Nové Zámky

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2009
Umístění: Nové Zámky, Kláštorná, na budove františkánskeho kláštora
Nápis:
„AVE CRUX SPES UNICA“

Oremus pro episcopo sacerdotibusque vinctis in
Nové Zámky per annos 1950-51

Modlime sa za biskupa a za kňazov väznených
v Nových Zámkoch v rokoch 1950-51

Imádkozzunk az Érsekújvárott 1950-51-ben bebörtönözöt
püspök atyáért és papokért

Let us pray for the bishop and the priests imprisoned in Nové
Zámky in the years 1950-51

J. E. Mons. ŠTEFAN BARNÁŠ
spišský pomocný biskup

František BERNADIČ, Emil BOBOCKÝ, Mons. Jozef BÚDA, Ladislav BUCHSTABIERER, Ján ČIERNY, Ernest FARKAŠ, Mons. Rudolf FORMÁNEK, Mons. Izidor HOLOIČ, František CHRAŠČ, Štefan JANEGA, Mons. Karol JARÁBEK, Štefan KLASOVSKÝ, Peter KOSŤOV, Ľudovít KOZMON, Gabriel MARKWARTH, Mons. Viliam MITOŠINKA, Michal MRKVA, Mons. Augustín RAŠKA, Emil ŠAFÁR, Jozef ŠTEFÁNEK, Mons. Jozef TOMANÓCZY

PAX ET BONUM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás