Nový Bor

Lesná, náměstí Míru, Rumburských hrdinů, třída T. G. Masaryka, Vančurova, Vodní

Hrob Obětí 1. světové války - Rumburské vzpoury

Autor: Ivo Rozehnal, 04.07.2008
Umístění: Nový Bor, Rumburských hrdinů, lesní hřbitov
Nápis:
HRDINOVÉ
RUMBURSKÉ
VZPOURY
+20.7.1918

JAKUB BERNARD *23.11.1886
JIŘÍ KOVAŘÍK *17.8.1883
JAKUB NEJDL *22.8.1880
JAN PELNÁŘ *8.11.1890
FRANTIŠEK POUR *21.6.1893
ANTONÍN ŠŤASTNÝ *13.12.1896
JINDŘICH ŠVEHLA *30.11.1882
Poznámka:

Hromadný hrob hrdinů Rumburské vzpoury, ohraničený kameným obrubníkem a se společným pomníkem, na kterém je upevněna černá skleněná deska s vypískovanými jmény a daty. Také je na hrobovém místě osazeno 7 kamenných pomníčků se jmény pohřbených. (zdroj databáze CEVH MO ČR)
Rumburská vzpoura bylo protiválečné vystoupení českých vojáků náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády, která vypukla 21. května 1918 v severočeském městě Rumburk. Jednalo se zejména o reakci na nedostatečné a špatné zásobování, nevyplacené žoldy a šikanu německých důstojníků.
Vzpoura začala 21. května 1918 po 6 hodině ranní. Jejími organizátory bylo 65 mužů v čele s Františkem Nohou, kteří odepřeli poslušnost svým velitelům tím, že nastoupili oproti rozkazu na ranní nástup s puškami. Postupně se přidávali další vojáci, celkový počet byl asi 700. Přestože vzpoura vypukla spontánně, její vůdcové navázali rychle kontakt s českými vojáky z královéhradeckého 18. pěšího pluku, kteří byli umístěni v České Lípě. Jedině toto by mohlo přenést vzpouru do dalších oblastí, což mohlo přerůst v revoluci, která byla v českých zemích na spadnutí. Vzbouřenci nejprve obsadili město Rumburk a poté se vydali na pochod k Novému Boru, kde byli obklíčeni vojsky rakousko-uherské armády, složené převážně z česky mluvících vojáků královéhradeckého 18. pěšího pluku, a rozprášeni.
Tři vůdcové povstání Stanko Vodička, František Noha a Vojtěch Kovář byli 29. května 1918 v časných ranních hodinách zastřeleni. Stanným soudem v Rumburku a Novém Boru byli odsouzeni k trestu smrti také Jakub Bernard, Jiří Kovářík, Jakub Nejdl, František Pour, Jan Pelnář, Antonín Šťastný a Jindřich Švehla; ti byli 29. května večer popraveni zastřelením. U dalších čtrnácti odsouzených k smrti byl nakonec rozsudek „zmírněn“ na mnohaleté vězení. Z více jak 580 obviněných vzbouřenců jich bylo 116 za trest posláno na frontu a zbytek byl uvězněn v terezínské pevnosti.
(zdroj Wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumburská_vzpoura)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5106-08205
Souřadnice: N50°45'36.64'' E14°34'06.81''
Pomník přidal: Ivo Rozehnal
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Bohumil Nekvasil

Autor: Dan Vrba ml., 02.09.2010
Umístění: Nový Bor, Rumburských hrdinů, lesní hřbitov
Nápis:
BOHUMIL NEKVASIL
12.8.1908 8.12.1965
PŘÍSL. ČSL. ZAHRANIČNÍ ARMÁDY II. ODBOJE
KRAKOW, Č. KVASILOV, SUZDAL,
ALEXANDRIA, CAIRO, TEL-AVIV, JERUSALEM
Poznámka:

Nekvasil Bohumil, osobní číslo Z; Z-10.500.129; R-129, nar. 12.8.1908, Stříbrná Skalice, okres Český Brod. Odveden 23.06.1939 (prezentace), PL, SV, poručík dělostřelectva v záloze. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob František a Petr Ryplovi

Autor: Dan Vrba ml., 02.09.2010
Umístění: Nový Bor, Rumburských hrdinů, lesní hřbitov
Nápis:
GEN. LET. FRANTIŠEK RYPL
*2.4.1903 +2.8.1973.

