠ 1889 1916; HORVÁTH JÁN 1897 1916; POLÁK ŠTEFAN 1892 1916; VESELÝ FRANTIŠEK 1894
-1915; PRVONIČ LUDEVIR 1876- 1916; KRÍŽIK ŠTEFAN 1895-1917; BELOŠIČ ŠTEFAN 1892-1918; GRANEC VIKTOR 1878-1918

zadná strana:
KOČIČKA RUDOLF 1890 1916; SABO FRANTIŚEK 1874 1916 JADERKO FLORIAN 1897 1916; SAJAN JÁN 1874 1917; JÁNOŠÍK PAVEL 1896 1917; MASAROVIČ MIKULÁŠ 1878 1917; JAROŠ ADOLF 1883 1918; ONDREJKOVIČ RUDOLF 1893 1918; VACHALEK JOZEF 1894 1918; JÓB ADOLF 1899 1918; JURÁK FILIP 1896 1919; KIMLIČKA MARTIN 1882 1920; MIHALOVIČ RUDOLF 1895 1921; FABIANEK JOZEF 1896 1916; RÁC FRANTIŠEK 1880 1916; ZÁRUBA FRANTIŚEK 1896 1916; RÁC JOZEF 1885 1917; STARÝ VILIAM 1896 1917; URDOVIČ JÁN 1872 1917; OSUSKÝ JOZEF 1888 1918; BALÁŽ VIKTOR 1880 1918; JÁNOŠÍK FRANTIŠEK 1899 1918; BLAŽÍČEK JOZEF 1898 1919; BESEDIČ JÁN 1896 1919; ŽILAVÝ PAVEL 1889 1920; KOVANIČ JÁN 1899 1923

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Bc. Samuel "koba" Jablonka

Pomník Titus Zeman

Autor: Ladislav Barabás, 06.08.2020
Umístění: Bratislava, námestie Titusa Zemana, vedľa kostola
Nápis:
TITUS ZEMAN
4.1.1915 - 8.1.1969

1929 291/53
A02 4858 3620
5375
Poznámka:

Titus Zeman (4.1.1915 Vajnory – 8.1.1969 Bratislava) bol slovenský rímskokatolícky kňaz, salezián. Začiatkom 20. storočia, v čase prenasledovania cirkvi komunistickým režimom, dvakrát úspešne previedol skupinu bohoslovcov cez štátne hranice do Talianska, aby tam mohli doštudovať kňazstvo. Tretí pokus bol neúspešný. T. Zemana zatkli a odsúdili na 25 rokov väzenia. Vo väzení ho mučili a ponižovali. Po 13. rokoch ho podmienečne prepustili, bol však stále sledovaný. Nakoniec zomrel na následky mučenia vo väzení. Dňa 27.2.2017 pápež František schválil dekrét a jeho mučeníctve a tým umožnil jeho blahorečenie. Vyhlásený za blahorečeného bol 30.9.2017.
(zdroj: Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Eugen Guderna

Autor: Ladislav Barabás, 02.10.2012
Umístění: Bratislava, Nevädzová, pred budovou školy
Nápis:
EUGEN GUDERNA

PROTIFAŠISTICKÝ
BOJOVNÍK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°09'07.1'' E17°09'16.9''
Pomník přidal: Ladislav Barabás