Hlubyně

Pomník Obětem 1. světové války

Autor: Tomáš Licek, 23.02.2013
Umístění: Hlubyně
Nápis:
VLAS JOSEF nar. 12/2 1889 zem. 19/9 1914 v Záhřebě
SÝKORA JAN nar 1/5 1889 padl 26/9 1914 v Srbsku
NOVOTNÝ JOSEF nar 5/3 1885 zem 11/2 1915 v Srbsku
PROCHÁZKA FRANT. nar 9/10 1894 padl 28/2 19195 v Karpatech.
MRÁZ KAREL nar. 20/8 1889, zem 1915 v Turkestanu
SÝKORA FERDINAND nar 25/5 1881 zem 26 .... 1915 v Lublani
VANĚČEK JOSEF nar 14/3 1878, padl 6/5 1917 na ital. bojišti
VONDRÁŠEK JAN ???
ODRÁN JOSEF ???
Poznámka:

- Poslední dvě jména nejsou z fotografie čitelná
- Informace ze stránek obce (http://www.hlubyne.wz.cz/historie.html): S radostí se vraceli muži z války, ale mnoho bylo těch, kteří se ovoce své práce nedočkali a z jejichž krve svoboda vykvetla. Z naší obce se nevrátili: Josef Vlas, Josef Novotný, Karel Mráz, Josef Vaněček, František Procházka, Jan Sýkora, Ferdinand Sýkora, Jan Vondrášek a Josef Oudrán. V roce 1920 byl postaven obětavostí občanů a stávajícího divadelního kroužku "Jirásek" padlým vojínům pomník.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE2120-55914
Pomník přidal: Tomáš Licek