PLK. LET. ING. PETR RYPL
*25.3.1946 +20.9.2007
Poznámka:

Gen.let. František Rypl - narozen v Českém Krumlově. Původně dělostřelec. 1928 - Letecké učiliště Prostějov,letecký pozorovatel. 1930 - oficiálně převeden k letectvu a od r.1932 stíhací pilot. 1935-velitel Četnické letecké hlídky Hr.Králové. V lednu 1940 odchází přes Maďarsko a Jugoslávii do Francie. Odveden v Marseille 3.4.1940. Těsně před porážkou Francie přelétává z Bordeaux do britského Hendonu. Zakládajícím příslušníkem 310.stíhací perutě. 7.3.1941 povýšen na majora, v květnu nastupuje na Inspektorát čs.letectva a v prosinci do Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Od září do listopadu 1942 u polské 307.noční stíhací perutě. Od září 1944 v SSSR u 3.čs. bitevního leteckého pluku, v říjnu podplukovníkem. 9.5.1945 je prvním čs. pilotem,který přistál v Praze. Říjen 1945 - plukovníkem, říjen 1948 - brig.generálem. 1954 – odchod do zálohy. Kmenové číslo: 0.884/D, osobní číslo: Z;F-2808.
(VÚA, Československé vojenství)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Ivan Stěpanovič Šatnyj

Autor: Dan Vrba ml., 02.09.2010
Umístění: Nový Bor, Rumburských hrdinů, lesní hřbitov
Nápis:
ПОГИБ
СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ
В БОЯХ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАКИИ
ГВАРДИЙ СТ. ЛЕЙТЕНАНТ
ШАТНЫЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
1922 г. - 10. МАЯ 1945 г.
Poznámka:

Pomník je dílo místního kameníka J. Dostála z roku 1946.
V r. 2005 bylo hrobové místo upraveno na objednávku Generálního konzulátu Ruské federace v Karlových Varech. (zdroj databáze CEVH MO ČR)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5106-08202
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Kurt Richter

Autor: Filip W. Schieke, 02.11.2014
Umístění: Nový Bor, Rumburských hrdinů, lesní hřbitov
Nápis:
Gefr. Kurt Richter
Flugzeugführer i.e. J.G.
*17.3.1922 +15.9.1943
Poznámka:

Jmenovaný zahynul Ungerthal, při havárii letounu FW – 56 od Jagdgeschwader 103.
(zdroj: Luftfahrt in Stolp/Pommern)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°45'36.73'' E14°34'5.78''
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Hrob Vilém Veselý

Autor: Marek Lanzendorf, 23.02.2018
Umístění: Nový Bor, Rumburských hrdinů, lesní hřbitov
Nápis:
pprap. VILÉM VESELÝ
*23. 6. 1957 +15. 4. 1987

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Marek Lanzendorf

Kenotaf Fritz Nechwotall

Autor: Dan Vrba ml., 02.09.2010
Umístění: Nový Bor, Rumburských hrdinů, lesní hřbitov
Nápis:
FRITZ NECHWOTALL
GEB. 8. NOV. 1888 - GEF. IN SERBIEN 19. AUG. 1914.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Kenotaf Fritz Kny

Autor: Wenda Wolf, 08.03.2019
Umístění: Nový Bor, Rumburských hrdinů, hřbitov
Nápis:
Dem Andenken an
Gefr. Fritz Kny
Uffz. u. Finanz - Unwärter
*26.3.1921
gefallen an 9.5.1942
am Jllmensee
Poznámka:

