Komárno

Pomník Obětem 2. světové války

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, loděnice
Nápis:
NA VEČNÚ PAMIATKU
A SLÁVU HRDINOM
V BOJOCH
PROTI FAŠIZMU
Poznámka:

Pamätník hrdinom bojujúcim v SNP postavený v objekte Slovenských lodeníc v Komárne z iniciatívy ZO SZPB v Slovenských lodeniciach a na ich náklady.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk

Pomník Obětem 2. světové války a Interbrigadistům

Autor: Ing. Juraj Hebelka, 28.03.2009
Umístění: Komárno, přístav
Nápis:
VEČNÁ VĎAKA A SLÁVA Z
VÄZU SOVIETSKYCH
SOCIALISTICKÝCH REPUBLÍK,
KSSZ, SLÁVNEJ SOVIETSKEJ
ARMÁDE A HRDINSKÉMU
SOVIETSKÉMU ĽUDU
ZA OSLOBODENIE ČESKOSLOVENSKA 1945.
NIKDY NEZABUDNITE AKO
ĽAHKO SME SLOBODU
STRATILI A AKO ŤAŽKO
A ZA CENU VELKÉHO
ÚSILIA A VEĽKÝCH OBETÍ
NÁŠHO A NAJMÄ
SOVIETSKEHO ĽUDU SME
JU DOBÝVALI SPÄŤ.

ČESŤ A SLÁVA ZASLÚŽILÝM
ČELNOM KSČ A ČERVENÝCH
ODBOROV Z RADOV ROBOTNÍKOV
KOMÁRŇANSKÉHO PRÍSTAVU,
KTORÍ VŠETKY SVOJE SILY
VENOVALI BOJU ZA MYŠLIENKY
A VÍŤAZSTVO SOCIALIZMU
A KOMUNIZMU A NEVÁHALI
POLOŽIŤ AJ SVOJE ŽIVOTY.
VEČNÁ ČESŤ A SLÁVA
BOJOVNÍKOM PROTI FAŠIZMU.
LUDIA BDITE, MAL SOM VÁS RÁD.
J. FUČÍK

ČESŤ A SLÁVA PADLÝM
HRDINOM, PRÍSLUŠNÍKOM
INTERNACIONÁLNYCH BRIGÁD
V ŠPANIELSKU.
V TÝCHTO ŤAŽKÝCH BOJOCH
POLOŽILI SVOJE ŽIVOTY
ČLENOVIA KSČ Z RADOV
ROBOTNÍKOV KOMÁRŇANSKÉHO
PRÍSTAVU,
Poznámka:

Pamätník ČA a interbrigadistom v Španielsku v areáli prístavu Komárno, postavený zásluhou vedenia podniku a na náklady vtedajšieho podniku.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Ing. Juraj Hebelka, Pavol Tausk