Nové Zámky

Česká bašta, G. Czuczora, Hlavné námestie, Kláštorná, Kostolná, Michalská bašta, Nábrežná, Nitrianska cesta

Pamätná tabuľa Raoul Wallenberg

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2009
Umístění: Nové Zámky, Česká bašta, vľavo od vchodu do synagógy
Nápis:
PAMIATKE

RAOULA WALLENBERGA,

ŠVÉDSKEHO DIPLOMATA V BUDAPEŠTI,
KTORÝ V OBDOBÍ HOLOKAUSTU ZACHRÁNIL
AJ ŽIDOVSKÝCH BRATOV A SESTRY
ZO SLOVENSKA

SPOLOČNOSŤ KRESŤANOV A ŽIDOV NA SLOVENSKU.
NOVÉ ZÁMKY 6. JÚLA 1997

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°59'08.1'' E18°09'59.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätná tabuľa Obetiam holocaustu

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2009
Umístění: Nové Zámky, Česká bašta, na pravom boku synagógy (od Komárňanskej ulice)
Nápis:
Z NOVÝCH ZÁMKOV V ROKU 1944
DEPORTOVALI 4386 ŽIDOVSKÝCH
OBČANOV DO KONCENTRAČNÉHO
TÁBORA V OSVIENČIME.

NA VEČNÚ PAMIATKU UMUČENÝM.

1944-BEN ÉRSEKÚJVÁRBOL 4386 ZSIDÓT
DEPORTÁLTAK AZ AUSCHWITZI
KONCENTRÁCIÓS TÁBORBA.

A MEGKÍNZOTTAK ÖRÖK EMLÉKÉRE.
1992

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°59'07.5'' E18°10'00.5''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník oslobodenia mesta od Turkov

Autor: Feďo Vrábel, 30.08.2011
Umístění: Nové Zámky, G. Czuczora, V parku na križovatke ulíc G. Czuczora a Andovskej
Nápis:
1685 – 1935
Kultúrna pamiatka
Pomník oslobodenia mesta od Turkov v roku 1685
postavený v roku 1935 pri príležitosti 250.
výročia oslobodenia mesta od Turkov.

A város török uralom alól 1685-ben történt felszabadításának emlékműve
1935-ben a város török uralom alól felszabadításának
250. évfordulója alkalmából épült.

Denkmal der Befreiung der Stadt von Türken im
Jahre 1685 aufgerichtet 1935 beim 250 Jahrestag
der Befreiung der Stadt von Türken.

Monument of the liberation of the town from
the Turks in 1685 built in 1935 to 250 th anniversary
of the liberation of the town from the Turks.

Poznámka:

Nové Zámky boli jednou z najdôležitejších protitureckých pevností na južnom Slovensku. Na výstavbe šesťhrannej novej pevnosti (1573 – 1581) sa podieľali finančne aj české a moravské stavy a na ich počesť boli pomenované aj niektoré bašty: Česká, Žerotínova a Fridrichova (podľa Fridricha – Bedřicha z Žerotína). V Nových Zámkoch boli často aj jednotky z Čiech a Moravy, ktoré sa zúčastňovali bojov s tureckými nájazdníkmi v tejto oblasti. Turci vedení veľkovezírom Ahmedom Köprülüm Nové Zámky obsadili v roku 1663. Cisárske jednotky vedené Aeneasom Caprarom mesto oslobodili 19. augusta 1685. Uvedené bašty sa nezachovali, ale v meste sú na ich miestach dodnes pomenované ulice názvami: Česká, Žerotínova a Fridrichova bašta; jediná dodnes čiastočne dochovaná bašta je Forgáchova, kde je dnes neskorobaroková Kalvária.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamětní deska ladislav Očkaj

Autor: Feďo Vrábel, 11.08.2011
Umístění: Nové Zámky, Hlavné námestie, pred sochou sv. Trojice
Nápis:

O L
1710
Novum Castrum
Poznámka:

Ladislav Očkaj
( *asi 1680 – † 3. 1. 1710)
Šľachtický rod Očkajovcov mal svoje pôvodné sídlo v Očkove v Trenčianskej stolici. Najvýznamnejším predstaviteľom bol Ladislav. Študoval u jezuitov v Trnave, ale už ako 15-ročný vstúpil do Pálffyho husárskeho pluku a zúčastnil sa bojov v Taliansku.V roku 1703 sa pridal k povstaniu Františka II. Rákócziho. V hodnosti kapitána dobyl Levice, Krupinu a Banskú Štiavnicu, podnikal výpady až na Moravu a do rakúskeho pohraničia. Vyznamenal sa v bitke pri Trnave 25. 12. 1704. Pre jeho odvahu a vojenské úspechy ho nazývali Rákócziho blesk. V roku 1708 prešiel tajne na cisársku stranu. Po bitke pri Trenčíne 4. 8. 1708, kde pomohol k víťazstvu Habsburgovcov (generál Siegbert Heister), otvorene prešiel na cisársku stranu v hodnosti plukovníka (v bitke padlo okolo 2500 Maďarov a asi 600 Rakúšanov). V tejto rozhodujúcej bitke, ktorá vlastne rozhodla o osude celého rákócziovského protihabsburského povstania, bol ranený aj samotný Rákóczi. Po bitke museli kuruci ustúpiť z celého západného aj stredného Slovenska. Kuruci Očkaja 1. januára 1710 zajali a o dva dni v Nových Zámkoch ho za zradu popravili.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamětní deska vojákům Rudé armády