Kny Friedrich Johann
Gefreiter
*26.03.1921 Rumburg
+09.05.1942 Ramuschewo
Podle dostupných informací se hrob nachází v lokalitě Staraja Russa - Rusko.
(zdroj: https://www.volksbund.de )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°45'37.24'' E14°33'59.69'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Pomník Obětem Rumburské vzpoury

Autor: Václav Říha, 17.09.2015
Umístění: Nový Bor, třída T. G. Masaryka, na kraji města, u silnice směrem na Českou Lípu, u garáží
Nápis:
Místo posledních střetů
účastníků rumburské vzpoury
v podvečer 21 května 1918

Zde v boji zahynul
FRANTIŠEK SCHUSS
smrtelná zranění na tomto místě utrpěli
VOJTĚCH KRUMPAS
a
rekrut RŮŽIČKA
Čest jejich památce


Vzbouřenci došli do těchto míst na úroveň dnešní Sluneční ulice. Obsadili obě strany silnice
a Preisslerův statek č. 47. Proti nim byli k potlačení vzpoury připraveny asistenční útvary 18. pluku.
Vzbouřenci naléhavě vyzvali vojáky: "Zabraňte krveprolití! Zastavte palbu!" Vojáci ale neuposlechli.
Na svoji obranu tak postavili vzbouřenci do bojové posice dva kulomety. Následně došlo k přestřelce.
Během této srážky zde padl kulomečík František Schuss . Smrtelná zranění na tomto místě utrpěli
rovněž Vojtěch Krumpas a rekrut Růžička, kteří následkům střelby podlehli v borské nemocnici.
Vzpoura po té byla zakrátko potlačena a vzbouřenci zajati. Nad jejími vůdci následně stanný soud
v Rumburku vynesl ortel smrti. Popraveni tam byli rebelové Stanko Vodička, František Noha a Vojtěch
Kovář. V Novém Boru stejný osud čekal rebely Jiřího Kovaříka, Františka Paura, Jindřicha Švehlu, Jana
Pelnáře, Jakuba Nejdla, Jakuba Bernarda a Antonína Štastného. Zbývající vzbouřenci byli zatčeni. Sto
deset nováčků, kteří se "připletli" ke vzpouře, nasadila rakousko-uherská armáda na frontu dále bojovat
za monarchii. Dalších 580 vzbouřenců bylo až do konce války vězněno v Malé pevnosti v Terezíně.
V tomto vězení zemřelo v roce 1918 dalších jedenáct rebelů. Konce války se nedožil Jan Jícha, František
Veverka, Rudolf Macho, Rudolf Belčický, Josef Prášek a J. Šmídek. Těsně po válce 6.11.1918 zemřel Karel
Werner. Další rebelové zemřeli záhy po návratu domů na tuberkulózu a další nemoce, vyvolanou terezínskou kalvárií.

Na památku této dějinné události byly v průběhu let a desetiletí postaveny v Rumburku
(1951) a v Novém Boru (1923) památníky. Novoborský památník, který vznikl podle návrhu sochaře
Karla Dvořáka, nacisté v roce 1940 zničili a hroby rebelů srovnali se zemí. Hroby byly obnoveny až po osvobození
v roce 1945. V roce 1958 byla u hrobů vztyčena kamenná stéla, před níž právě stojíte. V roce 2010 bylo
založeno Občanské sdružení Spolek pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů, které zahájilo veřejnou
sbírku na obnovu pomníku. Z vybraných peněz sdružení uhradilo projekty na obnovu pomníku. K záměru se
připojilo i vedení města, Nový Bor. Památková péče po té dala souhlas k přemístění stély z Lesního
hřbitova do této lokality, aby ji na původním místě mohla nahradit replika originálního pomníku sochaře
Karla Dvořáka z roku 1923. V roce 2015 byla replika z roku 1923 na Lesním hřbitově slavnostně odhalena
v říjnu 2015 a ve stejný den byla odhalena i tato stéla. Náklady na přemístění této stély včetně vybudování
nového pietního místa uhradilo Občanské sdružení pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů.

Město Nový Bor
OÚ Chotovice
OS pro obnovu pomníku Rumburských hrdinů
ČSBS, ČsOL Česká Lípa-Nový Bor

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5106-42628
Pomník přidal: Václav Říha

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Dan Vrba, ml., 02.09.2010
Umístění: Nový Bor, Vančurova, parčík před hřbitovem
Nápis:
Die Heimat
den Opfern des Weltkrieges
1914-1918

Albert Rudolf, Ballus Franz, Bazik Hermann, Böhm Rudolf, Böhm Wilhelm, Borek Paul, Breuer Hans, Bretschneider Franz, Brozek Josef, Christof Franz, Dickel Ernst, Eckert Josef, Eschrich Artur, Fritsche Alfred, Görller Anton, Görller Heinrich, Gröschel Heinrich, Grohmann Rudolf, Groszmann Eduard, Groszmann Franz, Gube Emil, Gube Hermann, Gube Alfred, Guba Anton, Guba Heinrich, Guba Richard, Gürtler Franz, Gulich Emil, Hamatschek Josef, Hampel Rudolf, Hauser Wenzel, Heller Heinrich, Heller Rudolf, Hellmich Friedrich, Helzel Heinrich, Helzel Oskar, Henke Paul, Hille Inar, Hochmann Karl, Hoffmann Theodor, Horst Anton, Jüngling Emil, Kernich Alfred, Kernich Rudolf, Klofac Karl, Knechtl Wenzel, Košler Franz, Kreibich Emil, Krause Ernst, Kriesche Ernst, Kriesche Stefan, Kuntze Oskar, Ladisch Julius, Langhammer Franz, Leiner Josef, Linke Heinrich, Linke Alfred, Ludwig Karl, Maršoun Alois, Maruschka Josef, Michel Leonhard, Müller Heinrich, Neumann Richard, Ohneforg Josef, Oppitz Franz, Oppitz Fritz, Oppitz Heinrich, Papert Rudolf, Papert Julius, Pech Hermann, Pohl Friedrich, Postler Adolf, Prost Josef, Ronge Josef, Rösler Laurenz, Rückert Franz, Stolle Heinrich, Suske Rudolf, Schams Itlar, Schiller Itlar, Scholze Richard, Schiller Otto, Schlegel Friedrich, Schlegel Heinrich, Schlegel Wilhelm, Schnabel Wilhelm, Schwarzbach Heinrich, Thomas Friedrich, Ulbrich Heinrich, Ullrich Heinrich, Ullmann Heinrich, Ullmann Hermann, Ukler Heinrich, Vogel Hugo, Warkerl Richard, Weikert Ernst, Weipert Julius, Wendler Oskar, Werner Heinrich, Werner Leonhard, Werner Paul, Wieden Heinrich, Wieden Julius, Gube Rudolf, Haafe Anton, Barth Alfred, Peter Karl, Reinisch Robert.

Eisner Wenzel, Rohac Karl, Schlegel Heinrich, Weisz Wilhelm, Svoboda Josef, Gürtler Oskar, Gürtler Rudolf, ?? Hermann, ?? Hermann, Ransdorf Ernst, Zinke Alois, Zinke Franz

ERRICHTET 1924
ENTW. RUD. GÖRTLER - AUS GEWZL. DOSTÁL

Oprava pomníku obětem 1. světové války
v Arnultovicích u Nového Boru
„Obnova pomníku byla spolufinancována
státní účelovou dotací na zabezpečení
péče o válečné hroby z rozpočtu
Ministerstva obrany České republiky.
Poskytnutá dotace je 218.919,-Kč.
Termín obnovy: červen - září 2013“

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-5106-27984
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Tomas Habenicht, Marek Lanzendorf