Zborov

Vojenský hřbitov Obětí 1. světové války

Autor: Roman Ujfaluši, 17.07.2009
Umístění: Zborov, Bardějovská, za obcí směr Bardějov, 300m do kopce od hlavní cesty
Nápis:
CINTORÍN VOJAKOV PADLÝCH
V I. SVETOVEJ VOJNE
SOLDATENFRIEDHOF DER GEFALLENEN
IM ERSTEN WELTKRIEG
W W I. MILITARY CEMETERY

KRUTÉ BOJE I. SVETOVEJ VOJNY
ZASIAHLI AJ OBEC ZBOROV.
PROTIÚTOKY RUSKÝCH VOJSK A
RAKÚSKO-UHORSKÝCH VOJSK V ČASE
OD 30.11.1914 DO 15.4.1915 ZANECHALI AJ
VELA OBETÍ Z RADOV SLOVÁKOV, ČECHOV,
RUSOV, MAĎAROV, NĚMCOV A RAKÚŠANOV.
ČASŤ JE POCHOVANÁ NA CINTORÍNĚ.

Text tabulek u paty centrálního kříže:
TENTO CINTORÍN
BOL ZALOŽENÝ V ROKOCH 1914 – 1915
A RENOVOVANÝ OBCOU ZBOROV
V SPOLUPRÁCI A ZA POMOCI
MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ROKOCH 2012 – 2014

NA TOMTO CINTORÍNĚ ODPOČÍVÁ 144 VOJAKOV
BÝVALEJ RAKÚSKO – UHORSKEJ A RUSKEJ ARMÁDY,
KTORÍ PADLI V I. SVETOVEJ VOJNĚ 1914 – 1918.
SPOMÍNAJTE NA NICH A NA MRTVYÝCH VŠETKÝCH VOJEN.
ICH OSUDY NÁS NABÁDAJÚ K ZMIERENIU.
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBEC ZBOROV

Text deska:
ZOZNAM POCHOVANÝCH VOJAKOV
Z I. SVETOVEJ VOJNY 1914 – 1918
NA TOMTO CINTORÍNĚ JE POCHOVANÝCH 144 VOJAKOV
MEDZI KTORÝMI ODPOČÍVAJÚ:
BASTONÝCH AFANASEN, BREZNÍK FRANTIŠEK, BUCHRELTER …, RNGYI JAN, FALB ŠÁNDOR, FRITZ …, GAGYI JAN, GARMISCH KAREL, GERHALTER JOSEF, GLANTSCHULG ALOIS, GOTTHARD JAN, GRILL FRANTZ, GSCHOUDA JAN, GYÕKER IMRICH, HOHENZIMMER …, KÁFER KLEMENT, KOCH KRISTIÁN, KOPŘIVA KAREL, KRAUTWASCHL JOSEF, LAUFER KAREL, LINDTALER FRANZ, LOPIČ MICHAL, MATCEK FRANTIŠEK, MITSCHERLING AUGUST, MOSER JOSEF, OGRIN JOSEF, ORSZÁK MICHÁLY, PECHMANN …, PICHLER FRANZ, REITER FRANZ, RIEDER JOSEF, RUBIČ ŠEBESTIÁN, STÁTNÍK FRANTIŠEK, STEINER KAREL, STELZEN JOHANN, TELC JAN, TERELOW IVAN, TRATTNER JOSEF, VABIČ MICHAL, VÁBICOGNA VINCENC, VENKA FRANTIŠEK, WIEDMAYER KAREL, ZADLER FRANTZ, ZÁMAR JAN, ZETTEL JAN A ĎALŠÍCH 99 NEZNÁMÝCH.

Text na původním křížku:
Oblt.
KAROL KOPRIWA
1915

Část textu nečitelná
Poznámka:

Část textu chybí, po roce 2014 přidány k patě centrálního kříže další dvě tabulky.
Číslo z databáze CEVH se týká hrobu vojáka Karla Kopřivy.

Vojenský hřbitov Zborov se nachází na kopci vlevo od cesty Bardějov – Zborov, asi 500 metrů před obcí. Byl vybudován Rakousko – uherským Kriegsgräben komandem už během první světové války.

V archivech se dochovala perfektně zpracovaná složka tohoto hřbitova, ke každému hrobu byl veden evidenční list, údaje na evidenčních listech se shodují s údaji z dobového nákresu hřbitova.

Na hřbitově je dle archivů pohřbeno 136 obětí, 46 vojáků ruské armády a 90 vojáků armády Rakousko – uherské. Na hřbitově je 84 hrobů jednotlivých, 6 hrobů společných a dvě hromadné šachty. Počet 144 pohřbených uvádí soupis četníků v meziválečném období. Není však známo, kde k tomuto číslu přišli, zda byly na hřbitov dodatečně pohřbeny další ostatky.

Ruští vojáci jsou pohřbeni v 16 jednotlivých hrobech a dvou hromadných šachtách, v první šachtě (hrob č. 2) je pohřbeno 16 neznámých ruských vojáků, v druhé šachtě (hrob č. 5) je pohřbeno 14 ruských vojáků, z nichž je známa identita dvou vojáků.

Rakousko – uherští vojáci jsou pohřbeni v 68 jednotlivých hrobech a 6 hrobech společných. V hrobě č. 87 leží čtyři neznámí vojáci, v hrobě č. 88 pět neznámých vojáků, v hrobech č 89 a 90 leží po třech neznámých vojácích. V hrobě č. 91 jsou pohřbeni tři příslušníci Landwehr Infanterie regiment Nr. 4 (Klagenfurt), v hrobě č. 92 čtyři příslušníci Infanterie regiment Nr. 47 (Maribor). Větší množství vojáků z IR 47 je pohřbeno v jednotlivých hrobech, několik vojáků sloužilo v Infanterie regiment Nr. 27 (Graz).

Několik ruských vojáků sloužilo u ruského 50. pěšího pluku. Nedaleko byl na frontě nasazen a z části zajat Infanterie regiment Nr. 28 (Praha), je možné, že na hřbitově jsou mezi neznámými pohřbeni i jeho příslušníci, spekuluje se o tom, že na hřbitově leží i Jan Šípek, příslušník České družiny, který někde v oblasti padl a má v obci Zborov pomník.

Podle jména lze identifikovat 45 obětí, dva ruské vojáky a 43 vojáků armády Rakousko – uherské, většinou jde o řadové vojáky. V hrobě č. 3 je pohřben neznámý Rakousko – uherský poručík a v hrobě č 4 leží Rakousko – uherský nadporučík Karel Kopřiva, příslušník IR 47, který padl 19. února 1915, na jeho hrobě se dodnes dochoval betonový kříž.

Na začátku devadesátých let byl hřbitov jako jeden z prvních prvoválečných hřbitovů na východě Slovenska zrekonstruován, na hroby byly osazeny kovové kříže, vztyčen centrální kříž, kamenný pomník a informační tabule. Slavnostní vysvěcení proběhlo 26. února 1991.

Další rekonstrukce probíhala v letech 2012 – 2014. Hrobová pole byla srovnána, na plochu bylo umístěno několik skupinek kamenných křížů, centrální kříž byl posunut a k jeho patě byly umístěny dvě kamenné desky, na místě centrálního kříže byl umístěn pomník se seznamem známých jmen.

Po roce 2014 byly k patě centrálního kříže umístěny další dvě kamenné desky s textem.
(zdroj: KVH Beskydy)


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, SVK-33792
Souřadnice: N49°21'36.9'' E21°17'36.2''
Pomník přidal: Roman Ujfaluši
Doplnění informací: Ing. Petr Tichý