Nový Oldřichov

Pomník Obětem 1. a 2. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 05.12.2009
Umístění: Nový Oldřichov, střed obce
Nápis:
OBĚTEM
SVĚTOVÝCH
VÁLEK

GEFALLEN
FLEGEL AD., FLEGEL ALOIS, FIEDLER AUG., GERBER ART., GÜRTLER RUD., GÜRTLER OTTO, HAUPTMANN HUGO, HEGENBARTH WILH., KNECHTEL FRZ., KAULFUSS OTTO, LÖHNERT ERNST, MÄRTIN RICH., RITSCHEL RICH., STORCH HERM., STORCH ERNST., ZINKE JOS., KARL REINN., STROBACH HERM.

GESTORBEN
APPELT FRIED, ERBE FRZ., FIEDLER HEINR., FRITSCH EMIL, GROHMANN AUG., HACKEL ERH., HELZEL HUGO, KUNTE RICH., KRALLERT OSK., KRAUSE ED., KNIE HERM., PASTEL ERWIN, RENELT FRIED., STAUDA FRZ., SCHLEGEL WILH., VOGEL EANST, WEBER OTTO, WENDLER RUD.
Poznámka:

Flegel Adolf: Inft.,k.k.LIR.Nr.9, 1894 – 1915
Hauptmann Hugo: Inft.,k.k.LIR.Nr.9, 1896 – 1916
Storch Hermann: Inft.,LIR.Nr.28, 1896 – 1915
Gürtler Rudolf: Unterjäg.,FJB.Nr.2, 1895 – 1917
Kaulfuss Otto: Ldsch.,LdschR.Nr.III, 1896 – 1915
Zinke Josef: kan.,k.u.k.FstAR.Nr.3,30.5MörserBatt., 1887 – 1917
Storch Ernst: Inft.,IR.Nr.42, +1916
Weber Otto: Inft.,k.k.LstIR.Nr.9, 1879 – 1917
Vogel Ernst: Inft.,IR.Nr.42, 1875 – 1917
Märtin Richard: res.Gefr.,IR.Nr.42, 1891 – 1918
Gerber Artur: Kdt.,FAR.Nr.8, 1895 – 1916
Kralert Oskar: ErsResInft.,IR.Nr.42, 1887 – 1917
Fritsch Emil: Inft.,k.k.LIR.Nr.9,StbAbt., 1866 – 1917 nemocnice Terezín
Renelt Friedrich: EinjFreiwZugsf.,GAR.Nr.9, 1871 – 1916 nemocnice Josefov
Hackel Erhardt; Inft.,k.k.LstIR.Nr.2, 1896 – 1916
Pastel Erwin: Jag.,FJB.Nr.4, 1896 – 1916 nemocnice Luck
Kunte Richard: Inft.,k.k.LIR.9, 1896 – 1915 nemocnice Miskolcz
Fiedler August: Ul.,UR.Nr.2, 1887 – 1914 nezvěstný


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Arno Glaser

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba, 05.12.2009
Umístění: Nový Oldřichov, u starého hřbitova, napravo od silnice při příjezdu do obce Nový Oldřichov, ze směru Kamenický Šenov
Nápis:
DEN
HELDEN
DER
HEIMAT
1914-1918

Gefallen:
Eiselt Wilh., Fliegel Emil, Gurtler Ernst, Hegenbarth Franz, Hegenbarth Karl Theod., Hocke Ewald, Hoffmann Herm., Kittel Herm., Kühnel Franz, Knechtel Karl, Martin Friedr., Mitteis Friedr., Mitteis Wilh., Otto Josef, Pohl Arnold, Ranzinger Rich., Sieber Rud., Schlegel Friedr., Tuschl Joh., Vogel Theod., Zinke Adalb.
Vermisst:
Gürtler Alfr., Hocke Eduard, Oppitz Franz, Pastel Osk., Seidel Ulrich, Schicktanz Eduard.
Verstorben:
Ackermann Albin, Gürtler Adolf, Hoffmann Theod, Helzel Herm., Hegenbarth Ernst, Löhnert Emil, Müller Herm., Oppitz Ignaz, Ranziger Jos., Schicktanz Wilh., Vogel Jos.Rud., Zimmermann Karl
Poznámka:

- jako zhotovitel je dole na soklu uveden - Franz Mai, Oberleutensdorf.
- doplnění údajů k některým jménům :
Kittel Hermann: Inft.,IR.Nr.42,2.komp., +1915
Hoffmann Hermann: k.k.LIR.Nr.9, 1879 - 1914
Mitteis Friedrich: ResVorm.,FKR.Nr.27,Batt.4, 1889 – 1914 ve voj.nemocnici v Srbsku
Sieber Rudolf: Korp.,k.k.LFKR.Nr.26,Batt.2, 1891 - 1916
Knechtel Karl: *1898 Nový Oldřichov. Svobodný, řezník. Schütze, SchR. Nr. 9. +24.6.1918 Mt. Pertica, Itálie. Padl.
Zinke Adalbert: ResKorp.,IR.Nr.4, 1884 - 1914
Hegenbarth Karl: EinjFreiwTitKorp.,IR.Nr.84, 1893 – 1914
Hegenbarth Ernst: ErsRes.,FJB.Nr1, 1882 - ?
Hegenbarth Franz: Inft.,IR.Nr.42, 1883 – 1915
Schlegel Friedrich: Jäg.,FJB.Nr.2,1.Komp., 1895 – 1915
Eiselt Wilhelm: Inft.,k.k.LIR.Nr.9, 1881 – 1915
Ranzinger Richard: ErsResGefr.,IR.Nr.42, 1888 – 1918
Gürtler Alfred: LstGefr.,IR.Nr.42,III. MGKomp., 1896 - 1918
Ackermann Albin: Ldsch.,LdschR.Nr.III, 1895 – 1915 nemocnice Innsbruck.
Zimmermann Karl: Inft.IR.Nr.42, 1875 – 1917 nemocnice Terezín.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5101-08252
Pomník přidal: Dan Vrba
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Franz Zimmermann - místo je zrušené

Autor: Arno Glaser, 14.06.2016
Umístění: Nový Oldřichov, hřbitov
Nápis:
Bez nápisu
Poznámka:

Zimmermann Franz: *1885 Prácheň (Parchen). Vojín pěšího pluku č. 42. Zemřel 19.7.1918 v České Kamenici a 23.7.1918 pohřben na zdejším hřbitově. Hrob není možno lokalizovat. (zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser

Kenotaf Adalbert Zincke

Autor: Arno Glaser, 20.10.2013
Umístění: Nový Oldřichov, hřbitov
Nápis:
Zur liebevollen Erinnerung
an
unseren unvergesslichen Sohn
Adalbert Zincke
gefallen in Russland
am 15.Dezember 1914
im 31.Lebensjahre.
Ruhe sanft!
Im Heldengrabe fern d.Heimat.
Poznámka:

na hlavním pomníku padlým, nezvěstným a zemřelým 1914–1918 je příjmení uvedeno jako Zinke (viz. 2. detail).
Zincke Adalbert: *1884 Ullrichsthal, okr. Tetschen (Děčín, dnes okr. Č. Lípa). Malíř skla, ženatý. Korp., IR. Nr. 18. +22.12.1914 MobResSpit 4/9 Gorlice, Halič, střelná rána v hrdi. Téhož dne na místě pohřben.
Den úmrtí se liší se záznamem ztrát.
(zdroj: VHÚ)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Arno Glaser