Turnov

Hrob Ota Král

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, městský hřbitov
Nápis:
OTA KRÁL
KAPITÁN PĚCH.
*11.10.1904 +29.5.1940.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Emil Dolenský

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, městský hřbitov
Nápis:
PPLK. EMIL DOLENSKÝ
*11.5.1899 +27.5.1945.
POLOŽIL SVŮJ ŽIVOT ZA VLAST.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Josef Štrégl

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, městský hřbitov
Nápis:
RAF
PLK.
JOSEF ŠTRÉGL
*29.X.1904 - +22.X.1954.
Poznámka:

Štrégl Josef, osobní číslo Z; F-3624, nar. 29.10.1904, Hradec Králové. Odveden 1.06.1940, Marseille, Francie, štábní kapitán gšt. z pov. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Karel Drbohlav

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, městský hřbitov
Nápis:
Ing. KAREL
DRBOHLAV
PPLK. PILOT R.A.F.
*7.VIII.1913 +23.VIII.2000.
Poznámka:

Ing. Drbohlav Karel, osobní číslo Z; L-160; RAF/81906, nar. 7.8.1913, Olešnice. Odveden 2.10.1939, Paříž, Francie, četař aspirant letectva čs. (zdroj databáze VÚA Praha)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Ing. František Jedlička

Hrob Antonín Rous

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, městský hřbitov
Nápis:
ANTONÍN ROUS
S ÚSMĚVEM NA RTECH
ŠEL NEBOJÁCNĚ VPŘED
A PŘINESL ČESKÉ OTČINĚ
NEJDRAŽŠÍ OBĚŤ - SVŮJ ŽIVOT
5.5.1945.
Poznámka:

Jedna z obětí květnových bojů roku 1945. V sobotu 5. května byl zelinář Antonín Rous smrtelně zraněn při přestřelce před turnovskou spořitelnou. (zdroj: turnov.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Dan Vrba ml.
Doplnění informací: Arno Glaser

Hroby Obětí 1. světové války

Autor: Dan Vrba ml., 11.05.2010
Umístění: Turnov, městský hřbitov
Nápis:
HOĎÁK JAROSLAV 8.12.1918, SKALICKÝ ANTON 4.3.1917, FEYERTAG ALOIS 11.8.1918, BERNAT AUGUSTIN 22.2.1918, GUBIŠ RICHARD 24.9.1919, KUPEC JOSEF 26.4.1916, DIVIŠ BOHUMIL 4.11.1918, ČERMÁK JINDŘICH 7.2.1918, MULLER EDUARD 14.1.1919, KOČÁREK 22.1.1919, PEUKERT EDUARD 20.12.1915, BALOUN VÁCLAV 3.2.1916, SOMMER JIŘÍ 7.8.1918, ŠÁMAL JOSEF 12.9.1919, EICHLER ADOLF 16.12.1918, BÁRTA JAN 8.11.1916, KUPEC KAREL 22.2.1918, KUKLA FRANTIŠEK 27.10.1916, VOLTR JAN 15.5.1918, KALINAN JAN 4.2.1916, MIKUSEK ALBERT 17.12.1915, JELINEK JOSEF 2.9.1916, SCHMIDT JAN 15.8.1918, NARDIN JAN 3.7.1916, BREINDL MICHAEL 16.9.1918, BRADLEC JOSEF 4.3.1917, MUSIL STEFAN 20.3.1916, JEŘÁBEK JOSEF 21.12.1917, LOUDA FRANTIŠEK 23.11.1918, SOUKUP JOSEF 27.8.1918, SCHONFELD JOSEF 28.6.1919, BICAN JOSEF 5.6.1916, GLASER EMIL 6.5.1917, PAČESNÝ JOSEF 1.12.1915, WAGNER JOSEF 25.6.1916, ŠTAFFEL ALOIS 11.10.1917, GABRIELČIČ ALOIS 12.7.1916, NOVÁK JOSEF 2.4.1919, BURIÁN VÁCLAV 24.8.1918, OLESEV ANDREAS 4.1.1918, HARTYCH FLORIÁN 17.8.1919, BLAŽEK JOSEF 22.3.1919, RIBECZINSKI 25.10.1917, HAYLE VÁCLAV 22.12.1915, TŘÍSKA ANTONÍN 23.5.1918, TSCHIHAK GUSTAV 12.6.1915, MOK FRANZ 16.8.1918, HENICH JOSEF 4.6.1915, EFENBERGER FRANZ 3.12.1917, KRÍN JOSEF 3.9.1916, KOLDA VÁCLAV 15.10.1916, BARTONÍČEK JAN 24.9.1918, KRAČENSKI GEORG 27.10.1916, KRSEK VÁCLAV Z PŘÍŠOVIC 11.6.1919, MADEO ALFONS 28.11.1918, LANG JOSEF 27.2.1918, ČERNÝ FRANTIŠEK 1.4.1919, KOUBEK VÁCLAV 8.8.1916, ROSLER HUBERT, PETRÁSEK FRANTIŠEK 22.3.1916, KITTEL VILÉM 31.5.1919, KŘÍŽ FRANTIŠEK 19.9.1918, BERAN CYRIL 15.5.1919, MEISNER FRANTIŠEK 14.3.1917, BŘÍZA FRANTIŠEK 30.7.1919, AINNICHT HEINRICH 4.11.1917, RUFER GUSTAV 28.8.1916, ŠIMEK JOSEF 22.8.1919, PAKL JOHANN 15.6.1918
Poznámka:

