Svijany

Pamětní deska Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 02.05.2010
Umístění: Svijany, na budově obecního úřadu
Nápis:
ZA SVOBODU
PADLI 1914-18

ROBERT BLECHA, JOSEF DROBEČEK, BOHUSLAV JANDA, JAROSLAV JEČNÝ, BOHUMIL MILER, JOSEF VANÍČEK

1939-45
KAMIL POLÍVKA, FRANTIŠEK TOMÍČEK

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5109-08285
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Obětí války 1866

Autor: Dan Vrba ml., 02.05.2010
Umístění: Svijany, vojenský hřbitov u silnice 610, rozmezí s obcí Příšovice
Nápis:
Tuto odpočívají-
cím z 26 na 27 čer-
vna 1866 padlým
Rakušanům a
Prusům pokoj
věčný dej o Pane.
A světlo věčné ať
jim svítí. Amen.

Den hier
ruhenden v 26, 27
Juni 1866 gefallenen
Oesterrechischer u
und Preussen gib
o Herr die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht
leuchte ihnen. Amen.
Poznámka:

Vojenský hřbitov z r. 1866
Na tomto hřbitově je pochováno 5 důstojníků a 134 vojáků rakouských i pruských. Padli při pvním vážnějším střetnutí války Prusko-rakouské, v bitvě o svijanský most v noci z 26.6. na 27.6.1866. V boji se vyznamenala tzv. "Pražská chasa", která však dřevěný most zapálila a ustoupila před přesilou, lepšími zbraněmi a vedením (informační tabule na hřbitově).


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41626
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Eugen Drygalski

Autor: Dan Vrba ml., 02.05.2010
Umístění: Svijany, vojenský hřbitov u silnice 610, rozmezí s obcí Příšovice
Nápis:
KRÁL. PRUSKÝ
PODPLUKOVNÍK
SV.P.
EUGEN
DRYGALSKI.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-34065
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Obětí války 1866

Autor: Dan Vrba ml., 02.05.2010
Umístění: Svijany, vojenský hřbitov u silnice 610, rozmezí s obcí Příšovice
Nápis:
Zde odpočívají
4 pruští
a
rakouští důstojníci.
Zadní strana:
Hier ruhen in Gott 4 preuss. u. österr. Offiziere.
Sie fielen kamfend mit Gott für König u. Vaterland
Christus ist unser Friede.
Am 26. und 27. Juni 1866.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41627
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Vojenský hřbitov Obětí z války 1866

Autor: Dan Vrba ml., 02.05.2010
Umístění: Svijany, vojenský hřbitov u silnice 610, rozmezí s obcí Příšovice
Nápis:
Zde odpočívá
24 pruských
a
110 rakouských
vojínů.

Ježíš řekl:
Já jsem vzkříšení
i život.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-41628
Pomník přidal: Dan Vrba ml.