Autor: Feďo Vrábel, 11.08.2011
Umístění: Nové Zámky, Hlavné námestie 7, na Dome kultúry
Nápis:
Sláva hrdinskej Sovietskej armáde
osloboditeľke mesta Nové Zámky
Dicsőség a hősi szovjet hadseregnek
városunk felszabadítójának
1945 - 1970

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pamätná tabuľa Obetiam komunizmu

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2009
Umístění: Nové Zámky, Kláštorná, na budove františkánskeho kláštora
Nápis:
„AVE CRUX SPES UNICA“

Oremus pro episcopo sacerdotibusque vinctis in
Nové Zámky per annos 1950-51

Modlime sa za biskupa a za kňazov väznených
v Nových Zámkoch v rokoch 1950-51

Imádkozzunk az Érsekújvárott 1950-51-ben bebörtönözöt
püspök atyáért és papokért

Let us pray for the bishop and the priests imprisoned in Nové
Zámky in the years 1950-51

J. E. Mons. ŠTEFAN BARNÁŠ
spišský pomocný biskup

František BERNADIČ, Emil BOBOCKÝ, Mons. Jozef BÚDA, Ladislav BUCHSTABIERER, Ján ČIERNY, Ernest FARKAŠ, Mons. Rudolf FORMÁNEK, Mons. Izidor HOLOIČ, František CHRAŠČ, Štefan JANEGA, Mons. Karol JARÁBEK, Štefan KLASOVSKÝ, Peter KOSŤOV, Ľudovít KOZMON, Gabriel MARKWARTH, Mons. Viliam MITOŠINKA, Michal MRKVA, Mons. Augustín RAŠKA, Emil ŠAFÁR, Jozef ŠTEFÁNEK, Mons. Jozef TOMANÓCZY

PAX ET BONUM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamätné tabule Miklós Bercsényi

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2009
Umístění: Nové Zámky, Kostolná, na budove kláštora františkánov
Nápis:
AZ 1704 – 1708 KÖZÖTTI ÉVEKBEN
SZÁMOS IZBEN E KOLOSTOR FALAI KÖZÖTT
LAKOTT A RÁKOCZI – SZABADSÁGHARCZ
LÁNGLELKŰ FÖVEZÉR
GRÓF BERCSÉNYI MIKLÓS
FEJEDELMI HELYTARTÓ.
A NAGYSZABADSÁGHARCZ EMLÉKÉRE
HONFIUI KEGYELETBÓL
MEGJELELTE
ÉRSEKUJVÁR HALAS KÖZÖNSÉGE
1904 ÉVBEN

V rokoch 1904 až 1708 sa
v kláštore často zdržiaval hlavný
veliteľ Rákocziho vojska
gróf Miklós Bercsényi.
Na pamiatku Rákocziho povstania
občania mesta Nové Zámky
v roku 1904 osadili tabuľu.
Poznámka:

Tabule sú dve, jedna v maďarskom a druhá v slovenskom jazyku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N47°59'12.4'' E18°09'46.2''
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pomník Obetiam násilia

Autor: Ladislav Barabás, 04.08.2009
Umístění: Nové Zámky, Michalská bašta, v parčíku na ulici Michalská bašta
Nápis:
IN MEMORIAM

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ladislav Barabás

Pamětní deska Obětem 1. světové války

Autor: Feďo Vrábel, 11.08.2011
Umístění: Nové Zámky, Nábrežná 24, na budove Centrum kultúry
Nápis:
Česko-slovenským
legionárom
a domobrancom
padlým za oslobodenie
Slovenska v júni 1919

občania
Nových Zámkov
27. 6. 2009
Slovenské hnutie obrody

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK37404
Pomník přidal: Feďo Vrábel

Pomník Obetiam bombardovania

Autor: Ladislav Barabás, 22.04.2015
Umístění: Nové Zámky, Nitrianska cesta, na cintoríne, vedľa domu smútku
Nápis:
NA PAMIATKU OBETIAM
BOMBARDOVANIA V NOVÝCH ZÁMKOCH
AZ ÉRSEKÚJVÁRI BOMBÁZÁS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKÉRE
1944 – 1945

MESTO NOVÉ ZÁMKY A OZ ZA TROMA MOSTAMI
31.10.2011
Poznámka:

Nové Zámky boli počas 2. svetovej vojny najbombardovanejším slovenským mestom (v tom čase patrili k Maďarsku). Anglo-americké letecké sily uskutočnili tri veľké bombardovania. V dňoch 7. a 14. októbra 1944 bolo bombardované okolie železničnej stanice. Najtragickejšie bolo tretie bombardovanie 14. marca 1945 (dva týždne pred oslobodením mesta), keď anglo-americké letectvo zhodilo na mesto 700 bômb. Z pôvodných 3394 domov bolo zničených 2023 a za obeť padla väčšina historických pamiatok. Pri nálete zahynulo 4 tisíc ľudí a 6 tisíc ich zostalo bez prístrešia. (zdroj Wikipédia)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N48°00'31.0'' E18°09'13.8''
Pomník přidal: Ladislav Barabás