vojáci zemřelí v turnovských lazaretech
(zdroj: CEVH MO)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE5109-8302
Toto místo je počítáno jako 69 VPM
Pomník přidal: Dan Vrba ml.

Hrob Václav Halama

Autor: Milan Lašťovka, 19.04.2019
Umístění: Turnov, hřbitov Pelešany
Nápis:
VÁCLAV HALAMA
OBĚTOVAL SVŮJ ŽIVOT
ZA SVOBODU NÁRODA
VE VĚKU 31 R. 5.5.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°34'11.34'' E15°9'48.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Božena a Vlastimil Žitkovi

Autor: Milan Lašťovka, 19.04.2019
Umístění: Turnov, hřbitov Pelešany
Nápis:
OBĚTOVALI ŽIVOTY
V REVOLUCI R. 1945
ZA SVOBODU NÁRODA
BOŽENA ŽITKOVÁ
*16.4.1905 +6.5.1945
syn VLASTIMIL
*18.7.1932 +6.5.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°34'11.34'' E15°9'48.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Neznámého vojína

Autor: Milan Lašťovka, 19.04.2019
Umístění: Turnov, hřbitov Pelešany
Nápis:
HROB NEZNÁMÉHO
RUSKÉHO VOJÍNA Z NÁROD.
ODBOJE V KVĚTNU 1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°34'11.34'' E15°9'48.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka

Hrob Vlastimil Hanzl

Autor: Milan Lašťovka, 19.04.2019
Umístění: Turnov, hřbitov Pelešany
Nápis:
RODINA HANZLOVA
SYN VLASTIMIL
VOJÍN LETEC ZAHYNUL V BOUŘI
13.6.1946 VE VĚKU 20 LET
Poznámka:

13.6.1946 u Olomouce C-6 (Bücker 181) v.č. 22 † Let. dor. Vlastimil Hanzl, žák Leteckého učiliště. Havárie v bouři. V knize Osudy letců, str. 52, je u skupinové fotografie pilotních žáku uvedeno, že Hanzl byl první mrtvý. V knize „Československé vojenské letectvo 1945 – 1950“, str. 591 je potvrzena smrt let. dor. Vlastimila Hanzla, a na str. 582 i jeho příslušnost k 1. turnusu. Dle knihy „Zrušená křídla“, str. 353 k havárii došlo v náhlé bouři v Mariánském údolí u Svatého kopečku u Olomouce.
(zdroj: https://cs.wikipedia.org )


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°34'11.34'' E15°9'48.5'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka